Odpowiedzialność społeczna biznesu w Bułgarii. Korzyści i wyzwania
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu
strategie rozwoju przedsiębiorstwa
CSR

Jak cytować

LyubenovaM. E. (2014). Odpowiedzialność społeczna biznesu w Bułgarii. Korzyści i wyzwania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 127-134. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.127134

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest częścią działań podmiotów gospodarczych, która przyczynia się do ich zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność społeczna korporacji jest postrzegana jako nowe zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego obecność w strukturach bułgarskich przedsiębiorstw nie jest dostatecznie często badanym procesem. Istnieją różne definicje CSR, jednakże wspólne pozostaje przejęcie odpowiedzialności oraz dopełnienie przez przedsiębiorstwo obowiązku przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, budowania właściwych relacji wśród pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnych oraz poprawy jakości życia. CSR jest uważane za formę zarządzania korporacyjnego, której zadaniem jest regulowanie stosunków pomiędzy firmami we współczesnym świecie. Artykuł przedstawia genezę koncepcji CSR jako udanej strategii biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz konkretnych praktyk odpowiedzialnego zachowania społecznego. Praca wskazuje na ważne aspekty wprowadzania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Bułgarii. Niektóre specyficzne cechy CSR można zaobserwować w działaniach publicznych i społecznych oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska, kapitału ludzkiego, warunków pracy itp. Artykuł prezentuje poglądy autorki na wyżej wymienione działania oraz rezultaty ich analizy empirycznej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.127134
PDF (English)

Bibliografia

Asenov, Khadijev and Kamenov = Асенов, A., Хаджиев, К., Каменов, К. (2000). Човек, екипи, лидери [Man, teams, leaders]. Sofia: Luren Komers. ISBN 954-568-066-0.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons, July‒August.
Zobacz w Google Scholar

Corporate Social Responsibility (2014) [online, accessed: 2014-03-27]. Monbat Group Website. Retrieved from: http://www.monbat.com/en/pages/responsibility.html.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. (1992). The society of organizations. Harvard Business Review, September–October, 95‒104.
Zobacz w Google Scholar

EC (2001). Promoting a European framework for corporate social responsibility: Green Paper: Industrial relations. European Comission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISBN 92-894-1478-2.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. ISBN 0273019139.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, September 13.
Zobacz w Google Scholar

Gogova = Гогова, Т., (2011). Корпоративната социална отговорност и влиянието й върху стойността на компанията [Corporate social responsibility and its influence over the company’s value]. Sofia: UNSS, 23‒24.
Zobacz w Google Scholar

ISO 26000—Social responsibility (2010) [online, accessed: 2014-04-04]. International Organization for Standardization Website. Retrieved from: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.
Zobacz w Google Scholar

Корпоративната социална отговорност в Българския контекст (2006) [online, accessed: 2014-04-06]. Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и Фондация „Помощ за благотворителността в България” [Corporate social responsibility in the Bulgarian context. Base research of the initiative Global agreement of UN and foundation Help for the Charity in Bulgaria]. Sofia, September–October (p. 27). Retrieved from: http://forthenature.org/upload/documents/no-date/korporatiwna_otg.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Making Europe a pole of excellence on CSR (2009). CSR Europe contribution to the European Multi Stakeholders Forum Review Meeting. Brussels, 2009-02-10.
Zobacz w Google Scholar

Midova = Мидова, П. (2011). Социалната отговорност – ключов фактор за успеха на бизнес [Social responsibility. Key factor for business success]. Svishtov: Tsenov, 8–9 November, 274.
Zobacz w Google Scholar

Mini Maritsa Iztok EAD (ca 2011). Корпоративна социална отговорност [online, accessed: 2014-03-31]. Retrieved from: http://www.marica-iztok.com/bg/profile_kso.php.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M., Kramer, M. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December 2006, 1‒14.
Zobacz w Google Scholar

Recommendations of the European Academy of Business and Society (2012) [online, accessed: 2014-03-20]. EABIS. Retrieved from: www.eabis.org.
Zobacz w Google Scholar

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009‒2013 (2009) [online, accessed: 2014-03-16]. [Strategy for corporate social responsibility for the period 2009–2013]. Sofia: Ministry of Labour and Social Politics. Retrieved from: http://www.csr.bg/documents/Strategiq_za_korporativna_socialna_otgovornost_za_perioda_2009-2013.pdf, pp. 10‒12.
Zobacz w Google Scholar

United Nations Global Compact (2014) [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from:: http://www.unglobalcompact.org/.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne