Innowacyjne i inwestycyjne bezpieczeństwo finansów na Ukrainie jako czynnik równoważenia systemu finansowego
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
inwestycje
bezpieczeństwo finansowe
system finansowy
stabliność systemu finansowego

Jak cytować

GarasyimP., PrzybytniowskiJ. W., & GerasymenkoO. (2020). Innowacyjne i inwestycyjne bezpieczeństwo finansów na Ukrainie jako czynnik równoważenia systemu finansowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 27-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.2740

Abstrakt

Autorzy uważają cechy i zagrożenia dla innowacji i bezpieczeństwa inwestycji w finansowaniu na Ukrainie za czynnik równoważący jej system finansowy. Badają oni wpływ innowacyjnych i inwestycyjnych elementów bezpieczeństwa finansów, zachowując stabilność finansową państwa jako jeden ze wskaźników bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie. Doszli do wniosku, że konieczna jest modyfikacja wpływu państwa na innowacje i działalność  inwestycyjną w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie. Uproszczenie i organizacja administracji państwowej, stworzenie warunków do samoregulacji na rynku innowacyjnych i inwestycyjnych elementów bezpieczeństwa finansowego są absolutnie konieczne do rozwiązania problemów związanych z tworzeniem sprzyjającego klimatu dla inwestycji na Ukrainie, w celu osiągnięcia równowagi jej systemu finansowego, a także w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego na Ukrainie na odpowiednim poziomie. Do badań wykorzystano analizę dynamiki, w której przedstawiono rozmiary i kierunki rozwoju badanych zjawisk, tj. w celu sprawdzenia dynamiki zmian analizowanego zjawiska. W tym względzie zastosowano statystyczne szeregi czasowe. Badania pokazują, że gdy wzrosła liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujemna nierównowaga państwowego systemu finansowego stale pogłębiała się od 2003 do 2012 roku, natomiast w kolejnych latach poziom równowagi ustabilizował się. Może to być konsekwencją zmniejszenia należności z bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ograniczenia finansowania działalności innowacyjnej, o czym świadczą badania autorów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.2740
PDF (English)

Bibliografia

Ackoff, R. L. (1978). The art of problem solving. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471042897.
Zobacz w Google Scholar

Aguinis, H., Edwards, J. R. (2014). Methodological wishes for the next decade and how to make wishes come true. Journal of Management Studies, 51(1), 145–167. DOI: 10.1111/joms.12058.
Zobacz w Google Scholar

Ajayi, O. M., Morton, S. C. (2013). Organizational context for employee ambidexterity and employee engagement: Towards performance improvement in small and medium-sized manufacturing and service organizations. Paper presented at the annual meeting of the British Academy of Management, Liverpool.
Zobacz w Google Scholar

Altınçubuk, B. (2019). The impact of technological, governance, and political capabilities on firms’ performances under economic turbulence. In: Ç. Doğru (ed.). Handbook of research on contemporary approaches in management and organizational strategy (pp. 337–354). Hershey: IGI Global. ISBN 9781522563013.
Zobacz w Google Scholar

Arzubiaga, U., Maseda, A., Iturralde, T. (2018). Entrepreneurial orientation in family firms: New drivers and the moderating role of the strategic involvement of the board. Australian Journal of Management, 44(1), 128–152. DOI: 10.1007/s11365-014-0335-2.
Zobacz w Google Scholar

Bazhal, I. (2015). Development of innovation activities within knowledge triangle “government – University – industry”. Ekonomika i prohnozuvannya = Економіка і прогнозування, 1, 76–89. DOI: 10.15407/eip2015.01.076.
Zobacz w Google Scholar

Berezhna, I. U. = Бережна, І. Ю. (2011). Investytsiyna diyal’nist’ Ukrayiny v konteksti intehratsiynykh ta hlobalizatsiynykh protsesiv = Інвестиційна діяльність україни в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Ekonomika ta derzhava = Економіка та держава, 2, 50–53.
Zobacz w Google Scholar

Birkinshaw, J., Healey, M. P., Suddaby, R., Weber, K. (2014). Debating the future of management research. Journal of Management Studies, 51(1), 38–55. DOI: 10.1111/joms.12061.
Zobacz w Google Scholar

Eling, M., Wirfs, J. H. (2016). Cyber risk: Too big to insure? Risk transfer options for a mercurial risk class [online, accessed: 2019-12-01]. St. Gallen: University of St. Gallen, Institute of Insurance Economics. Retrieved from: https://www.ivw.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/ivw/studien/cyberrisk2016.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Garasyim, P., Gerasymenko, O., Garasym, M. (2015). Concepts of firmness and balancing in marketing logistic. Economics, Entrepreneurship, Management, 2(1), 21–25. DOI: 10.23939/eem2015.01.021.
Zobacz w Google Scholar

Gerasymenko, O. V. (2012b). Investment factor of effect on the balance of financial system at the regional level. Statistics of the Ukraine, 2(57), 70–75.
Zobacz w Google Scholar

Gerasymenko, O. V. (2016). Influence of state administration on investment activity of enterprises as lever of economic stabilizing. In: Suchasni tendencii funkcionuvannia ta rozvytku pidpryemstv: Zagrozy i vyklyky [= Modern tendencies of functioning and development of enterprises: Threats and calls. Collective monograph] (pp. 6–18). Dnipropetrovsk: Liraine.
Zobacz w Google Scholar

Gerasymenko, О. V. (2012a). Influence of economic firmness on the efficiency of the mechanism of the balanced functioning of the global financial system. Jaunuju mokslininku darbai, 2(35), 17–21.
Zobacz w Google Scholar

Gruber, M., Heinemann, F., Brettel, M., Hungeling, S. (2010). Configurations of resources and capabilities and their performance implications: An exploratory study on technology ventures. Strategic Management Journal, 31(12), 1337–1356. DOI: 10.1002/smj.865.
Zobacz w Google Scholar

Jenkinson, N., Penalver, A., Vause, N. (2008). Financial innovation: What have we learnt? Bank of England. Quarterly Bulletin, 3, 330–338.
Zobacz w Google Scholar

Larson, L. (2017). Characteristics of production innovation. Luleå: Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. ISBN 9789175838809.
Zobacz w Google Scholar

Lochan, S. A., Fedyunin, D. V., Bezpalov, V. V., Petrosyan, D. S. (2015). Theoretical issues of the formation of the industrial policy of enterprises. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3S), 274–280.
Zobacz w Google Scholar

Mullineux, A. W. (2010). Financial innovation and social welfare. Journal of Financial Regulation and Compliance, 18(3), 243–256. DOI: 10.1108/13581981011060817.
Zobacz w Google Scholar

Ohrimovich, M. M. = Охримович, M. M. (2015). Teoretychni osnovy doslidzhennya investytsiynoyi bezpeky u systemi ekonomichnoyi bezpeky derzhavy = Теоретичні основи дослідження інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки держави. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho uniwersytetu vnutrishnikh spraw = Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 167–174. Available at: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2015/15ommebd.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Paentko, Т. V., Poplavska, M. V. = Паєнтко, Т. В., Поплавська, М. В. (2011). Bezpeka fondovoho rynku v konteksti zmitsnennya finansovoyi bezpeky derzhavy = Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’Noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny = Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2, 215–221. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2011_2_22.
Zobacz w Google Scholar

Podvysotskyj, U. А. = Подвисоцький Ю. А. (2009). Praktychni aspekty stymulyuvannya nadkhodzhennya pryamykh inozemnykh investytsiy = Практичні аспекти стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій. Zovnishnya torhivlya: Pravo ta ekonomika = Зовнішня торгівля: Право та економіка, 6(47), 74–77.
Zobacz w Google Scholar

Przybytniowski, J. W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375567588.
Zobacz w Google Scholar

Przybytniowski, J. W. (2018). Metoda Servqual w badaniu jakości obsługi klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 39(3), 85–101. DOI: 10.25944/znmwse.2018.03.85101.
Zobacz w Google Scholar

Resler, M. V., Zozuliak, M. M., Shygun, M. M., Ostapiuk, N. A., Zayachkivska, O. V. (2019). Evaluation of innovation activity of enterprises in Ukraine. Revista Espacios, 40(34), 20.
Zobacz w Google Scholar

Shevchenko, L. S., = Шевченко, Л. С. (ed.). (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: Sutnist’ ta napryamy formuvannya = Економічна безпека держави: Сутність та напрями формування. Kharkiv: Pravo. ISBN 9789664581117. Available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Shevchenko_2009.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Shumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Silagadze, A. (2019). Plato on Economic Foundations of an “Ideal State”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 13(2), 142–145.
Zobacz w Google Scholar

Sirén, C. A., Kohtamäki, M., Kuckertz, A. (2012). Exploration and exploitation strategies, profit performance and the mediating role of strategic learning: Escaping the exploitation gap. Strategic Entrepreneurship Journal, 6(1), 18–41. DOI: 10.1002/sej.1126.
Zobacz w Google Scholar

Skvortzova, M. А. = Скворцова, М. А. (2008). Formyrovanye systemы upravlenyya fynansovoy bezopasnost’yu rehyonov pryvolzhskoho federal’noho okruhan = Формирование системы управления финансовой безопасностью регионов Приволжского Федерального округа на основе многомерной классификации [online, accessed: 2019-06-15]. Retrieved from: http://sisupr.mrsu.ru/2008-1/pdf/29-skvortzova.pdf.
Zobacz w Google Scholar

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Official website available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
Zobacz w Google Scholar

Sytnyk, N., Gerasymenko, O. (2018). Influence of investment policy on financial safety of the state in context of balancing. In: A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska (eds.). Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problem = Challenges of contemporary finance: Selected problems. Wrocław: E-Wydawnictwo; Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788366066328; 9788366066335.
Zobacz w Google Scholar

Terje, A., Genserik, R. (2013). How to define and interpret a probability in a risk and safety setting. Safety Science, 51(1), 223–231. DOI: 10.1016/j.ssci.2012.06.005.
Zobacz w Google Scholar

Vykluk, М. І. = Виклюк, М. І. (2012). Struktura finansovoyi bezpeky rehionu ta kharakterystyka yiyi skladovykh = Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових [online, accessed: 2019-06-01]. Efektyvna ekonomika = Ефективна економіка, 10. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485.
Zobacz w Google Scholar

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M. A., Averdung, A., Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial Marketing Management, 78, 43–57. DOI: 10.1016/j.indmarman.2018.06.008.
Zobacz w Google Scholar

Zvyagintseva, О. B., Zabarna, Е. M. [= Звягінцева, О. Б., Забарна, Е. М.] (2013). Innovatsiynyy marketynh pidpryyemstv: Teoriya, metodolohiya, mekhanizm = Інноваційний маркетинг підприємств: Теорія, методологія, механізм. Odesa: Feniks. ISBN 9789664387177.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne