Marketing a interfuzja
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie strategiczne
filozofia działania przedsiębiorstwa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Famielec, J. (1999). Marketing a interfuzja . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 79-88. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.7988

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę wskazania dotychczasowych etapów rozwoju systemów zarządzania przedsiębiorstwami i przedstawienia charakterystyki nowego etapu - interfuzji. Interfuzję uznaje się za alternatywę marketingu, choć nie brakuje obrońców marketingowego sposobu zarządzania jako najbardziej skutecznego na współczesnym rynku. Nie rozstrzygając zasadności wyodrębnienia interfuzji jako nowej filozofii zarządzania, w opracowaniu wskazano na niezbędne zmiany w zachowaniu się przedsiębiorstw pod wpływem nowych cech rynku i konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.7988
PDF

Bibliografia

Aaker D., Developing Business Strategies, John Wiley and Sons, Inc., New York 1998.

Anthony R.N., Reece J. S., Accounting: Text and Cases, IRWIN, Homewood, Illinois, 1989.

Copeland T., Koller T., Murvin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley and Sons, Inc., New York 1990.

Corporate Planning for the 1990’s, „Long Range Planning” 1998, No. 6.

Famielec J., Kękuś Z., Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego, AE, Kraków 1992.

Gerken G., Abschied vom Marketing. Interfusion statt Marketing, Econ Verlag, Düsseldorf–Wien–New York 1990.

Obłój K., Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia (II), „Przegląd Organizacji” 1990, nr 4.

Obłój K., Orientacje zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 1990, nr 4.

Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.

Robbins S. P., Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications, Prentice Hall, International Editions Englewood Cliffs, New Jersey 1991.

Szplit A., Strategie naprawcze i rozwojowe firm w świetle integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej”, Kielce 1997, nr 25.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.