Praktyczne implikacje dla analiz ergonomicznych w zarządzaniu projektami wynikające z normy EN 16710-2 Metody ergonomiczne
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

analiza ergonomiczna
zarządzanie projektami
zarządzanie bezpieczeństwem pracy
projekt ergonomiczny

Jak cytować

ButlewskiM., CzerneckaW., SzczepaniakA., PojasekM., & BaranM. (2019). Praktyczne implikacje dla analiz ergonomicznych w zarządzaniu projektami wynikające z normy EN 16710-2 Metody ergonomiczne: Metodyka analizy pracy wspierająca projektowanie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 127-142. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.127142

Abstrakt

Ergonomiczna analiza stanowisk pracy jest podstawowym elementem każdego ergonomicznego projektu. W wielu przypadkach jednak przeprowadzana w sposób fragmentaryczny i nieustrukturyzowany, daje niepełny i mylący obraz ocenianych procesów pracy. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń i metodyk zawartych w EN 16710-2 Metody ergonomiczne – Część 2: Metodologia analizy pracy do wspomagania projektowania przedstawili sposób postępowania i najważniejsze elementy, których zawarcie umożliwia rzetelną analizę ergonomiczną. Wskazano kluczowe elementy analizy ergonomicznej, którymi są: (1) ustalenie zastosowalności aparatu pozyskiwania danych w określonych warunkach, (2) zastosowanie triangulacji w stosowanych metodach badawczych, zarówno w analizie jakościowej, jak i ilościowej, (3) dobór odpowiedniej części analizowanego systemu, a w przypadku analizy fragmentarycznej zapewnienie przenoszenia wniosków jedynie na obszary nią objęte. Bardzo ważnym, aczkolwiek często pomijanym elementem analiz ergonomicznych jest wskazanie, w jaki sposób rezultaty związane z realizacją projektu przyczyniły się do rozwiązania problemów niezgodności, które są inherentnym elementem prawie każdego postępowania badawczego w obszarze organizacji pracy. Pozwala to na ustalenie, na ile zasadne jest wnioskowanie na podstawie zebranego materiału, a także ustalenie odchyleń od obowiązujących standardów. W artykule przedstawiono również schemat zarządzania przedsięwzięciami, tak aby uzyskiwane mogły być kontekstowe cele ergonomiczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.127142
PDF (English)

Bibliografia

Budnick, P. (2014). Review of hand/ wrist/ arm ergonomics analysis Methods. Part 2 [online, accessed: 2018-07-15]. Carefree: Ergoweb. Retrieved from: https://ergoweb.com/review-of-handwristarm-ergonomics-job-analysis-methods-part-2/.
Zobacz w Google Scholar

Burgess-Limerick, R. (2018). Participatory ergonomics: Evidence and implementation lessons. Applied Ergonomics, 68, 289–293.
Zobacz w Google Scholar

Butlewski, M. (2018). Projektowanie ergonomiczne wobec dynamiki deficytu zasobów ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377755068.
Zobacz w Google Scholar

Butlewski, M., Misztal, A. (2016). Kierunki zmian procesowych w systemie zarządzania zmęczeniem pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 3 (31), 72–75.
Zobacz w Google Scholar

CTD Risk Index [online, accessed: 2018-07-15]. Retrieved from: http://home.spin.net.au/safehands/reference%20documents/CTDRisk.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiklicki, M. (2010). Scrum – nowa metoda zarządzania złożonymi projektami. Przegląd Organizacji, 4, 16–19.
Zobacz w Google Scholar

Erdinç, O. (2015). Applications of Quick Exposure Check in industrial tasks and a proposed improvement [online, accessed: 2018-07-15]. In: G. Tuzkaya, B. Sennaroğlu, S. Bulkan (eds.). ICOVACS 2015 International Conference on Value Chain Sustainability, 12–13 March: Proceedings (pp. 429–435). Istanbul: Marmara Üniversitesi. e-ISBN: 9789754003925. Retrieved from: http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN831.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Hignett, S., McAtamney, L. (2000). Rapid entire body assessment (REBA). Applied Ergonomics, 31 (2), 201–205.
Zobacz w Google Scholar

HSE. (2018). Frequently asked questions: What is MAC? [online, accessed: 2018-07-15]. Health and Safety Executive website. Retrieved from: http://www.hse.gov.uk/msd/mac/faq.htm.
Zobacz w Google Scholar

Karhu, O., Kansi, P., Kuorinka, I. (1977). Correcting working postures in industry: A practical method for analysis. Applied Ergonomics, 8 (4), 199–201.
Zobacz w Google Scholar

Kee, D., Karwowski, W. (2001). LUBA: An assessment technique for postural loading on the upper body based on joint motion discomfort and maximum holding time. Applied Ergonomics, 32 (4), 357–366.
Zobacz w Google Scholar

Li, G., Buckle, P. (1998). A practical method for the assessment of work-related musculoskeletal risks-Quick Exposure Check (QEC). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 42 (19), 1351–1355.
Zobacz w Google Scholar

Michael, R. (2002). The Strain Index Job Analysis Method: Q & A [online, accessed: 2018-07-14]. Carefree: Ergoweb. Retrieved from: https://ergoweb.com/the-strain-index-job-analysis-method-q-a/.
Zobacz w Google Scholar

Middlesworth, M. (2012). A step-by-step guide to using NIOSH Lifting Equation for Single Task [online, accessed: 2018-07-15]. ErgoPlus. Retrieved from: https://ergo-plus.com/niosh-lifting-equation-single-task/.
Zobacz w Google Scholar

Moore, J. S., Garg, A. (1995). The strain index: A proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association Journal, 56 (5), 443–458.
Zobacz w Google Scholar

Nelson & Associates. (2010). Analysis of manual lifting using ACGIH Lifting TLVs [online, accessed: 2018-07-15]. Bryan: Nelson & Associates. Retrieved from: http://www.hazardcontrol.com/factsheets/ml-mh/ACGIH-lifting-TLV.
Zobacz w Google Scholar

Occhipinti, E. (1998). OCRA: A concise index for the assessment of exposure to repetitive movements of the upper limbs. Ergonomics, 41 (9), 1290–1311.
Zobacz w Google Scholar

Occupational Health and Safety Council of Ontario (OHSCO). (2007). MSD Risk Assessment Checklist [online, accessed: 2019-10-19]. Carefree: OHSCO. Retrieved from: https://terraform-20180423174453746800000001.s3.amazonaws.com/attachments/cjjeeexqz01wqmqm2itthhqn9-10-msd-risk-assessment.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Rivero, L. C., Rodríguez, R. G., Pérez, M. R., Mar, C., Juárez, Z. (2015). Fuzzy logic and RULA method for assessing the risk of working. Procedia Manufacturing, 3, 4816–4822.
Zobacz w Google Scholar

Robledo Gallegos, A. (2010). Complementing the Washington Ergonomics assessment method with the Strain Index [online, accessed: 2018-07-15]. Retrieved from: www.iise.org.
Zobacz w Google Scholar

Rodríguez, Y., Viña, S., Montero, R. (2013). ERIN: A practical tool for assessing work-related musculoskeletal disorders. Occupational Ergonomics, 11 (2), 59–73.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D. (2009). Ocena ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zastosowaniem metody REBA. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D. (2012). Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych [online, accessed: 2018-07-15]. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Retrieved from: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300004576&html_tresc_id=300004577&html_klucz=19558&html_klucz_spis=.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D., Groborz, A., Tokarski, T. (2013). Comparison of risk assessment procedures used in OCRA and ULRA methods. Ergonomics, 56 (10), 1584–1598.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D., Tokarski, T. (2010). Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS. Bezpieczeństwo Pracy, 7/8, 28–31.
Zobacz w Google Scholar

Straker, L., Pollock, C., Burgess-Limerick, R., Egeskov, R. (2007). An introduction to ManTRA: A tool for manual task risk assessment. In: L. Straker (ed.). Proceedings of the 43rd Annual Conference of the Human Factors and Ergonomics Society of Australia (pp. 20–23). Baulkham Hills: Human Factors and Ergonomics Society of Australia. ISBN 0980306329.
Zobacz w Google Scholar

TenStep Polska. (2018). Official website. Warszawa: TenStep Polska Sp. z o.o. [online, accessed: 2018-07-18]. Retrieved from: http://tenstep.pl/. Using the Snook Push/ Pull Tables [online, accessed: 2018-07-15]. Retrieved from: http://www.ergonomiesite.be/documenten/trekkenduwen/Snook-tabellen.pdf.
Zobacz w Google Scholar

WSDL&I (2018). Hazard Zone Jobs Checklist [online, accessed: 2018-07-15]. Tumwater: Washington State Department of Labor and Industries. Retrieved from: https://www.lni.wa.gov/safety/SprainsStrains/evaltools/HazardZoneChecklist.PDF.
Zobacz w Google Scholar

WSPS. (2011). MSD Hazards Checklist [online, accessed: 2018-07-15]. Ontario: Workplace Safety and Prevention Serivices. Retrieved from: http://www.wsps.ca/wsps/media/site/resources/downloads/msd_hazards_checklist_final.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwicka, M. K. (2011). Zarządzanie projektami. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377750513.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne