Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć
Okładka tom 3
PDF

Słowa kluczowe

kultura organizacji
klimat organizacyjny
zachowania organizacyjne
efektywność przedsiębiorstwa

Jak cytować

MikułaB. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (3), 33-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340

Abstrakt

Rozpatrując zagadnienie tworzenia wysokiej efektywności pracy ludzkiej, należy skupić uwagę na klimacie i kulturze organizacyjnej. Klimat bowiem i kultura organizacyjna tworzą społeczne warunki współdziałania ludzi w procesie pracy. W artykule autor dokonał systematyzacji obu pojęć, wskazał istotne różnice i związki między nimi. Podkreślił znaczenie klimatu organizacyjnego, często pomijanego na rzecz kultury organizacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340
PDF

Bibliografia

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Czerska M., Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dessler G., Turner A., Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario 1992.
Zobacz w Google Scholar

Hershberger S.L., Lichtenstein P., Knox S.S., Genetic and Environmental Influences on Perceptions of Organizational Climate, „Journal of Applied Psychology” 1994, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, „Organization Studies” 1998, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kłos Z., Zarządzanie przez jakość a kultura organizacyjna, „Problemy Jakości” 1998, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski C., Organizacja, kultura, mentalność pracowników, „Problemy Organizacji” 1985, nr 3-4.
Zobacz w Google Scholar

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. S. Biczyńskiego i B. Miedzińskiego, PWE, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stone r J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wyciślak M., Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 1980, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne