Pomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
PDF (English)

Słowa kluczowe

rentowność kapitałowa
analiza finansowa
przedsiębiorstwo
miara syntetyczna

Jak cytować

LisekS., LutyL., & ZiołoM. (2020). Pomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 55-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.5567

Abstrakt

Pomiar zyskowności kapitałowej przedsiębiorstwa jest ważnym elementem oceny jego kondycji. Odzwierciedla korzyści udziałowców firmy od jednostki zainwestowanego kapitału. Stanowi podstawową przesłankę do inwestowania w przedsiębiorstwo. Tym samym jest ważną zmienną diagnostyczną w konstrukcji syntetycznego miernika kondycji finansowej firm. Celem artykułu jest zaproponowanie uniwersalnego, użytecznego miernika zyskowności kapitałowej, w pełni przydatnego do konstruowania miary oceny kondycji przedsiębiorstw. Zakłada się, że powinien on spełniać następujące postulaty: po pierwsze, dawać prawdziwy obraz sytuacji, nie zafałszowywać go, a po drugie, odnosić się do rentowności całego zainwestowanego kapitału. W pracy zastosowano metodę analizy merytorycznej, a także analizę empiryczną na przykładzie ośmiu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.5567
PDF (English)

Bibliografia

Baker, R., Barbu, E. (2007). Trends in research on international accounting harmonization. The International. Journal of Accounting, 42(3), 272–304. DOI: 10.1016/j.intacc.2007.06.003.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816599.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1996). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 8370112242.
Zobacz w Google Scholar

Brennan, M. J., Kraft, H. (2018). Leaning against the wind: Debt financing in the face of adversity. Financial Management, 47(3), 485–518. DOI: 10.1111/fima.12227.
Zobacz w Google Scholar

Callen, J. L. (2015). A selective critical review of financial accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 26, 157–167. DOI: 10.1016/j.cpa.2013.03.008.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823561.
Zobacz w Google Scholar

Graham, R. C., King, R. D. (2000). Accounting practices and the market valuation of accounting numbers: Evidence from Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan, and Thailand. The International Journal of Accounting, 35(4), 445–470. DOI: 10.1016/S0020-7063(00)00075-3.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, P. A., Zhu, N. (2010). Accounting rules? Stock buybacks and Stock options: additional evidence. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(1), 1–17. DOI: 10.1016/j.jcae.2010.04.001.
Zobacz w Google Scholar

GWP. (2013–2020). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie [online, accessed: 2017-12-22; 2018-03-05; 2018-05-15; 2020-04-24]. Retrieved from: www.gpw.pl.
Zobacz w Google Scholar

Hopwood, A. G. (2009). The economic crisis and accounting: Implications for the research community. Accounting Organizations and Society, 34(6–7), 797–802. DOI: 10.1016/j.aos.2009.07.004.
Zobacz w Google Scholar

Hung, M. (2001). Accounting standards and value revelance of financial statements: An international analysis. Journal of Accounting and Economics, 30(3), 401–420. DOI: 10.1016/S0165-4101(01)00011-8.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149574.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M. (ed.). (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815096.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M. (ed.). (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823080.
Zobacz w Google Scholar

King, R. D., Langli, J. C. (1998). Accounting diversity and firm valuation. The International Journal of Accounting, 33(5), 529–567. DOI: 10.1016/S0020-7063(98)90012-7.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła, K. (1998). Elementy statystyki w zadaniach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830112458X.
Zobacz w Google Scholar

Lainez, J. A., Callao, S. (2000). The effect of accounting diversity on international financial analysis: empirical evidence. The International Journal of Accounting, 35(1), 65–83. DOI: 10.1016/S0020-7063(99)00030-8.
Zobacz w Google Scholar

Lisek, S. (2014). Wrażliwość miary syntetycznej na wielkości krytyczne wskaźników służących do jej budowy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 71–79.
Zobacz w Google Scholar

Lisek, S., Luty, L. (2019). Propozycja wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Wiadomości Statystyczne, 64(4), 49–67.
Zobacz w Google Scholar

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146467.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320806895.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822564.
Zobacz w Google Scholar

Palea, V. (2015). The political economy of fair value reporting and the governance of the standards-setting process: Critical issues and pitfalls from a European perspective. Critical Perspectives on Accounting, 29, 11–15. DOI: 10.1016/j.cpa.2014.10.004.
Zobacz w Google Scholar

Rueschhoff, N. G., Strupeck, D. (1998). Equity returns: Local GAAP versus U.S. GAAP for foregin issuers from developing countries. The International Journal of Accounting, 33(3), 377–389. DOI: 10.1016/S0020-7063(98)90038-3.
Zobacz w Google Scholar

Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. ISBN 8372851174.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301111879.
Zobacz w Google Scholar

Sikka, P. (2015). The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence. Critical Perspectives on Accounting, 30, 46–62. DOI: 10.1016/j.cpa.2013.02.003.
Zobacz w Google Scholar

Soll, J. (2015). The reckoning: Financial accountability and the rise and fall of nations. New York: Basic Books. ISBN 9780465031528.
Zobacz w Google Scholar

Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8387673757.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814235.
Zobacz w Google Scholar

Wilkinson, B. R., Durden, C. H. (2015). Inducing structural change in academic accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 26, 23–36. DOI: 10.1016/j.cpa.2014.03.002.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne