Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok)
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing przemysłowy
przemysł spirytusowy
strategia produktu
marka produktu
innowacyjność przedsiębiorstw
studium przypadku
materiały konferencyjne

Jak cytować

Wnorowski, H. (1999). Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 265-276. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę rozwoju przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 1991-1998 przez pryzmat Polmosu Białystok. Działalność innowacyjna Polmosu Białystok koncentrowała się na udoskonalaniu już istniejących produktów oraz na wprowadzaniu do swojej oferty nowych wyrobów. Uzupełnieniem innowacji produktowych w przedsiębiorstwie były innowacje w zakresie sprzedaży. Dotyczyły one znalezienia nowych kanałów zbytu oraz wprowadzenia nowych form promocji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276
PDF

Bibliografia

Altkorn J., Determinanty globalizacji marek, „Marketing i Rynek” 1997, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Kreować czy kupować markę?, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Gurfinkel N., Przemyt wymusił kapitulację, „Rzeczpospolita”, 18-19.04.1998.
Zobacz w Google Scholar

Gwiazda A., Globalna strategia produktu, „Marketing i Rynek” 1998, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz W., Żalikowski J., Wlew z przemytu, „Polityka” 1998, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Nie pogubić podków, „Rynki Zagraniczne” 1998, nr 68.
Zobacz w Google Scholar

Pełka B., Przemysł polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Radzimińska G., W poszukiwaniu innowacyjności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Solska J., Słaba wódka, mocne piwo, „Polityka” 1998, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Wnorowski H., Polski handel napojami spirytusowymi. Produkt za mało atrakcyjny, „Rynki Zagraniczne” 1998, nr 81.
Zobacz w Google Scholar

Zboralski M., Marketingowa rola nazwy produktu, „Marketing i Rynek” 1997, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.