Wykorzystanie technologii mobilnych przez osoby starsze jako wyzwania dla innowacyjnych przedsiębiorstw
pdf (English)

Słowa kluczowe

innowacje
innowacje przedsiębiorstw
osoby starsze
srebrny rynek
technologie mobilne

Jak cytować

WrukowskaD. (2021). Wykorzystanie technologii mobilnych przez osoby starsze jako wyzwania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 123-133. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.123133

Abstrakt

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą we współczesnych przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu, oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) kreują nowe oczekiwania i potrzeby człowieka. W związku z globalnym procesem starzenia się społeczeństw coraz więcej przedsiębiorstw traktuje osoby starsze jako kluczowy czynnik swojego sukcesu, patrząc na innowacje z perspektywy wartości dla klienta oraz doskonalenia wewnętrznych procesów. Celem artykułu jest sformułowanie wyzwań stających przed firmami w kontekście osób starszych oraz próba określenia postaw seniorów wobec innowacji z obszaru technologii mobilnych. Opracowanie ma charakter przekrojowy i może służyć do formułowania strategii marketingowych dla managerów innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku srebrnych konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.123133
pdf (English)

Bibliografia

American Academy of Neurology. (2012). Geriatric Neurology Fellowship Core Curriculum [online, accessed: 2020-05-14]. Retrieved from: https://www.aan.com/uploadedFiles/Website_Library_Assets/Documents/8Membership/3People/.
Zobacz w Google Scholar

Badowska, S., Rogala, A. (2015). Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 41(1), 11–23. DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-01.
Zobacz w Google Scholar

Barska, A., Śnihur, J. (2017). Senior as a challenge for innovative enterprises. Procedia Engineering, 182, 58–65. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.115.
Zobacz w Google Scholar

Bondos, I. (2013). Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Marketing i Rynek, 3, 31–36.
Zobacz w Google Scholar

Cesta, A., Cortellessa, G., Giuliani, M. V., Pecora, F., Scopelliti, M., Tiberio, L. (2007). Psychological implications of domestic assistive technology for the elderly. PsychNology Journal, 5(3), 229–252.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320808707.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz, E. (2019). Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381022712.
Zobacz w Google Scholar

Gamberini, L., Raya, M. A., Barresi, G., Fabregat, M., Ibanez, F., Prontu., L. (2006). Cognition, technology and games for the elderly: An introduction to ELDERGAMES Project. PsychNology Journal, 4, 285–308.
Zobacz w Google Scholar

Golińska-Pieszyńska, M. (2011). Polskie praktyki innowacyjne. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 9788373785915.
Zobacz w Google Scholar

Hinton, P., Brownalo, C., McMurvay, I., Cozeb, B. (2004). SPSS explained. London: Routledge. E-book. ISBN 9780203642597.
Zobacz w Google Scholar

Janasz, K., Wiśniewska, J. (2014). Strategie innowacyjne organizacji. In: A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (eds.). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 366 (pp. 184–194). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 9788376954035.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek, D. (2014). Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji. Informatyka Ekonomiczna, 31, 318–329.
Zobacz w Google Scholar

Kall, J. (2015). Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326414794.
Zobacz w Google Scholar

Kinnealey, M., Oliver, B., Wilbarger, P. (1995). A phenomenological study of sensory defensiveness in adults. The American Journal of Occupational Therapy, 49, 444–451. DOI: 10.5014 / ajot.49.5.444.
Zobacz w Google Scholar

Lewis, D. (2012–2013). Older by age, younger by mindset: The attitudes and behaviours of the over 50s and how to communicate with and market to this group. Journal of Brand Strategy, 1(4).
Zobacz w Google Scholar

Łysik, Ł., Kutera, R. (2013). Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, 105(2), 32–44.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 8372415730.
Zobacz w Google Scholar

Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (TRI): A multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. Journal of Service Research, 2. DOI: 10.1177/109467050024001.
Zobacz w Google Scholar

Renaud, K., van Biljon, J. (2008). Predicting technology acceptance and adoption by the elderly: A qualitative study. SAICSIT ‘08: Proceedings of the 2008 annual research conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists on IT research in developing countries: riding the wave of technology, Wilderness, South Africa, 6–8 October 2008, 210–219. DOI: 10.1145/1456659.1456684.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju ekonomicznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Sony-Aibo ERS-7. (2018). [online, accessed: 2020-05-10]. Retrieved from: http://www.sony-aibo.com/aibo-models/sony-aibo-ers-7/.
Zobacz w Google Scholar

Szmigin, I., Carrigan, M. (2000). The older consumer as innovator: Does cognitive age hold the key? Journal of Marketing Management, 16(5). DOI: 10.1362/ 026725700785046038.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326432125.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2012). Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? Polityka Społeczna, 39(5–6[458–459]), 6-11.
Zobacz w Google Scholar

Trafiałek, E. (2006). Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 267–275. ISBN 838827418X.
Zobacz w Google Scholar

Wakefield, J. (2015). The generation that tech forgot [online, accessed: 2020-06-06]. Retrieved from: http://www.bbc.com/news/technology-32511489.
Zobacz w Google Scholar

WHO. (2020). [online, accessed: 2020-05-10]. Retrieved from: https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska, S. (2013). Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 13: 9788372526977.
Zobacz w Google Scholar

World Population Ageing. 2019. [online, accessed: 2020-05-10]. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/ desa/population/theme/ageing/index.asp.
Zobacz w Google Scholar

Żurawski, T. (2015). Jak mówić – bo warto! – do 50+. Marketing w Praktyce, 2.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne