Model interdyscyplinarnego programu edukacyjnego oraz ewaluacja jego wprowadzania do procesu nauczania
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

interdyscyplinarne metody nauczania
zintegrowane programy nauczania
edukacja
planowanie procesu edukacji
konstruktywizm

Jak cytować

KarakuşM. (2014). Model interdyscyplinarnego programu edukacyjnego oraz ewaluacja jego wprowadzania do procesu nauczania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 71-87. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.7187

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę badań poglądów nauczycieli na model interdyscyplinarnego programu edukacyjnego oraz ich sugestii dotyczących możliwości efektywnego wdrożenia tegoż programu do procesu nauczania. W badaniu uczestniczyło w sumie 29 nauczycieli, w tym 18 kobiet i 11 mężczyzn uczących pięciu różnych przedmiotów. Odpowiedzieli oni na 6 pytań w formie ankiety, która następnie została poddana drobiazgowej analizie opisowej. Ankietowani ogólnie uznali za słuszną ideę integracji międzyprzedmiotowej, wskazali na jej dobre strony, ale także zauważyli wady. Były to między innymi pewne ograniczenia w sposobie prowadzenia lekcji, który wprowadzał chaos, oddalanie się od właściwego tematu a co za tym idzie – wydłużenie czasu przeznaczonego na jego realizację. Ankietowani stwierdzili również, że uczniowie nie zauważają granic pomiędzy konkretnymi przedmiotami. Po końcowej analizie ankiety zaleca się szeroko pojęte wspomaganie nauczycieli w zakresie korzystania z metod interdyscyplinarnych oraz pomoc przy wdrażaniu nauczania zintegrowanego do pracy dydaktycznej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.7187
PDF (English)

Bibliografia

Apostel, L. (1970). Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan, R. C., Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education. 5th ed. Boston: Pearson A & B. ISBN 0205482937.
Zobacz w Google Scholar

Drake, S. M. (2007). Creating standards-based integrated curriculum: Aligning curriculum, content, assessment and instruction. Thousand Oaks: Corwin Press. ISBN 9781412915069.
Zobacz w Google Scholar

Erickson, H. L. (1995). Stirring the head, heart and soul. Redefining curriculum and instruction. Thousand Oaks: Corwin Press. ISBN 0803961545.
Zobacz w Google Scholar

Hebb, D. O. (1959). A Neuropsychology Theory. In: S. Koch (ed.), Psychology: A study of a science. New York: McGraw-Hill.
Zobacz w Google Scholar

Humphreys, H. A., Post T. R., Ellis, A. K. (1981). Interdisciplinary methods: A thematic approach. Santa Monica: Goodyear Publishing Company. ISBN 0830243879.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs, H. H. (1989). The growing need for interdisciplinary curriculum content. In: H. H. Jacobs (ed.). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria: ASCD. ISBN 0871201658.
Zobacz w Google Scholar

Klein, T. J. (1996). Crossing boundaries: Knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities. Charlottesville: The University Press of Virginia.
Zobacz w Google Scholar

Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. Boston: Allyn and Bacon. ISBN 0205412599.
Zobacz w Google Scholar

Perkins, D. N. (1994). The intelligent eye. Santa Monica: The Getty Center for Education in The Arts.
Zobacz w Google Scholar

Spicer, J. (2001). Integrated curriculum: A driving force in 21st-century Mathematics education. [online, accessed: 2009-06-27]. Retrieved from: www.smallschoolsproject.com/PDFS/ Planning_Resources/summer2003/summer2003-integrating.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Sullivan, J. M. (2000). A study of the effect of an interdisciplinary study improvement program on academic achievement and classroom behavior among tenth grade students. Unpublished doctoral dissertation. University of Massachusetts, Lowell. (UMI no. 9994171).
Zobacz w Google Scholar

Vidaurri, M. M. (1996). Comparative study of interdisciplinary curriculum and non-interdisciplinary curriculum classrooms: The difference and relationships in regarding TAAS scores, reading yearly averages and students’ attitudes. Unpublished doctoral dissertation. Texas A & I University. (UMI no. 9706637).
Zobacz w Google Scholar

Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89‒94.
Zobacz w Google Scholar

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7th ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN 9750200071.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne