Produkty oferowane przez startup a jakość ludzkiego życia
pdf (English)

Słowa kluczowe

startup
jakość życia
innowacyjny produkt

Jak cytować

ŁukasińskiW., & Nigbor-DrożdżA. (2021). Produkty oferowane przez startup a jakość ludzkiego życia. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 109-121. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.109121

Abstrakt

Rozwój nowoczesnych gospodarek determinowany jest wieloma czynnikami. Jednym z najważniejszych jest wykorzystanie nowych technologii i innowacji, które jednocześnie umożliwiają wprowadzanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Formą organizacji zorientowaną na innowacyjne rozwiązania jest startup. Celem artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy produktem oferowanym przez startup a jakością życia człowieka. Ważne jest, jak i na jakich poziomach startupy funkcjonują w dzisiejszej rzeczywistości i jak ich działalność może wpływać na jakość ludzkiego życia. Realizacja wybranych celów była możliwa dzięki przestudiowaniu literatury przedmiotu oraz przeprowadzeniu badania ankietowego. W pracy przedstawiono również case study polskiego startupu – jego produktem jest innowacyjne rozwiązanie, które można wykorzystać podczas zamawiania posiłków online dla pracowników. Oferowany produkt wpływa na jakość pracy użytkowników, ułatwiając im zamówienie i zaplanowanie posiłku w pracy. Oprócz oszczędności czasu potrzebnego na przygotowanie posiłku lub wyjście do restauracji, aby coś zjeść, przekłada się to na ich samopoczucie czy efektywność pracy. Badanie dostarczyło informacji o tym, jak zamawianie posiłków online jest postrzegane przez użytkowników aplikacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.109121
pdf (English)

Bibliografia

Bărbulescu, Q., Constantin, C. P. (2019). Sustainable growth approaches: Quadruple helix approach for turning Brașov into a startup city, Sustainability, 11(21), 1–9. DOI: 10.3390/su11216154.
Zobacz w Google Scholar

Bilan, Y., Hussain, H. J., Haseeb, M., Kot, S. (2020). Sustainability and economic performance: Role of organizational learning and Innovation. Engineering Economics, 31(1), 93–103. DOI: 10.17512 /pjms.2020.21.2.05.
Zobacz w Google Scholar

Blank, S., (2013). Why the lean start-up changes everything, Harvard Business Review, 91, 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Borys, T. (2007). Quality of life versus value systems. In: E. Skrzypek (ed.). Conditioning of the quality of life in informational society. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Burnat-Mikosz, M., Patorska, J., Weber, J. (2016). Diagnosis of the start-up ecosystem in Poland [online, accessed: 2021-03-23]. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_Start_ups_report_summary_2016.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicka, E. (2004). Information, knowledge, wisdom: What knowledge society should appreciate. Science and Higher Education, 1(23), 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Chursin, A., Strnalyuk, V. (2018). Synergy effect in innovative activities and its accounting in the technological competencies of an enterprise. European Research Studies Journal, 21(4), 151–156. DOI: 10.35808/ersj/1110.
Zobacz w Google Scholar

Cruz, V., Mendes, L. (2019). The influence of service quality on users’ behavioural intentions in the developing countries: Cross sectional study in Cape Verde’s Public Hospitals. International Journal for Quality Research, 13(2), 361–380. DOI: 10.24874 / IJQR03.02-08.
Zobacz w Google Scholar

Drapińska, A. (2007). Can higher school always fulfill the expectations of students? Marketing i Rynek, 3, 14–18. ISSN 1231-7853.
Zobacz w Google Scholar

Hall, J., Daneke, G., Lenox, M. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439–448. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2010.01.002.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski, S. (2017). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182205.
Zobacz w Google Scholar

Kolman, R. (2000). Researching teams of life quality. The Problems of Quality, 2, 2.
Zobacz w Google Scholar

Łańcucki, J. (2015). Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju. Scientific Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378.
Zobacz w Google Scholar

Law, R. (2017). The startup funding Bible: How to raise money like a Unicorn [online, accessed: 2021-03-23]. Retrieved from: : https://www.cobloom.com/blog/startup-funding?utm_campaign=Submission&utm_medium=Community&utm_source=GrowthHackers.com.
Zobacz w Google Scholar

Łopusiewicz, A. (2013). Start-up: Od pomysłu do sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Edgard. ISBN 9788377883402.
Zobacz w Google Scholar

Lozano, M., Petros, P. (2018). Startups, know-how and sustainability in the emerging Addis Ababa smart--city: How an improved mind frame for glocal startups in Addis Ababa can lead to a smarter sustainability and governance. International Journal of African and Asian Studies, 45, 23–29.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiński, W. (2017). Pro qualitative management of an organisation versus the quality of life. Inner Trade, 3(368), 372–382.
Zobacz w Google Scholar

Marwick, A. (2017). Silicon Valley and the social media industry. In Sage Handbook of Social Media, 314–339.
Zobacz w Google Scholar

Melegati, J., Chanin, R., Wang, X., Sales, A., Prikladnicki, R. (2019). Enablers and inhibitors of experimentation in early-stage software startups. In: International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (pp. 554–569). Springer International Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Moschner, S. L., Fink, A. A., Kurpjuweit, S., Wagner, S. M., Herstatt, C. (2019). Toward a better understanding of corporate accelerator models. Business Horizons, 62(5), 637–647. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.05.006.
Zobacz w Google Scholar

Mukti, I. Y., Wibowo, A. P. W., Galih, S. (2019). Lessons learned to increase the digital startups success rate. Global Business and Management Research: An International Journal, 11(1), 226–234.
Zobacz w Google Scholar

Panek, T. (2015). Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim. ISiD Working Papers, 46.
Zobacz w Google Scholar

Panek, T. (2016). Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 9788380300446.
Zobacz w Google Scholar

Paoloni, P., Modaffari, G. (2018). Female-owned innovative startups in Italy: Status quo and implications, Administrative Sciences, 8(4), 66. DOI: 10.3390/admsci8040066.
Zobacz w Google Scholar

Passaro, R., Quinto, I., Rippa, P., Thomas, A. (2020). Evolution of collaborative networks supporting startup sustainability: Evidences from digital firms. Sustainability, 12(22). DOI: 10.3390/su12229437.
Zobacz w Google Scholar

Petelewicz, M., Drabowicz, T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788393856930.
Zobacz w Google Scholar

Skawińska, E., Zalewski, R. (2020). Success factors of startups in the EU—A comparative study, Sustainability, 12(19). DOI: 10.3390/su12198200.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitussi, J. P. (2013). Measurement error: Why is GDP not enough. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Szernik, S., Kowalska, M., Kulik, H. (2019). Quality of life and health among people living in an industrial area of Poland. Environmental Research and Public Health, 16(7). DOI: 10.3390/ijerph16071221.
Zobacz w Google Scholar

Tsolakidis, P., Mylonas, N., Petridou, E. (2020). The impact of imitation strategies, managerial and entrepreneurial skills on startups’ entrepreneurial innovation. Economies, 8(4), 1–17. DOI: 10.3390/economies8040081.
Zobacz w Google Scholar

Vaitkevičius, S., Mazeikiene, E., Bilan, S., Navickas, V., Savaneviciene, A. (2019). Economic demand formation motives in online-shopping. Engineering Economics, 30(5). DOI: 10.5755/j01.ee.30.5.23755.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne