Ocena motywacyjnego potencjału pracy w przedsiębiorstwie – wyniki badań
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

motywacyjny potencjał pracy
motywatory
demotywatory
czynniki higieny

Jak cytować

SmoleńR. (2020). Ocena motywacyjnego potencjału pracy w przedsiębiorstwie – wyniki badań. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 107-121. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.107121

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie systemu oceny motywacyjnego potencjału pracy w przedsiębiorstwie, ale również rozpoznanie luki innowacyjnej oraz wskazanie, jak ją niwelować. Powyższy pomiar przeprowadzono w formie agregatowej, polegającej na łączeniu w całość pojedynczych kryteriów oceny. W badaniu przyjęto przedziały hierarchiczne modelu motywacyjnego potencjału pracy. Główny problem badawczy został sformułowany jako identyfikacja i ocena motywacyjnego potencjału pracy w badanym przedsiębiorstwie. Przedmiotem analizy uczyniono czynniki wewnętrzne motywacyjnego potencjału pracy, natomiast ich wzajemne odniesienie stanowi działalność i rozwój przedsiębiorstwa. Ogólna ocena motywacyjnego potencjału badanego przedsiębiorstwa jest zadowalająca, a nawet dobra, jednak słabo wypada realizacja kryterium motywatory, tj.: stabilność pracy, pochwały, wyróżnienia, wyrazy uznania, szkolenia zapewnione przez pracodawcę, elastyczne godziny pracy. Nieodzowne i możliwe jest opracowanie metody diagnozowania systemu motywowania pracowników do pracy w przedsiębiorstwie, której przedmiot i zakres badań ujmowałby motywatory, czynniki higieny oraz czynniki demotywacji. Praktyczne rezultaty tych badań powinny stanowić przesłankę doskonalenia systemu motywacyjnego oraz podstawę odpowiedniej pragmatyki gospodarczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.107121
PDF (English)

Bibliografia

Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 9788326406164.
Zobacz w Google Scholar

Biela, A., Kamiński, L., Manek, A., Pietraszkiewicz, H., Sienkiewicz, Z., Szumielewicz, J. (1992). Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, S. (2008). Motywacja i motywowanie. In: H. Król, A. Ludwiczyński (eds.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (pp. 317–353). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
Zobacz w Google Scholar

Gableta, M. (1998). Potencjał pracy i jego znaczenie. In: M. Gableta (ed.). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie (pp. 9–18). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8370117775.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2020). Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle ergonomii i dobrostanu pracowniczego. Tarnów: Biblos [in print].
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kozioł, M. (2016). Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 30(2), 99–116.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Tyrańska, M. (2002). Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika. ISBN 8388616269.
Zobacz w Google Scholar

Listwan, T. (1998). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry. ISBN 8390465000.
Zobacz w Google Scholar

Pęcek, M., Walas-Trębacz, J. (2018). Ocena skuteczności systemów motywacyjnych stosowanych w organizacjach. Journal of Modern Management Process, 3(1), 16–25.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody. 2nd ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817744.
Zobacz w Google Scholar

Sajkiewicz, A. (1998). Potencjał pracy w organizacji. In: A. Sajkiewicz (ed.). Zarządzanie potencjałem pracy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8386689625.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy: teorie i instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817744.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski, C. (2004). Motywacja jako wymiana. Warszawa: Difin. ISBN 8372514356.
Zobacz w Google Scholar

Soroka-Potrzebna, H. (2016). Skuteczna motywacja w opinii przyszłych pracowników. Marketing i Rynek, 3, 882–890.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (2013). Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria: Zarządzanie, 910, 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Warwas, I., Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379692811.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne