Ocena atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw na Ukrainie
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

inwestycje
klimat inwestycyjny
sprawozdawczość finansowa
rentowność przedsiębiorstwa

Jak cytować

Krupka Y. D., & Bachinskiy V. (2014). Ocena atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 117-125. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.117125

Abstrakt

Artykuł prezentuje kompleksową analizę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, biorąc pod uwagę różne czynniki, które mają na niego wpływ. Autorzy dokonali analizy obecnych możliwości poprawy oceny ekonomicznej przedsiębiorstw na Ukrainie w celu przyciągnięcia nowych inwestycji. Scharakteryzowano sposoby i system szacowania wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Przedstawiono również zintegrowane podejście do oceny najbardziej intratnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Takiej oceny można dokonać poprzez dokładne zbadanie aktywności ekonomicznej. Brane są wówczas pod uwagę: analiza warunków majątkowych przedsiębiorstwa, obrót kapitału, rentowność i płynność finansowa oraz obecność firmy na rynku. Określenie pozycji rankingowej przedsiębiorstwa według tego unikatowego, zintegrowanego indeksu pozwala na prawidłową ocenę jej atrakcyjności inwestycyjnej. A zatem najprostszą metodą rankingową jest skonstruowanie szeregu wskaźników ratingowych odnoszących się do wybranych przedsiębiorstw oraz odpowiednie odniesienie się do nich pod względem kierunku ich rozwoju i indywidualnych uwarunkowań. Suma wszystkich określonych wskaźników plasuje przedsiębiorstwo na odpowiednim miejscu w rankingu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.117125
PDF (English)

Bibliografia

Asaul = Асаул, А. (2008). Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Регіональна політика, 2, 53‒62.
Zobacz w Google Scholar

Blank = Бланк, И. А. (1995). Инвестиционный менеджмент. Kiev: MP ‘Item’ Ltd. ISBN 5-7707-6904-1.
Zobacz w Google Scholar

Bromwich = Бромвич, М. (1996). Анализ экономической эффективности капиталовложений [The Economics of Capital Budgeting]. Moskva: Infra-M. ISBN 5-86225-395-5
Zobacz w Google Scholar

Budnikova = Буднікова, Ю. В. (2012). Інвестиційна привабливість підприємства та фактори впливу на неї. Інноваційна економіка, 3, 194‒197.
Zobacz w Google Scholar

DSSU = ДCCУ (2014). Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2013 році [Foreign investments in Ukraine in 2013]. Експрес-випуск, 88/0/03.5вн-14. Державна служба статистики України.
Zobacz w Google Scholar

Hayduts’kyy = Гайдуцький, А. П. (2004). Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка і прогнозування, 4, 3‒7.
Zobacz w Google Scholar

Інвестиційний клімат в Україні 2012. (2013). Державне агентство України з інвестицій та розвитку [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://www.ukrproject.gov.ua/news/%D1%96nvestitsiinii-klimat-v-ukraini-2012.
Zobacz w Google Scholar

Інвестиційна привабливість підприємства (2012) [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00193318_0.html.
Zobacz w Google Scholar

Kalishenko = Калишенко, В. О. (2010). Аналіз методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/13_NPN_ 2010 /Economics/65704.doc.htm.
Zobacz w Google Scholar

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (1998). Українська інвестиційна газета, 21 квітня.
Zobacz w Google Scholar

Ovdiy = Овдій, Л.І. (2009). Оцінка привабливості підприємств за допомогою статистичних моделей. Економічні науки, 4 (2), 184‒188.
Zobacz w Google Scholar

Shilov, Kukhlenko and Goyko = Шилов, Э. И., Кухленко, О. В., Гойко, А. Ф. (1996). Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов. Kiev: Kitusa. ISBN 966-95139-0-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne