Koncepcja CSR. Charakterystyka, CSR jako element strategii organizacji
pdf

Słowa kluczowe

csr
społeczna odpowiedzialność biznesu
marketing społeczny

Jak cytować

KobosE., & PatejczykN. (2022). Koncepcja CSR. Charakterystyka, CSR jako element strategii organizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 121129. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.121129

Abstrakt

Celem artykułu jest uporządkowanie dotychczasowej twórczości badaczy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zjawisko to wraz z upływem lat staje się coraz powszechniejsze w jednostkach biznesowych. Przed przygotowaniem artykułu zostały przeanalizowane opracowania naukowe opublikowane w XXI wieku i ostatnim ćwierćwieczu XX wieku. Konsumenci przykładają coraz większą wagę do postępowania firm w zakresie CSR. Początkowo jedynie największe biznesy interesowały się, opracowywały i wdrażały strategie odpowiedzialnego biznesu. W dzisiejszych czasach wielkość podmiotu nie różnicuje podejścia do CSR, ponieważ zarówno korporacje, przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również mikroprzedsiębiorstwa stosują te zasady. Dotychczasowy dorobek naukowy wypracowany przez niezależnych badaczy w analizowanym zakresie na przestrzeni ostatnich 50 lat umożliwia efektywną weryfikację działań
firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W przyszłości należy podjąć badania w kierunku ustalenia wpływu pandemii COVID-19 na sposób realizowania funkcji przywództwa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.121129
pdf

Bibliografia

Adamus-Matuszyńska, A. (2013). CSR w praktyce. Próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor energetyczny w Polsce. Studium przypadku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 171–184.
Zobacz w Google Scholar

Bem-Kozieł, K. (2008). Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 249–259.
Zobacz w Google Scholar

Bojar, E., Kwietniewska-Sobstyl, B. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Studia Ekonomiczne, 156, 35–50.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowska, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), 45–62. DOI: 10.15678/ZNUEK.2020.0987.0303.
Zobacz w Google Scholar

Ćwik, N., Grzybek, M., Saracyn, B. (2012). 15 przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu [online, dostęp: 2022-02-21]. Dostępny w Internecie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/01/15-polskich_przykladow_CSR_II.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Drapińska, A. (2015). Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, 41(1), 277–288. DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-22.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F., Maciariello, J.A. (2011). Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Eksplariator. ISBN 9788392891680.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman Publishing. ISBN 9780521151740.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times Magazine, 13.
Zobacz w Google Scholar

Gaczewska-Kaczan, U. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności firmy. W: W. Grudzewski (red.). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. (10/6691). Warszawa: Orgmasz.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski, W. (2007). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ. ISBN 9788389437679.
Zobacz w Google Scholar

Kakabadse, A.P., Kakabadse, N.K., Rozuel, C. (2007). Corporate Social Responsibility: Contrast of Meanings and Intens. W: A.P. Kaakabadse, N.K. Kakabadse (red.). CSR in Practise: Delving Deep. Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1108/sd.2008.05624hae.001.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska, M. (2020). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przykłady CSR w obliczu koronawirusa [online, dostęp: 2020-04-06]. Dostępny w Internecie: https://harbingers.io.
Zobacz w Google Scholar

Leoński, W. (2016). Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 89–98.
Zobacz w Google Scholar

LSW. (1998). O nas [online, dostęp: 2021-12-05]. Dostępny w Internecie: http://www.lsw.com.pl.
Zobacz w Google Scholar

Maak, Th. (2008). Undivided Corporate Responsibility: Towards a theory of Corporate Integrity. Journal of Business Ethics, 82, 253–268. DOI: 10.1007/S10551-008-9891-0.
Zobacz w Google Scholar

Makuch, T. (2012). CSR jako podstawa budowy wartości firmy [online, dostęp: 2021-12-05]. Dostępny w Internecie: https://docplayer.pl/20305562-Csr-jako-podstawa-budowy-wartosci-firmy-lukasz-makuch.html.
Zobacz w Google Scholar

PARP. (2017). Dobry biznes, czyli CSR w MŚP [online, dostęp: 2022-02-21]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dostępny w Internecie: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2017_csr_dobry_biznes.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2007). Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Gliwice: Helion.
Zobacz w Google Scholar

Rojek-Nowosielska, M. (2017). Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(3), 213-224. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.3.17.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, A. (2015). Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, 191-205. DOI: 10.15611/pn.2015.378.15.
Zobacz w Google Scholar

Teraji, S. (2009). A model of corporate social performance: Social satisfaction and moral conduct. The Journal of Socio-Economics, 38, 926-934. DOI: 10.1016/j.socec.2009.06.003.
Zobacz w Google Scholar

Wachowiak, P. (2021). Znaczenie CSR w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 [online, dostęp: 2021-05-13]. Dostępny w Internecie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/znaczenie-csr-w-kryzysie-wywolanym-pandemia-covid-19/.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne