Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć
Okładka tom 3
PDF

Słowa kluczowe

kultura organizacji
klimat organizacyjny
zachowania organizacyjne
efektywność przedsiębiorstwa

Jak cytować

MikułaB. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (3), 33-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340

Abstrakt

Rozpatrując zagadnienie tworzenia wysokiej efektywności pracy ludzkiej, należy skupić uwagę na klimacie i kulturze organizacyjnej. Klimat bowiem i kultura organizacyjna tworzą społeczne warunki współdziałania ludzi w procesie pracy. W artykule autor dokonał systematyzacji obu pojęć, wskazał istotne różnice i związki między nimi. Podkreślił znaczenie klimatu organizacyjnego, często pomijanego na rzecz kultury organizacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340
PDF

Bibliografia

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.

Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1988.

Czerska M., Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Dessler G., Turner A., Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario 1992.

Hershberger S.L., Lichtenstein P., Knox S.S., Genetic and Environmental Influences on Perceptions of Organizational Climate, „Journal of Applied Psychology” 1994, No 1.

Hofstede G., Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, „Organization Studies” 1998, No. 3.

Kłos Z., Zarządzanie przez jakość a kultura organizacyjna, „Problemy Jakości” 1998, nr 4.

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.

Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 3.

Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław 1992.

Sikorski C., Organizacja, kultura, mentalność pracowników, „Problemy Organizacji” 1985, nr 3-4.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. S. Biczyńskiego i B. Miedzińskiego, PWE, Warszawa 1991.

Stone r J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Wyciślak M., Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 1980, nr 1.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.