Zrównoważona karta wyników – strategiczne narzędzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
zrównoważona karta wyników
CSR

Jak cytować

Halmi L., VaričakI., & Wasserbauer B. (2013). Zrównoważona karta wyników – strategiczne narzędzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 101-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.101112

Abstrakt

Proces globalizacji uświadomił potrzebę zrównoważonego rozwoju, a także rolę interesariuszy. Interesariusze organizacji wciąż mają wzrastające oczekiwania, że organizacje będą działały w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Rosnąca liczba organizacji wyznacza sobie misje, które odnoszą się do zrównoważonego rozwoju oraz do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (ang. corporate social responsibility – CSR). Jako jeden z rezultatów globalizacji Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna tworzy i rozwija normy ISO, mające stanowić wytyczne w najważniejszych dla organizacji obszarach zarządzania. Jedną z tych norm jest norma ISO 26000, wytyczna dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Norma 26000 określa znaczenie terminu „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” i objaśnia jej związek ze zrównoważonym rozwojem. Chociaż podkreśla się korzyści wynikające z wdrożenia normy, koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wciąż jeszcze jest dla wielu organizacji niemal niemożliwa do pojęcia i zastosowania. Jako narzędzie zarządzania opierające się na systemie pomiarowym zrównoważona karta wyników przekłada założenia misji na osiągalne cele. Ponieważ społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest częścią wciąż rosnącej liczby wyznaczanych misji, celem niniejszej pracy było zbadanie potencjału zrównoważonej karty wyników w definiowaniu znaczenia oraz w pomiarze założeń odpowiedzialności społecznej poprzez analizę badań i literatury przedmiotu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.101112
PDF (English)

Bibliografia

Commission of the European Communities. Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility [online, accessed: 2013-10-31], 2001. Available online: http://www.csr-in-commerce.eu.
Zobacz w Google Scholar

Crawford D., Scaletta T. The balanced scorecard and corporate social responsibility: Aligning values for profit [online, accessed: 2013-10-21], published 23 October 2005. Available online: www.greenbiz.com.
Zobacz w Google Scholar

Drexhage J., Murphy D. Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012 [online, accessed: 2013-10-21]. United Nations Headquarters, New York 2010. Available online: www.un.org.
Zobacz w Google Scholar

Epstein M.J., Wisner P.S. “Using a balanced scorecard to implement sustainability”. Environmental Quality Management, 2001 (Winter).
Zobacz w Google Scholar

Figge F. et al. “The sustainability balanced scorecard: Linking sustainability management to business strategy” [online, accessed: 2013-10-31]. Business Strategy and the Environment, 2002. Available online: www.interscience.wiley.com.
Zobacz w Google Scholar

Global Reporting Initiative [online, accessed: 2013-11-01]. Available online: www.globalreporting.org.
Zobacz w Google Scholar

Gminder C.U., Bieker T. “Managing corporate social responsibility by using the ‘sustainability-balanced scorecard’” [online, accessed: 2013-10-23], paper from the GIN2002 Goteborg Conference Corporate Social Responsibility & Governance for Sustainability, 2002. Available online: https://gin.confex.com/gin/archives/2002/papers/010261Gminder.pdf.
Zobacz w Google Scholar

International Organization for Standardization, Guidance on social responsibility—draft international standard ISO/DSI 26000 [online, accessed: 2013-10-31], published 2009. Available online: www.lsd.lt.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press, 1996, p. 18. ISBN 0875846513.
Zobacz w Google Scholar

Lin-Hi N., Müller K. “The CSR bottom line: Preventing corporate social irresponsibility” [online, accessed: 2013-10-31]. Journal of Business Research, 2013. Available online: www.sciencedirect.com.
Zobacz w Google Scholar

Nikolaou I.E., Tsalis T.A. “Development of a sustainable balanced scorecard framework” [online, accessed: 2013-11-07]. Ecological Indicators, 2013, no. 34. Available online: www.sciencedirect.com.
Zobacz w Google Scholar

Niven P. Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0471078727.
Zobacz w Google Scholar

Oshika T., Saka C., Oka S. Why it pays to be green? An empirical investigation of carbon SBSC [online, accessed: 2013-11-01]. Available online: http://aaahq.org/AM2012/SuppFiles/SuppID_11.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Rohm H., Montogomery D. Link sustainability to corporate strategy using the balanced scorecard [online, accessed: 2013-10-24]. Available online: https://balancedscorecard.org.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne