Zarys diagnozy doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach powiatu tarnowskiego
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
szkolny ośrodek doradztwa zawodowego
szkolny doradca zawodowy
proces orientacji zawodowej

Jak cytować

MysiorR. (2013). Zarys diagnozy doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach powiatu tarnowskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 149-162. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.149162

Abstrakt

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty poszerzyła obowiązkowe zadania szkoły o obowiązek udzielania wsparcia w zakresie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Artykuł jest próbą diagnozy szkolnego doradztwa zawodowego przeprowadzonej na podstawie badań w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego. Celem artykułu – kierowanego głównie do nauczycieli – jest zwrócenie uwagi na problemy związane z udzielaniem uczniom wsparcia przez szkoły (pojawiające się w fazie konstruowania planów zawodowych i edukacyjnych) oraz ocena skuteczności funkcjonowania szkolnego doradztwa zawodowego w kontekście oczekiwań uczniów. W pierwszej, teoretycznej części artykułu zaprezentowano w zarysie zagadnienie kształtowania się podmiotu decyzyjnego. W kolejnych przedstawiono wyniki badań prowadzonych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego w okresie ostatnich dziesięciu lat. Pierwsze badania gimnazjalistów potwierdziły zapotrzebowanie na pomoc doradczą, co stanowiło jedną z istotnych przesłanek do utworzenia sieci szkolnych ośrodków doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyniki ostatnich badań wykazały progresję działań doradczych. Zmieniła się też struktura oczekiwanej pomocy ze strony uczniów. Obecni uczniowie – w przeciwieństwie do swoich starszych kolegów – nie oczekują pomocy w planowaniu, ale wsparcia w poznawaniu swojej osobowości. W zakończeniu artykułu – oprócz wniosków – zamieszczono rekomendację upowszechnienia szkolnego doradztwa zawodowego.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.149162
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!, 2000. ISBN 83-88807-43-9.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M. Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1997. ISBN 83-086994-1.
Zobacz w Google Scholar

Kargulowa A. O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14224-3.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. ISBN 83-86770-47-3.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. Psychologia procesów przeddecyzyjnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski S.M. “Kształcenie zawodowe – główne problemy i wyzwania: Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy”. In: Kształcenie zawodowe, rynek pracy, pracodawcy. Ed. S. M. Kwiatkowski. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. ISBN 83-87-925-28-4.
Zobacz w Google Scholar

Lelińska K. “Charakterystyka procesu wyboru zawodu”. In: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu na lekcjach pracy-techniki. Ed. W. Rachalska, K. Lelińska, J. Wołejszo. Warszawa: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Włodzimierza Spasowskiego, 1990.
Zobacz w Google Scholar

Leńczuk M., Szczygieł M., Chrześcijanek A., Guzik E. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012. ISBN 978-83-62384-91-4.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. ISBN 83-7308-234-4.
Zobacz w Google Scholar

Mysior R. Plany i aspiracje edukacyjne uczniów szkół gimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013. ISBN 978-83-7702-715-8.
Zobacz w Google Scholar

Piorunek M. Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. ISBN 83-232-1365-8.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R. “Uczyć się, jak być wolnym”. In: Przełom w psychologii. Ed. K. Jankowski. Transl. by K. Jankowski, A. Kołyszko, P. Kołyszko. Warszawa: Czytelnik, 1978.
Zobacz w Google Scholar

Szajek S. System orientacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. ISBN 83-01089-73-3.
Zobacz w Google Scholar

Szymański M.J. Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. ISBN 83-87715-75-1.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasik B. Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997. ISBN 83-01-12265-X.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne