Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok)
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing przemysłowy
przemysł spirytusowy
strategia produktu
marka produktu
innowacyjność przedsiębiorstw
studium przypadku
materiały konferencyjne

Jak cytować

Wnorowski, H. (1999). Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 265-276. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę rozwoju przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 1991-1998 przez pryzmat Polmosu Białystok. Działalność innowacyjna Polmosu Białystok koncentrowała się na udoskonalaniu już istniejących produktów oraz na wprowadzaniu do swojej oferty nowych wyrobów. Uzupełnieniem innowacji produktowych w przedsiębiorstwie były innowacje w zakresie sprzedaży. Dotyczyły one znalezienia nowych kanałów zbytu oraz wprowadzenia nowych form promocji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276
PDF

Bibliografia

Altkorn J., Determinanty globalizacji marek, „Marketing i Rynek” 1997, nr 4.

Altkorn J., Kreować czy kupować markę?, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5.

Gurfinkel N., Przemyt wymusił kapitulację, „Rzeczpospolita”, 18-19.04.1998.

Gwiazda A., Globalna strategia produktu, „Marketing i Rynek” 1998, nr 1.

Markiewicz W., Żalikowski J., Wlew z przemytu, „Polityka” 1998, nr 30.

Nie pogubić podków, „Rynki Zagraniczne” 1998, nr 68.

Pełka B., Przemysł polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998.

Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992.

Radzimińska G., W poszukiwaniu innowacyjności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997, nr 8.

Solska J., Słaba wódka, mocne piwo, „Polityka” 1998, nr 30.

Wnorowski H., Polski handel napojami spirytusowymi. Produkt za mało atrakcyjny, „Rynki Zagraniczne” 1998, nr 81.

Zboralski M., Marketingowa rola nazwy produktu, „Marketing i Rynek” 1997, nr 11.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.