Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Realia instytucji portugalskiej
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

etyka
nauczanie etyki
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

BarbosaE. M. N. (2016). Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Realia instytucji portugalskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 111-121. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.111121

Abstrakt

W ostatnich latach jesteśmy świadkami sekwencji zdarzeń wynikających z nieprawidłowego postępowania rozmaitych decydentów. Świadomość ta doprowadziła do tego, że szkoły uwzględniły w swoich programach nauczania przedmioty zawierające treści z zakresu etyki i jej podobne. W niniejszym badaniu podjęto próbę weryfikacji, czy nauczanie etyki jako dyscypliny obecne jest na kursach prowadzonych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jednocześnie ma ono na celu weryfikację wyrazistości dyscypliny, jaką jest etyka, w programach nauczania kursów w porównaniu z innymi dyscyplinami nauczanymi w trakcie tych kursów. Niniejsza praca skoncentrowała się na portugalskiej instytucji szkolnictwa wyższego, gromadzenie zaś danych zostało przeprowadzone z użyciem zasobów do analizy treści. Wyniki pozwalają wnioskować, że wyrazistość nauczania etyki jest ograniczona, będąc nauczaniem dyscypliny zorientowanym w ramach każdego kursu na obszar etyki zawodowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.111121
PDF (English)

Bibliografia

Bardin, L. (1995). A análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. ISBN 9724408981.
Zobacz w Google Scholar

Bennis, W. G., O’Toole, J. (2005). How business schools lost their way. Harvard Business Review, 96–104.
Zobacz w Google Scholar

Business Social Responsibility [online, accessed: 2016-11-30]. Retrieved from: https://www.bsr.org/en/about.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, July–August, 39–48.
Zobacz w Google Scholar

De George, R. (1992). Ethics and Worse. Financial Times, 3 July, 12.
Zobacz w Google Scholar

Donaldson, J. (1991). Ethics in European business: A casebook. London: Academic Press Ltd.
Zobacz w Google Scholar

European Business Ethics Network [online, accessed: 2016-11-30]. Retrieved from: http://www.eben-net.org/?q=content/our-mission.
Zobacz w Google Scholar

Fligstein, N. (1990). The transformation of corporate control. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 9780674903593.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, R. E., Gilbert Jr. D. E. (1988). Corporate Strategy and the Search for Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0131754726.
Zobacz w Google Scholar

Graafland, J., Smid, H. (2012). Impact Measurement and Performance Analysis of CSR (IMPACT), work package 2 (WP2): Econometric Analysis. European Commission’s 7th Framework Programme, www.csr-impact.eu.
Zobacz w Google Scholar

Joyner, B. E., Payne, D. (2002). Evolution and implementation: A study of values, business ethics and corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 41, 297–311.
Zobacz w Google Scholar

Knoch, M. (2004). A importância do estudo da ética no ensino superior: Uma reflexão epistemológica. Interacções, 7, 81–99.
Zobacz w Google Scholar

Raiborn, C. A., Payne, D. (1990). Corporate Codes of Conduct: A collective conscience and continuum. Journal of Business Ethics, 9, 879–889.
Zobacz w Google Scholar

Solomon, R. C. (1997). It’s good business: Ethics and Free Enterprise for the New Millennium. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 9780847688043.
Zobacz w Google Scholar

Trevino, L. K. (1992). Moral reasoning and business ethics: Implications for research, education, and management. Journal of Business Ethics, 11, 445–459.
Zobacz w Google Scholar

van Luijk, H. J. L. (1990). Recent developments in European business ethics. Journal of Business Ethics, 9 (7), 537–544.
Zobacz w Google Scholar

Velasquez, M. G. (1999). Business ethics: Cases and concepts. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 9780205017669.
Zobacz w Google Scholar

Vogel, D. (1992). The globalization of business ethics: Why America remains distinctive. California Management Review, 35 (1), 30–49.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne