Kształtowanie motywacyjnego potencjału pracy w organizacji
PDF (English)

Słowa kluczowe

motywacja pracy
potencjał pracy
metoda diagnozowania motywacyjnego potencjału pracy

Jak cytować

KoziołL., & SmoleńR. (2020). Kształtowanie motywacyjnego potencjału pracy w organizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 147-160. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.147160

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane koncepcje, czynniki i instrumenty motywacji pracy pracowników. Stwierdzono, że zależy ona od chęci i możliwości pracownika, od jego indywidualnych cech, ale także od charakterystyki pracy, którą wykonuje. Motywacja pracy odnosi się więc do pracownika i do przedsiębiorstwa. Stanowi składową jego potencjału pracy. Potencjał motywacyjny wraz z potencjałem kwalifikacyjnym pracy, jak również z czasem pracy stanowią potencjał pracy – który można określić i następnie odpowiednio kształtować, podnosić. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji systemu oceny motywacyjnego potencjału pracy w przedsiębiorstwie oraz wyników badań empirycznych. Jako problem badań przyjęto identyfikację i ocenę motywacyjnego potencjału pracy w badanym przedsiębiorstwie. Celem praktycznym badań jest rozpoznanie luki motywacyjnego potencjału pracy, która jest różnicą pomiędzy pożądanym a posiadanym przez przedsiębiorstwo poziomem motywacyjnego potencjału pracy. W trakcie pomiaru luki motywacyjnej określa się, jaki jest stan rozbieżności między wymienionymi wielkościami, oraz wskazuje się kierunki i sposoby niwelacji tej luki. Do realizacji celów pracy i weryfikacji tez zastosowano metody badawcze: analizę literatury, analizę czynników wpływu, ankietę, badania eksperckie, analizę przypadku i technikę kategoryzacji. Wykorzystanie tych metod oceny motywacyjnego potencjału pracy w praktyce, a dokładnie zebrane za ich pomocą informacje mogą stanowić podstawę modelowania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa i rozpoznanie pragmatyki menedżerskiej przedsiębiorstwa w tym zakresie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.147160
PDF (English)

Bibliografia

Adair, J. (2001). Budowanie zespołu. Jak stworzyć dynamiczny zespół. Transl. by E. Czerwińska. Warszawa: Studio Emka. ISBN 8388607960.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. 3rd ed. Transl. by A. Hędrzak et al. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355884.
Zobacz w Google Scholar

Asanger, R. R. et al. (eds.). (2009). Der Brockhaus Psychologie: Fühlen, Denken und Verhalten verstehen. Mannheim and Leipzig: F. A. Brockhaus. ISBN 9783765305924.
Zobacz w Google Scholar

Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Transl. by J. Kowalczewska, J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153021.
Zobacz w Google Scholar

Białas, S. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym: kulturowe uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301171803.
Zobacz w Google Scholar

Cofer, Ch. N., Appley, M. H. (1972). Motywacja: teoria i badania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Czerniachowicz, B. (2014). Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1(38), 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Gableta, M. (1998). Potencjał pracy i jego znaczenie. In: M. Gableta (ed.). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie (pp. 9–18). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 8370112897.
Zobacz w Google Scholar

Gagné, M., Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331–362. DOI: 10.1002/job.322.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R. W. (2018). Podstawy zarządzania organizacjami. Transl. by A. Jankowiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301194802.
Zobacz w Google Scholar

Kozińska, A., Szybisz, J. (2004). Jak nie demotywować pracowników. In: S. Borkowska (ed.). Motywować skutecznie (pp. 28–32). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 8387890561.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2011). Trychotomy of motivating factors in the workplace. Concept outline. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 45–54. DOI: 10.25944/znmwse.2011.02.4554.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kozioł, M. (2016). Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 30(2), 99–116. DOI: 10.25944/znmwse.2016.02.99116.
Zobacz w Google Scholar

Madsen, K. B. (1980). Współczesne teorie motywacji: naukoznawcza analiza porównawcza. Transl. by A. Jakubczyk, M. Łapiński, T. Szustrowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301004029.
Zobacz w Google Scholar

Penc, J. (1996). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 8385441204.
Zobacz w Google Scholar

Pietroń-Pyszczek, A. (2007). Motywowanie pracowników: wskazówki dla menedżerów. Wrocław: Wydawnictwo Marina. ISBN 9788392413820.
Zobacz w Google Scholar

Reilly, P., Williams, T. (2009). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej. Transl. by K. Wacowska. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788375266832.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Transl. by J. Zychowicz. Kraków: WAM. ISBN 8373186409.
Zobacz w Google Scholar

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. DOI: 10.1006/ceps.1999.1020.
Zobacz w Google Scholar

Rybak, M. (2000). Rozwój potencjału pracy. In: A. Sajkiewicz (ed.). Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika (pp. 245–253). Warszawa: Poltext. ISBN 8386890770.
Zobacz w Google Scholar

Sajkiewicz, A. (1995). Potencjał pracy w organizacji. In: A. Sajkiewicz (ed.). Zarządzanie potencjałem pracy (pp. 4–11). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń, R. (2020). Assessment of the motivational potential of work in a company—research results. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 45(1), 107–121. DOI: 10.25944/znmwse.2020.01.107121.
Zobacz w Google Scholar

Smoleński, S. (1999). Menedżer przełomu wieków. Bydgoszcz: TNOiK and Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 8387636630.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach, W. (2005). Ciemne strony kierowania. Warszawa: Placet. ISBN 8385428992.
Zobacz w Google Scholar

Steward, D. M. (ed.). (2002). Praktyka kierowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814049.
Zobacz w Google Scholar

Waszczak, S. (2010). Miejsce motywacji wewnętrznej wśród rodzajów motywacji i sposobów motywowania. In: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs. Kształtowanie motywacji wewnętrznej: koszty jakości i ryzyko (pp. 13–25). Warszawa: Difin. ISBN 9788376411811.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne