Zrównoważona karta wyników – współczesne narzędzie zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

zrównoważona karta wyników
zarządzanie przedsiębiorstwem
metody zarządzania

Jak cytować

SeverovićK., & HalmiL. (2013). Zrównoważona karta wyników – współczesne narzędzie zarządzania wynikami przedsiębiorstwa . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 183-189. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.183189

Abstrakt

Zmiany są częścią każdego rozwoju, w tym rozwoju gospodarczego. Zwiększony przesył informacji oraz rozwój technologii prowadzą do błyskawicznych i nieodłącznych zmian w dzisiejszej gospodarce. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci zmiany te stały się koniecznością, a co więcej – wartością. Ponieważ ilość i intensywność informacji wzrosły, informacje dostarczane w konwencjonalnych sprawozdaniach finansowych nie były wystarczające, aby kadra zarządzająca reagowała prawidłowo i szybko i pozostawała liderem na rynku poprzez redukcję kosztów i stworzoną wartość dodaną. Dlatego celem badań prowadzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku było odkrycie i ustanowienie narzędzia, które wprowadziłoby równowagę pomiędzy stabilnością, do jakiej dąży każda organizacja, a szybkimi i intensywnymi zmianami będącymi integralną częścią środowiska dowolnej organizacji. Poprzez obszerne badania koncepcja pomiaru zrównoważonej karty wyników rozwinęła się w tym czasie w sposób zrównoważony. Zrównoważona karta wyników miała wypełnić lukę pomiędzy przeszłością i konwencjonalnymi sprawozdaniami finansowymi a przyszłością, oznaczającą misję i wizję organizacji. Przez lata zrównoważona karta rozwoju ewoluowała i od początku okazała się trwałą ideą zarządzania biznesem. Celem niniejszej pracy jest prezentacja znaczenia, roli i stadiów rozwoju metody zrównoważonej karty wyników, która umożliwia kadrze zarządzającej uczestnictwo w nieuchronnych zmianach środowiska biznesu. Metody zastosowane w niniejszej pracy to analiza i synteza, a także indukcja i dedukcja.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.183189
PDF (English)

Bibliografia

Ahn H. “Applying the balanced scorecard concept: An experience report”. Long Range Planning, 2001, vol. 34, iss. 4, pp. 442–461.
Zobacz w Google Scholar

Alekseevna K.A. “Structural and functional model of balanced scorecard for acceptance of management decision”. Vestnik Astrakhanskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, 2012, vol. 1, pp. 200–212.
Zobacz w Google Scholar

Banker R.R., Chang H., Pizzini M.J. “The balance scorecard: Judgmental effects of performance measures linked to strategy”. The Accounting Review, 2004, vol. 79, no. 1, pp. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Becsky A. “The application of balanced scorecard in team sports” [online, accessed: 2013-11-10]. Research in Agricultural and Applied Economics, 2011, vol. 5, no. 3–4. Available online: http://ageconsearch.umn.edu.
Zobacz w Google Scholar

Brown C. “Application of the balanced scorecard in higher education: Opportunities and challenges: An evaluation of balance scorecard implementation at the College of St. Scholastica”. Planning for Higher Education, 2012, vol. 40 (4), pp. 40–51.
Zobacz w Google Scholar

Chen H.F., Hou Y.H., Chang R.E. “Application of the balanced scorecard to an Academic Medical Center in Taiwan: The effect of warning systems on improvement of hospital performance”. Journal of the Chinese Medical Association, 2012, vol. 75 (10), pp. 530–535.
Zobacz w Google Scholar

David P.A., Wright G. Early twentieth century productivity growth dynamics: An inquiry into the economic history of “our ignorance”. Discussion Papers in Economic and Social History, no. 33. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Zobacz w Google Scholar

De Long B. The shape of twentieth century economic history [online, accessed: 2013-11-02]. NBER Working Paper Series, no. 7569, National Bureau for Economic Research, Cambridge 2000. Available online: http://www.nber.org/papers/w7569.
Zobacz w Google Scholar

Deiwer W.E., Nakamura A.O. The measurement of aggregate total factor productivity growth [online, accessed: 2013-11-10], 2002. Available online: http://www.economics.ubc.ca.
Zobacz w Google Scholar

Dinesh D., Palmer E. “Management by objectives and the balanced scorecard: Will Rome fall again?”. Management Decision, 1998, vol. 36, iss. 6, pp. 363–369.
Zobacz w Google Scholar

Epstein M.J., Wisner P.S. “Using a balanced scorecard to implement sustainability” [online, accessed: 2013-11-01]. Environmental Quality Management, 2001 (Winter). Available from: http://onlinelibrary.wiley.com.
Zobacz w Google Scholar

Figge F. et al. “The sustainability balanced scorecard: Linking sustainability management to business strategy”. Business Strategy and the Environment, 2002. Available from: www.interscience.wiley.com.
Zobacz w Google Scholar

Gulin D. et al. Upravljačko računovodstvo. Zagreb: HZRIFD, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ivancik R., Nečas P. “System of balanced scorecard and its implementation in management of Norwegian Air Force and other military organizations”. INCAS Bulletin, 2012, vol. 4 (4), pp. 141–150.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S. Conceptual foundations of the balanced scorecard [online, accessed: 2013-11-10]. Working Paper, no. 10-074, Harvard Business School, 2010. Available online: http://www.hbs.edu.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. “Using the balanced scorecard as a strategic management system”. Harvard Business Review, July 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. Translating strategy into action: The balanced scorecard. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kocakulah M.C., Austill A.D. “Balanced scorecard application in the health care industry: A case study”. Journal of Health Care Finance, 2007, vol. 34 (1), pp. 72–101.
Zobacz w Google Scholar

Koumpouros Y. “Balanced scorecard: Application in the General Panarcadian Hospital of Tripolis, Greece”. International Journal of Health Care Quality Assurance, 2013, vol. 26 (4), pp. 286–307.
Zobacz w Google Scholar

Lazibat T. Upravljanje kvalitetom. Zagreb: Znanstvena knjiga, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Lin W.C. “Balanced scorecard and IPA enables public service in township management: Local government performance”. Lex Localis—Journal of Local Self-Government, 2013, vol. 11 (1), pp. 21–32.
Zobacz w Google Scholar

Lipe M.G., Salterio S.E. “The balanced scorecard: Judgmental effects of common and unique performance measures”. The Accounting Review, 2000, vol. 75, no. 3, pp. 283–298.
Zobacz w Google Scholar

Lopez I., Carrion J., Grifols J. “Instruments for organizational strategy implementation: Participative management by objectives and balanced scorecard”. Transfusion, 2012, vol. 52, pp. 258–265.
Zobacz w Google Scholar

Niven P. Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471078727.
Zobacz w Google Scholar

Norreklit H. “The balance on the balanced scorecard: A critical analysis of some of its assumptions”. Management Accounting Research, 2000, vol. 11, iss. 1, p. 65.
Zobacz w Google Scholar

Official Emirates Website at: www.emirates.com.
Zobacz w Google Scholar

public institutions: Application in the clinical laboratory”. Gaceta Sanitaria, 2012, vol. 26 (1), pp. 97–107.
Zobacz w Google Scholar

Rohm H., Montgomery D. Link sustainability to corporate strategy using the balanced scorecard [online, accessed: 2013-10-24]. Available online: https://balancedscorecard.org.
Zobacz w Google Scholar

Ruhua H., Linlin S. “Application of balanced scorecard in library management and evaluation”. In: International Conference on Management and Service Science [proceedings], IEEE Piscataway, 2010. ISBN 978-1-4244-5325-2, p. 1-4.
Zobacz w Google Scholar

Salinas M., et al. “The financial and learning growth perspectives of the balanced scorecard in
Zobacz w Google Scholar

Saliola F., Seker M. “Total factor productivity across the developing world”. Enterprise Note, 2011, no. 23. Available online: http://www.enterprisesurveys.org.
Zobacz w Google Scholar

Sordo C. del, et al. “Assessing global performance in universities: An application of balanced scorecard”. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 2012, vol. 46, pp. 4793–4797.
Zobacz w Google Scholar

Wu J., Haasis H.D. “Knowledge management: Enabled application of the sustainability balanced scorecard”. In: Asia—Pacific Power and Energy Engineering Conference, Proceedings, IEEE Piscataway, 2011. ISBN 978-1-4244-6255-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne