Marketing a interfuzja
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie strategiczne
filozofia działania przedsiębiorstwa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Famielec, J. (1999). Marketing a interfuzja . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 79-88. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.7988

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę wskazania dotychczasowych etapów rozwoju systemów zarządzania przedsiębiorstwami i przedstawienia charakterystyki nowego etapu - interfuzji. Interfuzję uznaje się za alternatywę marketingu, choć nie brakuje obrońców marketingowego sposobu zarządzania jako najbardziej skutecznego na współczesnym rynku. Nie rozstrzygając zasadności wyodrębnienia interfuzji jako nowej filozofii zarządzania, w opracowaniu wskazano na niezbędne zmiany w zachowaniu się przedsiębiorstw pod wpływem nowych cech rynku i konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.7988
PDF

Bibliografia

Aaker D., Developing Business Strategies, John Wiley and Sons, Inc., New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Anthony R.N., Reece J. S., Accounting: Text and Cases, IRWIN, Homewood, Illinois, 1989.
Zobacz w Google Scholar

Copeland T., Koller T., Murvin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley and Sons, Inc., New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Corporate Planning for the 1990’s, „Long Range Planning” 1998, No. 6.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J., Kękuś Z., Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego, AE, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Gerken G., Abschied vom Marketing. Interfusion statt Marketing, Econ Verlag, Düsseldorf–Wien–New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia (II), „Przegląd Organizacji” 1990, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Orientacje zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 1990, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Robbins S. P., Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications, Prentice Hall, International Editions Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
Zobacz w Google Scholar

Szplit A., Strategie naprawcze i rozwojowe firm w świetle integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej”, Kielce 1997, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.