Komunikacja społeczna czy marketing polityczny?
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing polityczny
komunikowanie społeczne
komunikowanie marketingowe
społeczna rola marketingu
materiały konferencyjne

Jak cytować

Ciepiela, R. (1999). Komunikacja społeczna czy marketing polityczny?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 59-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.5967

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania nad problematyką odróżnienia marketingu politycznego od komunikacji społecznej. Omówiono strategie i narzędzia marketingu politycznego. W konkluzji podkreślono, iż zwiększająca się demokracja życia publicznego w Polsce oraz upowszechnianie zasad etyki wśród polityków i dziennikarzy powinny zwiększyć możliwość kontroli i ocen postaw osób odpowiedzialnych za sprawy publiczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.5967
PDF

Bibliografia

Cichosz M., Skrzypczyński D., Co to jest marketing polityczny?, „Aida”, sierpień 1997.

Sobkowiak L., Komunikacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki, pod red. A.W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

Wójcik K., Public relations od A do Z, t. 1, Placet, Warszawa 1997.

Zieliński J., Marketing polityczny, komunikacja polityczna, public relations, opracowanie internetowe, 1998.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.