Modele sieci organizacyjnych – propozycja typologii
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

sieć organizacyjna
typologia
model

Jak cytować

Barczak, B. (2019). Modele sieci organizacyjnych – propozycja typologii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 81-94. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.8194

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej propozycji typologii modeli sieci organizacyjnych. Rozważania oparto na analizie literatury przedmiotu w zakresie opisywanych modeli sieci organizacyjnych i ich typologii, a zasadnicza część artykułu to propozycja typologii modeli sieci organizacyjnych. Punktem wyjścia było przyjęcie założenia, iż typologie odgrywają ważną rolę w budowaniu teorii, a w teorii sieci niejednoznacznie definiuje się i opisuje samo pojęcie sieci. Wielość cech i parametrów opisujących sieci organizacyjne wskazuje na duże zróżnicowanie ich modeli. W artykule dokonano przeglądu kryteriów podziału i rodzajów sieci organizacyjnych w świetle literatury przedmiotu, a także przedstawiono charakterystykę modeli sieci organizacyjnych ze względu na pochodzenie, główny mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, sposób koordynacji sieci oraz autorską typologię modeli sieci organizacyjnych ze względu na kryterium charakter i złożoność relacji w nich występujących. Opracowana typologia wskazuje na cztery główne kategorie modeli sieci organizacyjnych: sieci biznesowe, sieci franczyzowe i agencyjne, sieci publiczne i współczesne modele sieci złożonych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.8194
PDF (English)

Bibliografia

Abrahamsen, M. H., Henneberg, S. C., Huemer, L. (2017). Network picturing: An action research study of strategizing in business networks. Industrial Marketing Management, 59, 852–863.

Arsenault, A. (2011). Networks: The technological and the social. In: G. Delanty, S. P. Turner (eds.). The Routledge handbook of contemporary social and political theory (pp. 259–270). New York: Routledge. ISBN 9781135997939.

Barabási, A. L., Bonabeau, E. (2003). Scale-free networks. Scientific American, 288, 60–69.

Barczak, B. (2016). Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372527172.

Borgatti, S. P., Halgin, D. S. (2011). On network theory. Organization Science, 22, 1–14.

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. Science, 323(5916), 892–895.

Brass, D. J., Galaskiewicz, J., Greve, H. R., Tsai, W. (2004). Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. Academy of Management, 47(6), 795–819.

Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813751.

Camarinha-Matos, L. M., Adu-Kankam, K. (2018). Towards collaborative virtual power plants: Trends and convergence. Sustainable Energy, Grids and Networks, 16, 217–230.

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Transl. by M. Marody et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301162948.

Cygler, J. (2002). Alianse strategiczne. Warszawa: Difin. ISBN 837251223X.

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326438660.

Czakon, W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19, 71–81.

Dagnino, G. B., Levanti, G., Mocciaro Li Destri A. (2016). Structural dynamics and intentional governance in strategic interorganizational network evolution: A multilevel approach. Organization Studies, 37(3), 349–373.

Delporte-Vermeiren, D., Vervest, P., Van Heck, E. (2004). In search of margin for business networks: The European Patent Office. European Management Journal, 22(2), 167–182.

Dolińska, M. (2002). Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań. Organizacja i Kierowanie, 1, 17–30.

Domański, R., Marciniak, A., (2003). Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Warszawa: KPZK PAN. ISBN 9788391737712.

Drucker, P. F. (1998). The coming of the new organization. Harvard Business Review, 66, 45–53.

Dworzecki, Z., Żłobińska, A. (2002). Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. In: Z. Dworzecki (ed.). Przedsiębiorstwo kooperujące (pp. 299–316). Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza. ISBN 8391809935.

Graça, P., Camarinha-Matos, L. M. (2017). Evolution of a collaborative business ecosystem in response to performance indicators. In: Collaboration in a Data-Rich World. PRO-VE 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, 506, 629–640.

Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Transl. by P. Łuków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301135417.

Jarillo, J. C. (1993). Strategic networks. Oxford: Butterworth‐Heinemann. ISBN 0750615729.

Kadushin, Ch. (2012). Understanding social networks: Theories, concepts, and findings. Oxford: Oxford University Press, ISBN 0199920818, 9780199920815.

Kisielnicki, J. (2009). Typologia systemów informatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788363962463.

Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 9788370116606.

Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142138.

Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2013) The network concept of strategic management and its limitations. Management, 17(1), 19–30.

Łobos, K. (2005). Struktury sieciowe. In: R. Krupski (ed.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (pp. 161–192). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815827.

Miles, R. E. Snow, C. C. (1992). Causes of failure in network organizations. California Management Review, 34(4), 53–72.

Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B. (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325534493.

Nogalski, B., Dwojacki, P. (1998) Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4, 8–11.

Ortega, T. (2010), Die Informationstechnologische Unterstützung innovativer Organisations Formen [online, accessed: 2019-11-12]. Retrieved from: http://www.old.fzi.de.

Pokorska, B. (2004). Przedsiębiorca w systemie franczyzowym. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 838880278X.

Provan, K. G., Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229–252.

Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 9788374174985.

Rosińska-Bukowska, M. (2012). Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przypadek sektora motoryzacyjnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375256758.

Światowiec-Szczepańska, J., Kawa, A. (2018). Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 2(181), 79–91.

Sydow, J. (1999). Mitbestimmung in Unternehmungsnetzwerken – Eine betriebswirtschaftliche Analyse. In: B. Frick, W. Streeck, N. Kluge (eds.). Die wirtschaftlichen Folgen der Mitbestimmung (pp. 171–223). Frankfurt and New York: Campus. ISBN 9783593363264.

Witkowski, J. (2004). Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych. In: H. Jagoda, J. Lichtarski (eds.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką (pp. 160–171). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.