Strategie konkurowania polskich banków ‒ wybrane aspekty
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

usługi bankowe
marketing bankowy
marketing strategiczny
strategia konkurencji
przewaga konkurencyjna
konkurencja cenowa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Płonka, M. (1999). Strategie konkurowania polskich banków ‒ wybrane aspekty . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 159-178. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.159178

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę sektora bankowego w kontekście wyznaczania strategii konkurowania. Autorka nakreśla przesłanki decyzyjne strategii konkurowania. Omówione czynniki stanowią układ podstawowych uwarunkowań wyboru strategii konkurowania, wynikających z przewag konkurencyjnych. Następnie analizuje ofertę polskich usług bankowych na tle konkurencji banków zagranicznych oraz konkurencję cenową między bankami w Polsce. W konkluzji zaznacza, iż cena nie jest najistotniejszym elementem decyzji klientów związanych z korzystaniem z usług bankowych. Liczą się przede wszystkim wiarygodność banku i dostępność usługi. Z punktu widzenia banku ważną przesłanką strategii konkurowania jest istnienie trwałych przewag konkurencyjnych. W sektorze bankowym trwałymi przewagami są: wiodąca pozycja kosztowa i rozwinięta sieć dystrybucji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.159178
PDF

Bibliografia

Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.

Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, 1992.

Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Harasim J., Nowe w usługach bankowych, „Marketing w Praktyce” 1997, nr 2.

Jaworski L. (red.), Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 1997.

Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1996.

Jershina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 1996.

Kohls R. L., Uhl J. N., Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company, New York 1990.

Kotler P., Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1988.

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.

Lachowski S., Fuzje, przejęcia i alianse po polsku, „Bank” 1998, nr 2.

Nicholls R. F., Promocja i sprzedaż usług bankowych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1995.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.

Wawrzyniak B. (red.), Trudna zmiana. Zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.