Organizacyjne uwarunkowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing
marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
służby marketingowe
organizacja przedsiębiorstwa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Strzyżewska, M. (1999). Organizacyjne uwarunkowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 237-264. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.237264

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane z komórkami marketingowymi. Pojęcie komórki marketingowej oznacza jednostkę organizacyjną firmy zajmującą się funkcjami z zakresu marketingu. Autorka omawia związek między istnieniem i charakterystyką komórki marketingowej a orientacją marketingową firmy. Nakreśla genezę komórki marketingowej i jej występowanie w firmach. Charakteryzuje cechy komórki marketingowej takie jak: zatrudnienie, jej ranga w strukturze organizacyjnej firmy i zadania.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.237264
PDF

Bibliografia

Dobiegała-Korona B., Kantecki A., Marketing jako czynnik restrukturyzacji przedsiębiorstwa i gospodarki, IFGN SGH, raport z badań, 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kędzior Z., Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwie (próba identyfikacji), „Marketing i Rynek” 1997, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kohli A.K., Jaworski B.J., Marketing Orientation: the Construct, Research Propositions and Managerial Implications, „Journal of Marketing” 1990, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński J., Marketing w polskich spółkach giełdowych, „Marketing i Rynek” 1998, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Konsument w strategii przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 1998, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Marketing w polskich przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek” 1996, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Konflikty towarzyszące wprowadzaniu marketingu w przedsiębiorstwie, „Marketing i Rynek” 1995, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik I., Organizacja i miejsce marketingu w przedsiębiorstwie ‒ w wielkim skrócie, ale niemal bez tajemnic [w:] Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenia i prognozy, pod red. J. Garczarczyka, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E.M., Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1983.
Zobacz w Google Scholar

Spychała M., Ziołek K., Produkt — jego jakość i cena [w:] Marketing w usługach. Materiały z konferencji w Błażejewku, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewska M., Marketingowa obrona przedsiębiorstw przed konkurencją na rynku krajowym [w:] Marketing jako sposób na skuteczne konkurowanie, pod red. M. Strzyżewskiej, Materiały IFGN SGH, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewska M., Marketingowa orientacja w konkurowaniu na rynku [w:] Marketing jako sposób na skuteczne konkurowanie, pod red. M. Strzyżewskiej, Materiały IFGN SGH, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewska M., Rynkowe uwarunkowania restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w aspekcie marketingu, IFGN SGH, raport z badań, 1997.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.