Pomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
PDF (English)

Słowa kluczowe

rentowność kapitałowa
analiza finansowa
przedsiębiorstwo
miara syntetyczna

Jak cytować

Lisek, S, Luty, L, & Zioło, M. (2020). Pomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 55-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.5567

Abstrakt

Pomiar zyskowności kapitałowej przedsiębiorstwa jest ważnym elementem oceny jego kondycji. Odzwierciedla korzyści udziałowców firmy od jednostki zainwestowanego kapitału. Stanowi podstawową przesłankę do inwestowania w przedsiębiorstwo. Tym samym jest ważną zmienną diagnostyczną w konstrukcji syntetycznego miernika kondycji finansowej firm. Celem artykułu jest zaproponowanie uniwersalnego, użytecznego miernika zyskowności kapitałowej, w pełni przydatnego do konstruowania miary oceny kondycji przedsiębiorstw. Zakłada się, że powinien on spełniać następujące postulaty: po pierwsze, dawać prawdziwy obraz sytuacji, nie zafałszowywać go, a po drugie, odnosić się do rentowności całego zainwestowanego kapitału. W pracy zastosowano metodę analizy merytorycznej, a także analizę empiryczną na przykładzie ośmiu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.5567
PDF (English)

Bibliografia

Baker, R., Barbu, E. (2007). Trends in research on international accounting harmonization. The International. Journal of Accounting, 42(3), 272–304. DOI: 10.1016/j.intacc.2007.06.003.

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816599.

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1996). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 8370112242.

Brennan, M. J., Kraft, H. (2018). Leaning against the wind: Debt financing in the face of adversity. Financial Management, 47(3), 485–518. DOI: 10.1111/fima.12227.

Callen, J. L. (2015). A selective critical review of financial accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 26, 157–167. DOI: 10.1016/j.cpa.2013.03.008.

Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823561.

Graham, R. C., King, R. D. (2000). Accounting practices and the market valuation of accounting numbers: Evidence from Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan, and Thailand. The International Journal of Accounting, 35(4), 445–470. DOI: 10.1016/S0020-7063(00)00075-3.

Griffin, P. A., Zhu, N. (2010). Accounting rules? Stock buybacks and Stock options: additional evidence. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(1), 1–17. DOI: 10.1016/j.jcae.2010.04.001.

GWP. (2013–2020). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie [online, accessed: 2017-12-22; 2018-03-05; 2018-05-15; 2020-04-24]. Retrieved from: www.gpw.pl.

Hopwood, A. G. (2009). The economic crisis and accounting: Implications for the research community. Accounting Organizations and Society, 34(6–7), 797–802. DOI: 10.1016/j.aos.2009.07.004.

Hung, M. (2001). Accounting standards and value revelance of financial statements: An international analysis. Journal of Accounting and Economics, 30(3), 401–420. DOI: 10.1016/S0165-4101(01)00011-8.

Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149574.

Jerzemowska, M. (ed.). (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815096.

Jerzemowska, M. (ed.). (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823080.

King, R. D., Langli, J. C. (1998). Accounting diversity and firm valuation. The International Journal of Accounting, 33(5), 529–567. DOI: 10.1016/S0020-7063(98)90012-7.

Kukuła, K. (1998). Elementy statystyki w zadaniach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830112458X.

Lainez, J. A., Callao, S. (2000). The effect of accounting diversity on international financial analysis: empirical evidence. The International Journal of Accounting, 35(1), 65–83. DOI: 10.1016/S0020-7063(99)00030-8.

Lisek, S. (2014). Wrażliwość miary syntetycznej na wielkości krytyczne wskaźników służących do jej budowy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 71–79.

Lisek, S., Luty, L. (2019). Propozycja wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Wiadomości Statystyczne, 64(4), 49–67.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146467.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320806895.

Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822564.

Palea, V. (2015). The political economy of fair value reporting and the governance of the standards-setting process: Critical issues and pitfalls from a European perspective. Critical Perspectives on Accounting, 29, 11–15. DOI: 10.1016/j.cpa.2014.10.004.

Rueschhoff, N. G., Strupeck, D. (1998). Equity returns: Local GAAP versus U.S. GAAP for foregin issuers from developing countries. The International Journal of Accounting, 33(3), 377–389. DOI: 10.1016/S0020-7063(98)90038-3.

Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. ISBN 8372851174.

Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301111879.

Sikka, P. (2015). The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence. Critical Perspectives on Accounting, 30, 46–62. DOI: 10.1016/j.cpa.2013.02.003.

Soll, J. (2015). The reckoning: Financial accountability and the rise and fall of nations. New York: Basic Books. ISBN 9780465031528.

Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8387673757.

Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814235.

Wilkinson, B. R., Durden, C. H. (2015). Inducing structural change in academic accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 26, 23–36. DOI: 10.1016/j.cpa.2014.03.002.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.