Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

polityka cen sprzedaży
zarządzanie cenami
zarządzanie marketingowe
przedsiębiorstwo handlowe
materiały konferencyjne

Jak cytować

Szumilak, J. (1999). Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 19-26. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.1926

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki polityki cen przedsiębiorstw handlowych i kręgu uwarunkowań, które muszą być uwzględnione w procesie tworzenia polityki cen. Obserwacja rynku dostarcza wielu przykładów dowodzących, jak skuteczne i efektywne może być wykorzystanie ceny jako instrumentu marketingu. Autor przedstawia warianty sytuacyjne w sferze współdziałania przemysłu i handlu oraz charakteryzuje autonomię cenową przedsiębiorstw handlowych w sytuacjach tworzenia cen finalnych. Następnie rozpatruje składowe polityki cen: cele, kierunki, formuły, metody wdrażania i zmiany. Konkluduje, iż przeobrażenia jakie się dokonały i dokonują nadal w handlu i w całej sferze obrotu towarowego, zmieniają tradycyjny obraz polityki cen przedsiębiorstw handlowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.1926
PDF

Bibliografia

Cyert R.M., March L.G., Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
Zobacz w Google Scholar

Evans J.R., Berman B., Marketing, McMillan Publishing Co., New York – London 1990.
Zobacz w Google Scholar

Garbacik E., Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym, „Handel Wewnętrzny” 1961, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębowski W., Koncentracja organizacyjna (koncentracja funkcji) w świetle teorii organizacji i zarządzania, „Problemy Organizacji” 1969, z. 14.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak T., Ewolucja i regulacja sfery mikroekonomicznej [w:] Strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sztucki T., Reklama i aktywizacja sprzedaży, PWE, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.