Nr 3 (2000)

Artykuły

Adam Stabryła
7-17
Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem firmy
PDF
Leszek Kozioł
19-32
Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki
PDF
Bogusz Mikuła
33-40
Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć
PDF
Anna Piechnik-Kurdziel
41-57
Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi
PDF
Anna Wojtowicz
59-71
Zmiany w firmie a kultura organizacyjna
PDF
Rafał Kalisz
73-92
Elastyczne formy organizacji czasu pracy i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie
PDF
Małgorzata Tyrańska
93-111
Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa
PDF
Jolanta Walas-Trębacz
113-137
Metody i techniki analizy strategicznej w budowaniu strategii produktu
PDF
Mirosław Walas
139-156
Dobór kadr kierowniczych w przedsiębiorstwie
PDF
Sebastian Trzaska
157-169
Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją
PDF
Stanisława Proć
171-181
Bankowość internetowa jako platforma oferowania nowoczesnych usług bankowych
PDF
Zygmunt Mazur, Marek Dudek
183-191
Sterowanie ciągłością przepływu produkcji w gniazdach wieloprzedmiotowych
PDF
Zygmunt Mazur, Dariusz Sala
193-201
Koncepcja systemu ekspertowego szacowania kosztów wytwarzania
PDF
Gabriela Mazur, Zygmunt Mazur, Marek Dudek
203-210
Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania
PDF
Gabriela Mazur, Jacek Obrzud
211-218
Rozwój systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
PDF
Anna Gądek
219-230
Cele, zadania i organizacja firmy symulacyjnej
PDF
Ruprecht von Heusinger
231-241
Perspektywy fuzji i akwizycji w europejskim sektorze bankowym
PDF (English)