City break jako forma turystyki miejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

city break
turystyka
miasta
destynacja turystyczna
atrakcyjność turystyczna

Jak cytować

Balińska, A. (2020). City break jako forma turystyki miejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 85-95. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.8595

Abstrakt

Celem badań była ocena atrakcyjności „city break” jako formy turystyki miejskiej (poznawczej). W opracowaniu postawiono następujące pytania: Jakie czynniki wpływają na popularność wyjazdów typu „city break”? Które miasta są najczęściej wybierane jako miejsca krótkookresowego wypoczynku? Jakie czynniki decydują o wyborze tych miast? Jakie obiekty w miastach cieszą się największą popularnością wśród respondentów? W jaki sposób organizowane są wyjazdy „city break”? W pracy dokonano analizy literatury z zakresu atrakcyjności turystycznej miast oraz uwarunkowań rozwoju wyjazdów „city break”. W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano ankietę internetową. W badaniu wzięły udział 184 aktywne turystycznie osoby. Wyniki pokazały, że główne powody korzystania z „city break” to chęć oderwania się od codzienności, zwiedzanie i odpoczynek. Częściej niż zagraniczne respondenci wybierali miasta w Polsce, do których dojeżdżali pociągiem lub samochodem. Najczęściej zwiedzali zabytki oraz miejsca „nieodkryte” przez turystów zorganizowanych, a główny powód wyboru danego miasta to właśnie chęć zobaczenia czegoś nowego. Temat opracowania i poruszane problemy świadczą o oryginalności wybranego obszaru badań.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.8595
PDF (English)

Bibliografia

Ashworth, G., Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15. DOI: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.

Awedyk, M., Makarewicz, M., Weltrowska, J. (2013). Indywidualne city break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 11–18.

Boivin, M., Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 67–79. DOI: 10.1016/j.jdmm.2018.11.002.

Bouchon, F., Rauscher, M. (2019). Cities and tourism, a love and hate story: Towards a conceptual framework for urban overtourism management. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 598–619. DOI: 10.1108/IJTC-06-2019-0080.

Charterina, J., Aparicio, G. (2015). A comparison of antecedents of satisfaction in city break traveling. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 19(2), 71–82. DOI: 10.1016/j.reimke.2015.04.002.

Dunne, G., Buckley, J., Flanagan, S. (2007). City break motivation: The case of Dublin – a successful national capital. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(3–4), 95–107. DOI: 10.1300/J073v22n03_08.

Esteban, N. R. R (2017). A management guide for university museums focused in the cultural tourism: The case of the “Museo de Arte de la Universidad Nacional”. Tourismos, 12(1), 22–58.

Gralak, K. (2016). Selected aspects of city break travel on Warsaw example. Journal of Tourism and Regional Development, 6, 23–34.

Kachniewska, M. (2012). Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej. In: T. Żabińska (ed.). Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (pp. 49–52). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788378750475.

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.

Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Kraków: Proksenia. ISBN 9788360789261.

Mika, M. (2007). Turystyka miejska. In: W. Kurek (ed.). Turystyka (pp. 319–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152949.

MSiT. (2015). Jak sprzedać weekend? Trendy w turystyce city break [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2236,Jak-sprzedac-weekend-Trendy-w-turystyce-city-break.html.

MSiT. (2016–2019). Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/polska-zobacz-wiecej-we/8100,POLSKA-ZOBACZ-WIECEJ-WEEKEND-ZA-POL-CENY.html.

MSiT. (2019). Ponad tysiąc atrakcji na weekend za pół ceny [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/sport/ponad-tysiac-atrakcji-na-weekend-za-pol-ceny.

Nicoletti, S., Medina-Viruel, M. J., Di-Clemente, E., Fruet-Cardozo, J. V. (2019). Motivations of the culinary tourist in the city of Trapani, Italy. Sustainability, 11(9), 2686. DOI: 10.3390/su11092686.

Prylińska, M., Ratkowska, P. (2009). City break – an attempt to explain and define the phenomenon with regard to Polish market of tourist services. Turystyka Kulturowa, 10, 4–16. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/401.

Romão, J., Neuts, B., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2018). The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness. Cities, 78, 67–75. DOI: 10.1016/j.cities.2017.11.007.

Szymkowiak, A. (2014). Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(3), 136–152.

Trew, J., Cockerell, N. (2002). The European market for UK city breaks. Insights, 14(58), 85–111.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.