City break jako forma turystyki miejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

city break
turystyka
miasta
destynacja turystyczna
atrakcyjność turystyczna

Jak cytować

BalińskaA. (2020). City break jako forma turystyki miejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 85-95. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.8595

Abstrakt

Celem badań była ocena atrakcyjności „city break” jako formy turystyki miejskiej (poznawczej). W opracowaniu postawiono następujące pytania: Jakie czynniki wpływają na popularność wyjazdów typu „city break”? Które miasta są najczęściej wybierane jako miejsca krótkookresowego wypoczynku? Jakie czynniki decydują o wyborze tych miast? Jakie obiekty w miastach cieszą się największą popularnością wśród respondentów? W jaki sposób organizowane są wyjazdy „city break”? W pracy dokonano analizy literatury z zakresu atrakcyjności turystycznej miast oraz uwarunkowań rozwoju wyjazdów „city break”. W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano ankietę internetową. W badaniu wzięły udział 184 aktywne turystycznie osoby. Wyniki pokazały, że główne powody korzystania z „city break” to chęć oderwania się od codzienności, zwiedzanie i odpoczynek. Częściej niż zagraniczne respondenci wybierali miasta w Polsce, do których dojeżdżali pociągiem lub samochodem. Najczęściej zwiedzali zabytki oraz miejsca „nieodkryte” przez turystów zorganizowanych, a główny powód wyboru danego miasta to właśnie chęć zobaczenia czegoś nowego. Temat opracowania i poruszane problemy świadczą o oryginalności wybranego obszaru badań.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.8595
PDF (English)

Bibliografia

Ashworth, G., Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15. DOI: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.
Zobacz w Google Scholar

Awedyk, M., Makarewicz, M., Weltrowska, J. (2013). Indywidualne city break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 11–18.
Zobacz w Google Scholar

Boivin, M., Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 67–79. DOI: 10.1016/j.jdmm.2018.11.002.
Zobacz w Google Scholar

Bouchon, F., Rauscher, M. (2019). Cities and tourism, a love and hate story: Towards a conceptual framework for urban overtourism management. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 598–619. DOI: 10.1108/IJTC-06-2019-0080.
Zobacz w Google Scholar

Charterina, J., Aparicio, G. (2015). A comparison of antecedents of satisfaction in city break traveling. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 19(2), 71–82. DOI: 10.1016/j.reimke.2015.04.002.
Zobacz w Google Scholar

Dunne, G., Buckley, J., Flanagan, S. (2007). City break motivation: The case of Dublin – a successful national capital. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(3–4), 95–107. DOI: 10.1300/J073v22n03_08.
Zobacz w Google Scholar

Esteban, N. R. R (2017). A management guide for university museums focused in the cultural tourism: The case of the “Museo de Arte de la Universidad Nacional”. Tourismos, 12(1), 22–58.
Zobacz w Google Scholar

Gralak, K. (2016). Selected aspects of city break travel on Warsaw example. Journal of Tourism and Regional Development, 6, 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Kachniewska, M. (2012). Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej. In: T. Żabińska (ed.). Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (pp. 49–52). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788378750475.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.
Zobacz w Google Scholar

Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Kraków: Proksenia. ISBN 9788360789261.
Zobacz w Google Scholar

Mika, M. (2007). Turystyka miejska. In: W. Kurek (ed.). Turystyka (pp. 319–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152949.
Zobacz w Google Scholar

MSiT. (2015). Jak sprzedać weekend? Trendy w turystyce city break [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2236,Jak-sprzedac-weekend-Trendy-w-turystyce-city-break.html.
Zobacz w Google Scholar

MSiT. (2016–2019). Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/polska-zobacz-wiecej-we/8100,POLSKA-ZOBACZ-WIECEJ-WEEKEND-ZA-POL-CENY.html.
Zobacz w Google Scholar

MSiT. (2019). Ponad tysiąc atrakcji na weekend za pół ceny [online, accessed: 2019-10-31]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/sport/ponad-tysiac-atrakcji-na-weekend-za-pol-ceny.
Zobacz w Google Scholar

Nicoletti, S., Medina-Viruel, M. J., Di-Clemente, E., Fruet-Cardozo, J. V. (2019). Motivations of the culinary tourist in the city of Trapani, Italy. Sustainability, 11(9), 2686. DOI: 10.3390/su11092686.
Zobacz w Google Scholar

Prylińska, M., Ratkowska, P. (2009). City break – an attempt to explain and define the phenomenon with regard to Polish market of tourist services. Turystyka Kulturowa, 10, 4–16. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/401.
Zobacz w Google Scholar

Romão, J., Neuts, B., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2018). The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness. Cities, 78, 67–75. DOI: 10.1016/j.cities.2017.11.007.
Zobacz w Google Scholar

Szymkowiak, A. (2014). Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(3), 136–152.
Zobacz w Google Scholar

Trew, J., Cockerell, N. (2002). The European market for UK city breaks. Insights, 14(58), 85–111.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne