Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

agroturystyka
marketing turystyczny
usługi turystyczne
konsumpcja usług
zachowania konsumenta
materiały konferencyjne

Jak cytować

Strzembicki, L. (1999). Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 223-235. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.223235

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce. Badania miały na celu ustalenie zespołu cech charakteryzujących turystów zainteresowanych ofertą wypoczynku na wsi, ich motywów, preferencji i zachowań konsumpcyjnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.223235
PDF

Bibliografia

Majewski J., Produkty markowe turystyki wiejskiej, „Rynek Turystyczny” 1997, nr 7.

Strzembicki L., Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie (raport końcowy), Instytut Turystyki, Warszawa 1997.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.