Wykorzystanie Systemu Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie jako instrumentu zarządzania (na przykładzie przedsiębiorstw sektora MŚP województwa podkarpackiego)
PDF (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie marketingowe
przewaga konkurencyjna
system informacji marketingowej
sektor MŚP
przedsiębiorstwa w polsce

Jak cytować

ŚlusarczykS. (2020). Wykorzystanie Systemu Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie jako instrumentu zarządzania (na przykładzie przedsiębiorstw sektora MŚP województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 133-145. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.133145

Abstrakt

Zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw potęgują stany niepewności i są źródłem potencjalnego ryzyka. Osiągnięcie długofalowego i trwałego sukcesu w obecnych czasach przez przedsiębiorstwo niezależnie od jego wielkości wymaga odpowiedniego Systemu Informacji Marketingowej. Temu systemowi przypisuje się szczególną rolę w ograniczaniu niepewności i ryzyka i stanowi on ważną podstawę sprawnego i skutecznego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wprowadza on bowiem odpowiednie procedury, które służą gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, ocenie i udostępnianiu potrzebnych, aktualnych i dokładnych informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe. Jednakże zasadniczym elementem SIM nowoczesnych przedsiębiorstw jest podsystem badań marketingowych. Potrzeba dysponowania przez menedżerów szerokimi i różnorodnymi informacjami wynika z faktu: opracowywania konkurencyjnych strategii, umożliwiających budowanie silnej pozycji rynkowej oraz konieczności szybkiego podejmowania decyzji. Celem opracowania jest analiza aktywności wybranych przedsiębiorstw sektora MŚP w stosowaniu Systemu Informacji Marketingowej oraz takich jego elementów jak: opracowywanie prognoz sprzedaży, wykorzystanie internetu jako źródła informacji oraz jako formy reklamy. Cel ten został zrealizowany na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych. Badanie przeprowadzono w 2018 roku metodą ankietową, techniką kwestionariuszową. Badaniami objęto kadrę kierowniczą 208 przedsiębiorstw województwa podkarpackiego. Dla potrzeb niniejszego opracowania w celu rozszerzenia bazy porównawczej uwzględniono w badaniach także firmy duże.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.133145
PDF (English)

Bibliografia

Brady, R., Forrest, E., Mizerski, R. (2002). Marketing w Internecie. Transl. by T. Walczak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813700.
Zobacz w Google Scholar

Bulska, D. (2015). Komunikacja i sprzedaż, Brief, 6, after: J. Turyński, M. Chrząścik (eds.). (2016). Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. ISBN 9788370518028.
Zobacz w Google Scholar

Cisło, M., Kozioł, M. (2004). System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 5, 21–32. DOI: 10.25944/znmwse.2004.05.2132.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec, E. (1995). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301114738.
Zobacz w Google Scholar

Galindo-Escamilla, E. (2019). Looking for financial efficiency in small potable water systems: A methodological proposal. Tecnología y Ciencias del Agua, 10(3), 219–248. DOI: 10.24850/j-tyca-2019-03-09.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301133856.
Zobacz w Google Scholar

Kędzior, Z. (ed.). (2005). Badania rynku: metody zastosowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815479.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph., Keller, K. L. (2012). Marketing. Transl. by M. Zawiślak, J. Środa. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 9788375106169.
Zobacz w Google Scholar

Kulowczuk, P. (ed.). (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu w stulecie niepodległości Polski. Wkład etyczny przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Warszawa: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniak, K. (2018). Marketing a budowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. In: K. Łobos (ed.). Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw (pp. 55–79). Warszawa: Difin. ISBN 9788380856035.
Zobacz w Google Scholar

Łobos, A. (2018). Zarządzanie ryzykiem a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa. In: K. Łobos (ed.). Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw (pp. 186–213). Warszawa: Difin. ISBN 9788380856035.
Zobacz w Google Scholar

McDonald, M., Wilson, H. (2012). Plany marketingowe. Transl. by G. Łuczkiewicz. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326414510.
Zobacz w Google Scholar

Nieschlag, R., Dichtl, E., Horschgen, H. (1988). Marketing. Berlin: Duncker and Humblot.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski, B. (2011). Przewaga konkurencyjna gospodarki. In: J. Perenc, J. Hołub-Iwan (eds.). Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań (pp. 121–136). Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325527518.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2014). Dostosowanie zasobowe jako warunek elastyczności produktowej i determinanta konkurencyjności zakładu wytwórczego – ocena istotności wymagań. In: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L. A. Voronina (eds.). Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. ISBN 9788372857576.
Zobacz w Google Scholar

Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325507350.
Zobacz w Google Scholar

Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Part 1: Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Placet. ISBN 8385428070.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski, A. (2005). Zarządzanie i planowanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301144831.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski, K., Hartley, S. W., Kerin, R. A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Transl. by P. Gumola. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8387286664.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa Poltext. ISBN 9788375612448.
Zobacz w Google Scholar

Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301185404.
Zobacz w Google Scholar

Ślusarczyk, S. (2002). Marketing. Rynkowa organizacja przedsiębiorstw. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. ISBN 8388367455.
Zobacz w Google Scholar

Ślusarczyk, S. (2011). Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375611892.
Zobacz w Google Scholar

Ślusarczyk, S., Góra, R., Strojny, J. (eds.). (2005). Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. ISBN 8387658782.
Zobacz w Google Scholar

Unlod, J. (2001). Systemy informacyjne marketingu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 [= Act of 6 March 2018 on entrepreneurs—Entrepreneurs Act].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne