Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

Tarnów
rozwój
atrakcyjność inwestycyjna
strategia rozwoju
samorząd terytorialny

Jak cytować

KwaśnyJ. (2009). Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 151-168. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.151168

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi, jakimi dysponuje samorząd terytorialny w procesie programowania rozwoju lokalnego, dobrych praktyk w zakresie zarządzania urzędem, oraz założeń strategicznych przyjętych w stosownych planach. Weryfikacja ich realizacji w praktyce, na przykładzie miasta Tarnowa, pozwoli odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób oddziałują one na region, czy przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz uczynienia z miasta Tarnowa faktycznej stolicy subregionu. Wybór ten nie był przypadkowy, miasto Tarnów po utracie statusu stolicy województwa, na nowo poszukuje swojej drogi na ścieżce rozwoju, dodatkowo akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła przed samorządem lokalnym nowe możliwości, a władze z polityki rozwoju uczyniły główną oś programową stosowanej polityki zarządzania gminą.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.151168
PDF

Bibliografia

Brol R. (red.). 1998. Zarządzanie rozwojem lokalnym ‒ studium przypadków. Wrocław: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7011-322-2.
Zobacz w Google Scholar

Brol R. (red.). 2005. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1083. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Dziemianowicz W. 2005. Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski ‒ refleksje po czterech edycjach badań. Prace i Studia Geograficzne. Tom 35. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. ISSN 0208-4589.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. ISBN 978-83-7383-334-0.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski T. (red.). 2007. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. Gdańsk: IBnGR. ISBN 83-89443-53-8.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G.W. 2008. Wędrujący świat. Warszawa: Wydawnictwo Pruszyński. ISBN 978-83-7469-712-5.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12800-5.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. 2008. Rozwój lokalny. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Pod red. J. Hausnera. Kraków: MSAP UE. ISBN 978-83-89410-31-3.
Zobacz w Google Scholar

Kulas I. 2005. Ocena instrumentów stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1083. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Promocja [2009] Tarnowa, informacja na temat promocji miasta Tarnowa - ocena roku 2008 oraz określenie działań na 2009 rok. Tarnów: Urząd Miasta Tarnowa.
Zobacz w Google Scholar

Słomińska B., Kłosiewicz-Górecka U. 2001. Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-146-2.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2001. Podstawy zarządzania firmą, modele metody, praktyka. Kraków ‒ Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-15-5.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2005. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14391-6.
Zobacz w Google Scholar

Szewc T. 2006. Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Bydgoszcz ‒ Katowice: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 83-60186-01-4.
Zobacz w Google Scholar

Szroranik A. 2008. Marketing terytorialny: miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-639-9.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała [2008] budżetowa Gminy Miasta Tarnowa. Tarnów, grudzień 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wieloletni [2008] Plan Inwestycyjny Gminy Miasta Tarnowa na lata 2008-2013. Uchwała Rady Miejskiej Tarnowa.
Zobacz w Google Scholar

Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.). 2004. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. Kraków: MSAP AE. ISBN 83-89410-20-6
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne