Klastry jako forma współdziałania i innowacyjności na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

klaster
rejon transgraniczny
turystyka
współpraca

Jak cytować

SalaK. (2016). Klastry jako forma współdziałania i innowacyjności na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 87-96. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.8796

Abstrakt

Klastry stanowią współcześnie jedną z form zrzeszania małych grup społecznych w dużą zbiorowość. Stwarzają korzystne warunki do działalności dla małych podmiotów, których potencjał rozwojowy jest ograniczony. Celem artykułu było przedstawienie znaczenia klastrów jako instrumentu pobudzającego współdziałanie przedsiębiorstw w branży turystycznej. Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury książkowej, danych statystycznych, jak również wiadomości netograficznych. W artykule przedstawiono pokrótce istotę i genezę klastrów. Dokonano charakterystyki pojęcia klastra, wskazano na korzyści wynikające z członkostwa w klastrach, scharakteryzowano ich cykl życia i podział oraz podano najważniejsze przykłady. Artykuł zawiera również charakterystykę klastrów turystycznych, jako szczególnego rodzaju współdziałania podmiotów. Tekst ukazuje rolę tego rodzaju form kooperacji na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego. Zastosowaną metodą badawczą była krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Z dostępnej literatury książkowej, netografii i danych statystycznych wynika jasno, że klastry przyczyniają się do zwiększania szans rynkowych dla podmiotów gospodarczych, również dla tych, które działają w branży turystycznej. Publikacja podejmuje ponadto próbę prognozy sytuacji klastrów w przyszłości w obliczu zmiennej sytuacji gospodarczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.8796
PDF (English)

Bibliografia

Bieszczady.Info.pl. (2010). Bieszczadzkie Forum Dyskusyjne. Topic: Nowe przejścia graniczne z Ukrainą w budowie [online, accessed: 2016-09-23]. Retrieved from: http://forum.bieszczady.info.pl/showthread.php/6328-Nowe-przej%C5%9Bcia-graniczne-z-Ukrain%C4%85-w-budowie/page6.
Zobacz w Google Scholar

Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny [online, accessed: 2016-10-02]. Retrieved from: https://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/gospodarka/klastry/bieszczadzki-transgraniczny-klaster-turystyczny-2/.
Zobacz w Google Scholar

Enright, M. J. (2000). Globalisation, localisation and cluster-based policies. Conference materials. Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: Strategies and policies. Bolonia: OECD.
Zobacz w Google Scholar

Fedas, M., Florys, K. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8389900203.
Zobacz w Google Scholar

Gancarczyk, M. (2010). Model schyłku i odrodzenia klastrów. Gospodarka Narodowa, 3, 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519030.
Zobacz w Google Scholar

Hansen, N. (1992). Competition, trust and reciprocity in the development of innovative regional milieux. Papers in Regional Science, 71 (2), 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Jackson, J., Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism: An Australian case. Annals of Tourism Research, 33 (4), 1018–1035.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny: Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818543.
Zobacz w Google Scholar

Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsiębiorczości dostępne w latach 2007–2013. (2007). Materiały konferencyjne. Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak, K. (2009). Turystyka drogą do innowacyjności subregionów. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
Zobacz w Google Scholar

Kukian, J. (2011). Szklana marka miasta, czyli co wiemy o innowacyjności klastrów z branży turystycznej? [online, accessed: 2016-11-10]. Portal Innowacji. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B5F607FB9E1E41BBA80E24F34813EC44.
Zobacz w Google Scholar

Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152949.
Zobacz w Google Scholar

Markusen, A. (1996). Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts. Economic Geography, 72 (3), 293–313.
Zobacz w Google Scholar

Nordin, S. (2003). Tourism clustering & innovation—Paths to economic growth and innovation. Östersund: European Tourism Research Institute. ISBN 9197000191.
Zobacz w Google Scholar

Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376331560.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8220812879.
Zobacz w Google Scholar

Rapacz, A. (2008). Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 29.
Zobacz w Google Scholar

Scott, A. J. (1988). New Industrial Spaces. Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe. London: PION. ISBN 0850861314.
Zobacz w Google Scholar

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, C. (2008). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych: Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Transl. by Busy B Translations. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376330044.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców: na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410579.
Zobacz w Google Scholar

Storper, M., Walker, R. (1986). The capitalist imperative: Territory, technology and industrial growth. New York: Blackwell. ISBN 9780631165330.
Zobacz w Google Scholar

Vanhaverbeke, W. (2001). Realizing new regional core competencies: Establishing a customer-oriented SME network. Entrepreneurship and Regional Development, 13 (2), 99.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B., Kaczmarek, J., Stasiak, A. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815649.
Zobacz w Google Scholar

Zorska, A. (2002). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301126736.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne