Mediacja w sprawach gospodarczych i biznesowych. Rozważania teoretyczne
pdf

Słowa kluczowe

mediacja
współpraca biznesowa
przedsiębiorca

Jak cytować

Wolańska-WieczorekI. (2022). Mediacja w sprawach gospodarczych i biznesowych. Rozważania teoretyczne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 109120. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.109120

Abstrakt

Właściciele firmy czy też osoby zarządzające przedsiębiorstwem na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami, konfliktami i sporami. Niektóre z nich stanowią nie lada wyzwanie i w konsekwencji prowadzą do interwencji mediacyjnych. Te z kolei stanowią alternatywę dla rozwiązania sporu czy konfliktu biznesowego oraz niosą nadzieję na poprawę jakości funkcjonowania firmy w obrębie systemu jej zarządzania. Należy przy tym zaznaczyć, iż mediacja to proces dobrowolnego i poufnego rozwiązywania sporu w obecności neutralnej i bezstronnej osoby mediatora. W stosunkowo szybkim czasie i przy niewielkich kosztach podmioty uczestniczące w mediacji mogą osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie, przekładające się w wielu przypadkach na ich dalszą współpracę biznesową. Celem artykułu jest przedstawienie pozytywnych rezultatów zastosowania mediacji w sprawach gospodarczych i biznesowych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie problemowe: Jakie jest zastosowanie mediacji sądowych w sprawach gospodarczych i biznesowych? Pokrótce zostanie wyjaśniona i omówiona istota mediacji, jej zasady oraz etapy postępowania mediacyjnego, a także zastosowanie w zarządzaniu firmą.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.109120
pdf

Bibliografia

Bieńkowska, E. (1999). Poradnik mediatora. Warszawa: Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich. ISBN 9788387218164.
Zobacz w Google Scholar

Caim.com. (2018). Mediacja jako skuteczne narzędzie zarządzania firmą [online, dostęp: 2022-03-30]. Dostępny w Internecie: https://caim.com.pl/strefa-wiedzy/mediacja-jako-skuteczne-narzedzie-zarzadzania-firma.
Zobacz w Google Scholar

Gmurzyńska, E. (2009). Rodzaje medacji. W: L. Mazowiecka (red.). Mediacja. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer business. ISBN 9788376018775.
Zobacz w Google Scholar

Gmurzyńska, E. (2022). Mediacja w sprawach gospodarczych – rzeczywistość, czy iluzja? [online, dostęp: 2021-11-27]. Dostępny w Internecie: https://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/19/Mediacja_w_sporach_gospodarczych_-_rzeczywistosc_czy_iluzja.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Hopt, K.J., Steffek, F. (2013). Mediation: Principles and Regulationin Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199653485.
Zobacz w Google Scholar

Informator Statystyczny. (2020). Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006–2020 w sądach. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości [online, dostęp: 2022-02-22]. Dostępny w Internecie: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka, A. (2008). Spotkania mediacyjne, czyli wystąpienia mediatora. W: A. Lewicka (red.). Profesjonalny mediator. Zostań nim! Poradnik metodyczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 135–142.
Zobacz w Google Scholar

Majcher-Guzik, P. (2010). Mediacje pracownicze. Dogma [online, dostęp: 2021-11-27]. Dostępny w Internecie: https://dogma.org.pl/wp-content/uploads/Poradnik-prawny-Mediacje-pracownicze.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Market.Mediacje. (2021). Mediacje społeczne [online, dostęp: 2021-11-29]. Dostępny w Internecie: http://www.mediacje.biz/mediacje/mediacje-spoleczne.html.
Zobacz w Google Scholar

Mediator.org.pl. (2022). Mediacje gospodarcze [online, dostęp: 2022-03-31]. Dostępny w Internecie: https://mediator.org.pl/o-mediacji/mediacje-gospodarcze.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Sprawiedliwości. (2022). Mediacje [online, dostęp: 2021-11-27]. Dostępny w Internecie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje.
Zobacz w Google Scholar

Moore, C. (2014). The mediation process. Practical strategies for revolving conflict. San Francisco, John Wiley & Sons. ISBN 9781118304303.
Zobacz w Google Scholar

Plucińska-Nowak, M. (2021). Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. ISBN 9788375890815.
Zobacz w Google Scholar

Rękas, A. (2003). Rzeczywiste koszty postępowania karnego a koszty postępowania mediacyjnego. Mediator, 24, 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Sitarz, O. (2015). Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788379305940.
Zobacz w Google Scholar

UW. (2016). Badanie akt sądowych w sprawach gospodarczych skierowanych do mediacji w latach 2013-2015 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska, I. (2016). Mediacje między sprawcami przestępstw i ich ofiarami (na przykładzie Sądu Rejonowego w Kielcach). Społeczeństwo i rodzina, 2, 146–159.
Zobacz w Google Scholar

Akty prawne:
Zobacz w Google Scholar

KEM. (2006). Kodeks Etyki Mediatora. Warszawa: Polskie Centrum Mediacji.
Zobacz w Google Scholar

KPC. (2005). Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U., nr 172, poz. 1438.
Zobacz w Google Scholar

RMGiP. (2010). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz. U. 2010 nr 82, poz. 537.
Zobacz w Google Scholar

RMS. (2015). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Dz. U. 2015 poz. 716.
Zobacz w Google Scholar

UozKPC (2005). Ustawa o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2005 nr 172, poz.1048.
Zobacz w Google Scholar

KPK. (2013). Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2013 poz. 1247.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne