Rola organizacji pozarządowych w Turcji w procesie akcesji do Unii Europejskiej
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

organizacje pozarządowe
Unia Europejska
Turcja

Jak cytować

YıldırımT. (2014). Rola organizacji pozarządowych w Turcji w procesie akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 233-240. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.233240

Abstrakt

Społeczeństwo obywatelskie i członkostwo w Unii Europejskiej są obecnie tematami często dyskutowanymi w tureckich kręgach politycznych i intelektualnych. W dzisiejszej Turcji, w której podejmowane są znaczące kroki na drodze akcesji do Unii Europejskiej, niezwykle ważny jest wpływ organizacji pozarządowych na rozwój demokracji. Także Unia Europejska przypisuje duże znaczenie społeczeństwu obywatelskiemu i organizacjom pozarządowym w rozwoju demokracji uczestniczącej w Turcji. Demonstrowane jest to poprzez środki pomocowe i inne mechanizmy wspierające. W artykule przedstawiono tureckie doświadczenia związane z procesem demokratyzacji oraz rolę, jaką odgrywają w nim organizacje pozarządowe. Zbadano postawę, jaką te organizacje przyjęły w celu ustanowienia w Turcji demokracji uczestniczącej, pokazano wdrożone projekty przygotowane przy wsparciu Unii Europejskiej.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.233240
PDF (English)

Bibliografia

Abay, A. R. Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma ve Sivil Toplum Örgütleri [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Acuner, S. (2009). Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde STK’ların Rolü. Presentation.
Zobacz w Google Scholar

Aksel, D. B. (2009), The Europeanization of Women’s NGOs in Turkey: Cases of KADER and KAGİDER[online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: http://www.academia.edu/1122664/The_Europeanization_of_Womens_NGOs_in_Turkey_Cases_of_KADER_and_KAGIDER.
Zobacz w Google Scholar

Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2010). Avrupa Birliği Bölgesel Politika: Yerel Kaynakların Ekonomik Gelişme İçin Harekete Geçirilmesi. Ankara.
Zobacz w Google Scholar

Bedük, A., Kocaoğlu M., Usta S. (2006). Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Ve Demokratikleşme Sürecindeki Misyonları. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (9), 52‒64.
Zobacz w Google Scholar

Bektas, A. (2010). Proceedings from Assembly of European Regions Women Entrepreneurship conference.
Zobacz w Google Scholar

Enterprising women: Practical experience and implications for SME policy and regional development. Istanbul, Turkey.
Zobacz w Google Scholar

Brasche, U. (2001). Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
Zobacz w Google Scholar

COM [2005] 290. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries. June 29.com.
Zobacz w Google Scholar

COM [2006] 92. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Roadmap for equality between women and men.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2006). Questions and answers about the fifth enlargement (Archived) [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/questions_and_answers/11-22_en.htm#statistics.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2008). Turkey 2008 progress report [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2010). Gender equality [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en.
Zobacz w Google Scholar

Gerber, A. (2010). The letter versus the spirit: Barriers to meaningful implementation of gender equality policy in Poland. Women’s Studies International Forum, 33 (1), 30−37.
Zobacz w Google Scholar

Göksel, D. N., Güneş, R. B. (2005). The role of NGOs in the European integration process: The Turkish experience. South European Society and Politics, 10 (1), 57‒72.
Zobacz w Google Scholar

Güder, N. (2004). Sivil Toplumcunun El Kitabı [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: www.stgp.org/docs/sivilklavuz.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Güneş, B. R. (2005). The impact of EU as a catalyst of civil society development in Turkey. Conference Presentation. Rabat: Freidrich Ebert Foundation Morocco Office.
Zobacz w Google Scholar

Kalaycıoğlu, E., Sarıbay, Y. A. (2000). Türkiye’de politik değişim ve modernleşme. Istanbul: Alfa Yayınları.
Zobacz w Google Scholar

Keyman, F. (2005). Globalization and cultural economy of Turkey: Actors, discourses and strategies of the Ottoman Bank Archives and Research Center [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: see.www.obarsiv.com/guncel_vct_0405_fuatkeyman.html.
Zobacz w Google Scholar

Landig, J. M. (2011). Bringing women to the table: European Union funding for women’s empowerment projects in Turkey. Women’s Studies International Forum, 34.
Zobacz w Google Scholar

Lister, M. R. (2006). Gender and European Union development policy. In: M. R. Lister, M. Carbone (eds.). New pathways in international development: Gender and civil society in EU policy. Burlington: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Nas, Ç. (2005). Democratisation in Turkey: A regional model or a unique case in the Mediterranean? Lisbon: EuroMeSCopaper, paper no. 43.
Zobacz w Google Scholar

Paul, J. A. (2000). NGO’s and global policy making [online, accessed: 2014-05-22]. Retrieved from: www.globalpolicy.org/component/content/article/177/31611.html.
Zobacz w Google Scholar

Peterson, V. S., Runyan, A. S. (2010). Global gender issues in the new millennium. 3rd ed. Boulder: Westview Press.
Zobacz w Google Scholar

Şen, Z. (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı ve katılım öncesi strateji çerçevesinde bölgesel politika alanında uyum durumunun değerlendirilmesi. Ankara: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzmanlık Tezi.
Zobacz w Google Scholar

Silier, O. (2001). Türkiye-AB bütünleşmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü: Açılış konuşması. İstanbul: Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
Zobacz w Google Scholar

United Nations Development Programme (UNDP) (2006). Small and medium enterprise development in Southeast Anatolia (GAP-GIDEM) [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=30.
Zobacz w Google Scholar

United Nations Population Information Network (POPIN) (1995). UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs, with support from the UN Population Fund (UNFPA), September 11.
Zobacz w Google Scholar

Guidelines on women’s empowerment. Guidelines for the United Nations Resident Coordinator System [online, accessed: 2014-07-30]. Retrieved from: http://www.un.org/popin/ unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne