Wpływ kolorów na stosunek do handlowej strony internetowej. Podejście wielokulturowe
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

kolor w e-handlu
kultura narodowa
stosunek do strony internetowej
emocje
planowanie zakupu

Jak cytować

PeletJ.- Éric. (2013). Wpływ kolorów na stosunek do handlowej strony internetowej. Podejście wielokulturowe. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 163-170. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.163170

Abstrakt

Kolory wykorzystywane w projektowaniu stron internetowych mogą stanowić istotny element ich użyteczności, wyznaczając łatwe do identyfikacji obszary tematyczne portalu. Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza wpływu kolorów na kształtowanie się stosunku klienta do handlowej strony internetowej w zależności od jego narodowości. Wykorzystując technikę wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, uzyskano informacje o sposobie postrzegania stron internetowych prowadzących e-handel przez francuskich i tunezyjskich użytkowników internetu. Dostrzeżono problem uwarunkowań kulturowych oraz stanów emocjonalnych doświadczanych przez konsumentów w odniesieniu do zakupów internetowych. Wyniki badań potwierdzają wpływ koloru na konsumentów; pokazują także różnice w odbiorze strony w zależności od kraju pochodzenia użytkownika.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.163170
PDF (English)

Bibliografia

Birren F. Color & human response. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1978. ISBN 0442207875.
Zobacz w Google Scholar

Boyatzis C.J., Varghese R. “Children’s emotional associations with colors”. The Journal of Genetic Psychology, 1993, no. 155, pp. 77–85.
Zobacz w Google Scholar

Derbaix C., Poncin I. “La mesure des réactions affectives en marketing: Évaluation des principaux outils”. Recherche et Applications en Marketing, Numéro spécial sur La Mesure, 2005, vol. 20, iss. 2, pp. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Ettis S. L’atmosphère des sites web marchands et les réactions des consommateurs enligne: Impact de la couleur dominante, de la musique et des animations. Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, IMEN-IAE, Université de Nantes, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Fassotte G., Bartikowski B., Singh N. “Acceptation des sites web à l’international. Une étude Franco-Allemande”. In: Actes du XXème Congrès International de l’Association Française de Marketing, Saint-Malo, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Filser M. Le comportement du consommateur. Paris: Précis Dalloz, 1994. ISBN 2-247-01564-6.
Zobacz w Google Scholar

Kang K.S., Corbitt B. “Effectiveness of graphical components in web site e-commerce application: A cultural perspective”. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 2001, vol. 7, no. 2, pp. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Khalbous S. “Cultures et recherches en marketing”. Revue Tunisienne d’Economie et de Gestion, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mattelart A. The invention of communication. Transl by S. Emanuel. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. ISBN 0816626979.
Zobacz w Google Scholar

Mucchielli A. Les méthodes qualitatives, Que sais-je?. Paris: Presses Universitaires de France, 1991. ISBN 2-13-043750-8.
Zobacz w Google Scholar

Neuendorf B.F., Blake K. “Cross-national differences in website appeal: A framework for assessment”. Journal of Computer-Mediated Communication, 2004, vol. 9, iss. 4.
Zobacz w Google Scholar

Odom A.S., Sholtz S.S. “The reds, whites, and blues of emotion: Examinig color hue effects on mood tones” [online, accessed: 2013-10-25]. National Undergraduate Research Clearinghouse, 2000. Available online: http://www.webclearinghouse.net/volume/3/ODOM-TheRedsWhi.php.
Zobacz w Google Scholar

Okazaki S. “Searching the web for global brands: How American brands standardize their web site in Europe”. European Journal of Marketing, 2005, vol. 39, iss. 1–2, pp. 87–109.
Zobacz w Google Scholar

Pelet J.-É. “Effets de la couleur des sites web marchands sur la mémorisation et sur l’intention d’achat”. Systèmes d’Information et Management, 2010, iss. 15 (1).
Zobacz w Google Scholar

Singh N., Baack D.W. “Web site adaptation: A cross-cultural comparison between U.S. and Mexican web sites”. Journal of Computer Mediated Communication, 2004, vol. 9, iss. 4.
Zobacz w Google Scholar

Usunier J.-C. Commerce entre cultures. Paris: Presses universitaires de France, 1992. ISBN 2130441882.
Zobacz w Google Scholar

Valdez P., Mehrabian J. “Effects of color on emotions”. Journal of Experimental Psychology, General, 1994, vol. 123, iss. 4, pp. 394–409.
Zobacz w Google Scholar

Violino B. “E-business lurches abroad”. Internet Week, 2001, March 19th.
Zobacz w Google Scholar

Ziems D., Christman S. “Effects of mood on color perception as a function of dimensions of valence and arousal”. Perceptual and Motor Skills, 1998, iss. 87, pp. 531–535.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne