Relacje między dziećmi a rodzicami determinantą statusu społecznego w grupie dzieci
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

rodzina
relacje w rodzinie
pozycja rodzicielska
poczucie własnej wartości dziecka
status społeczny

Jak cytować

Karcelianska-Stancheva V. (2014). Relacje między dziećmi a rodzicami determinantą statusu społecznego w grupie dzieci. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 89-96. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.8996

Abstrakt

Artykuł przedstawia studium relacji między dziećmi a rodzicami we współczesnych rodzinach bułgarskich jako determinanty statusu społecznego dziecka w grupie rówieśników oraz ich wpływ na samoocenę. Badane są podstawowe parametry określające pozycję rodzicielską, pewność siebie dziecka w rodzinie oraz związki pomiędzy dziećmi a rodzicami. Interpretacja danych ukierunkowana jest na charakterystykę korelacji pomiędzy: relacjami a statusem społecznym dzieci; relacjami a poczuciem własnej wartości; statusem społecznym a poczuciem własnej wartości dzieci, co ma się przyczynić do projektowania potencjału edukacyjnego rodziny oraz właściwego wychowania i edukacji dzieci. Istotność wyników, jakie uzyskano, jest podstawą projekcji potencjału edukacyjnego rodziny dla właściwego wychowania oraz edukacji dzieci, które są zorientowane prospołecznie. Z drugiej strony dane te są podstawą do ponownego przemyślenia związku pomiędzy organizacjami społecznymi – rodziną i przedszkolem – w celu wspólnego działania i rozumienia wychowania i rozwoju dziecka.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.8996
PDF (English)

Bibliografia

Andreeva = Андреева, Т. В. (2007). Психология семьи: учебное пособие [Psychology of the Family]. Sankt Petersburg: Rech. ISBN 5-9268-0655-0.
Zobacz w Google Scholar

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11 (1), 56‒95.
Zobacz w Google Scholar

Ginott, H., Ginott, A., Goddard, H. (2003). Between parent and child: The bestselling classic that revolutionized parent–child communication. New York: Three Rivers Press. ISBN 060980988.
Zobacz w Google Scholar

Karcelianska-Stancheva = Кърцелянска-Станчева, В. И. (2009). Семейното възпитание: Социални и психолого-педагогически аспекти [Family upbringing: Social and psychological-pedagogical aspects]. Stara Zagora: AB. ISBN 978-954-652-012-8.
Zobacz w Google Scholar

Shneyder = Шнейдер Л. Б. (2000). Психология семейных отношений: Курс лекций [Psychology of Family Relationships: Lectures]. Moskva: EKSMO Press. ISBN 5-04-005780-6.
Zobacz w Google Scholar

Stolin = Столин В. В. (1981). Семья как объект психологической диагностики и неврачебной психотерапии [Family as an object of psychological diagnosis and non-medical psychotherapy]. In: A. A. Бодалева (ed.). Семья и формирование личности [Family and personality formation]. Moskva: Moscow University Press.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne