Ewolucja zarządzania ryzykiem
pdf (English)

Słowa kluczowe

ERM
historia zarządzania ryzykiem
proaktywne zarządzanie ryzykiem
silosowe zarządzanie ryzykiem

Jak cytować

PrzetacznikS. (2022). Ewolucja zarządzania ryzykiem. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 95107. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.95107

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji podejść do zarządzania ryzykiem, począwszy od początków tej dziedziny, a skończywszy na czasach współczesnych. Artykuł zawiera przegląd stosowanych podejść do zarządzania ryzykiem. Pozwala zrozumieć podstawy współczesnych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i może stanowić wskazówkę do dalszych badań nad ryzykiem. Autorka szczegółowo
analizuje zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem na przestrzeni lat, skupiając się w szczególności na tradycyjnym, silosowym zarządzaniu ryzykiem oraz na najnowocześniejszej koncepcji – ERM, uważanej obecnie za najbardziej dojrzałe i najdoskonalsze, proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem silosowym traktuje poszczególne ryzyka niezależnie i koncentruje się na minimalizacji ekspozycji na ryzyko, natomiast istotą ERM jest zintegrowane zarządzanie wszystkimi ryzykami, na które narażona jest organizacja, oraz włączenie zarządzania ryzykiem w strategię organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.95107
pdf (English)

Bibliografia

Adamska, A. (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia. In: A. Fierla (ed.). Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty (pp. 11–21). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, ISBN 9788373784499.
Zobacz w Google Scholar

AS/NZS 4360:1995. (1995). Australian/New Zeland Standard Risk management, Committee OB/7.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision. (2004). International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision. (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.
Zobacz w Google Scholar

Beasley, M. S., Frigo, M. L. (2010). ERM and its role in strategic planning and strategy execution. In: J. Fraser, B. J. Simkins (eds.). Enterprise Risk Management: Today’s leading research and best practices for tomorrow’s executives (pp. 31–50). Hoboken: John Wiley & Sons, ISBN 9781118267080.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein, P. L. (1996). Against the gods: The remarkable story of risk. New York: John Wiley & Sons. ISBN 9780471295631.
Zobacz w Google Scholar

Bohnert, A., Gatzert, N., Hoyt, R. E. (2018). The drivers and value of enterprise risk management: evidence from ERM ratings. The European Journal of Finance, 25, 1–22. DOI: 10.1080/1351847X.2018.1514314.
Zobacz w Google Scholar

Bohnert, A., Gatzert, N., Hoyt, R. E., Lechner, P. (2017). The relationship between enterprise risk management, value and firm characteristics based on the literature. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 106, 311–324. DOI: 10.1007/s12297-017-0382-1.
Zobacz w Google Scholar

Bromiley, P., McShane, M., Nair, A., Rustambekov, E. (2015). Enterprise Risk Management: Review, critique, and research directions. Long Range Planning, 48, 265–276. DOI: 10.1016/j.lrp.2014.07.005.
Zobacz w Google Scholar

Chapman, C. (2003). Bringing ERM into focus. The Internal Auditor, 60, 30–35.
Zobacz w Google Scholar

Corning, P. A. (1998). The synergism hypothesis: On the concept of synergy and its role in the evolution of complex systems. Journal of Social and Evolutionary Systems, 21(2), 133–172. DOI: 10.1016/S1061-7361(00)80003-X.
Zobacz w Google Scholar

COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2004). Enterprise Risk Management – integrated framework: Executive summary, Lake Mary.
Zobacz w Google Scholar

COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). Enterprise Risk Management: Aligning risk with strategy and performance, Lake Mary.
Zobacz w Google Scholar

Decker, A., Galer, D. (2013). Enterprise Risk Management – straight to the point: An implementation guide function by function. Middletown: ERMSTTP.
Zobacz w Google Scholar

Dionne, G. (2013). Risk Management: History, definition and critique. Risk Management and Insurance Review, 16(2), 147–166. DOI: 10.1111/rmir.12016.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013.
Zobacz w Google Scholar

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010). Public Law no. 111–203, 124 Stat. 1376.
Zobacz w Google Scholar

Driscoll, M., Walker, P., Torok, R. (2011). The strategic advantage of ERM. Risk Management, 58(9), 26–27.
Zobacz w Google Scholar

Eckles, D. L., Hoyt, R. E., Miller, S. M. (2014). The impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: Evidence from the insurance industry. Journal of Banking and Finance, 43, 247–261. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2014.02.007.
Zobacz w Google Scholar

Ehrlich, I., Becker, G. S. (1972). Market insurance, self-insurance, and self-protection. The Journal of Political Economy, 80(4), 623–648. DOI: 10.1086/259916.
Zobacz w Google Scholar

Elahi, E. (2013). Risk management: The next source of competitive advantage. Foresight, 15(2), 117–131.
Zobacz w Google Scholar

FERMA Federation of European Risk Management Associations. (2003). Standard zarządzania ryzykiem, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Florio, C., Leoni, G. (2017). Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. The British Accounting Review, 49. DOI: 10.1016/j.bar.2016.08.003.
Zobacz w Google Scholar

Fraser, J. R. S., Simkins, B. J. (2016). The challenges of and solutions for implementing enterprise risk management. Business Horizons, 59, 689–698. DOI: 10.1016/j.bushor.2016.06.007.
Zobacz w Google Scholar

Frigo, M. L., Anderson, R. J. (2011). Strategic Risk Management: A Foundation for Improving Enterprise Risk Management and Governance. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 22(3), 81–88. DOI: 10.1002/jcaf.20677.
Zobacz w Google Scholar

Gorzeń-Mitka, I. (2011). Dojrzałość Enterprise Risk Management – wzorce i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 659–667.
Zobacz w Google Scholar

The Group of Thirty. (1994). Derivatives: Practices and principles. Follow-up surveys of industry practice. Washington.
Zobacz w Google Scholar

Hamel, G., Valikangas, L. (2003). The quest for resilience. Harvard Business Review, 81(9), 52–63.
Zobacz w Google Scholar

Hampton, J. (2009). Fundamentals of Enterprise Risk Management: How top companies assess risk, manage exposure, and seize opportunity. New York: AMACOM.
Zobacz w Google Scholar

Hanggraeni, D., Ślusarczyk, B., Sulung, L., Subroto, A. (2019). The impact of internal, external and Enterprise Risk Management on the performance of micro, small and medium enterprises. Sustainability, 11(7), 1–17. DOI: 10.3390/su11072172.
Zobacz w Google Scholar

Hoyt, R. E., Liebenberg, A. P. (2011). The value of Enterprise Risk Management. Journal of Risk & Insurance, 78(4), 795–822. DOI: 10.1111/j.1539-6975.2011.01413.x.
Zobacz w Google Scholar

Hunziker, S. (2019). Enterprise Risk Management. Modern approaches to balancing risk and reward. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN 9783658253578.
Zobacz w Google Scholar

ISO 31000:2009. (2009). Risk management – guidelines, International Organization for Standardization, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

ISO 31000:2018. (2018). Risk management – principles and guidelines, International Organization for Standardization, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (2015). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301200541.
Zobacz w Google Scholar

Kakiya, G., Mose, J., Rono, L. (2019). Enterprise Risk Management Practices and Organizational Performance: Does intellectual capital make a difference?. Expert Journal of Finance, 7, 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Kloman, H. F. (1992). Rethinking risk management. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 17(3), 299–313.
Zobacz w Google Scholar

Kloman, H. F. (2010). A brief history of risk management. In: J. Fraser, B. J. Simkins (eds.). Enterprise Risk Management: Today’s leading research and best practices for tomorrow’s executives (pp. 19–30). Hoboken: John Wiley & Sons.
Zobacz w Google Scholar

Krysiak, Z. (2011). Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organizacji. E-mentor, 2(39), 24–32.
Zobacz w Google Scholar

Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management: From incentives to controls. Second edition. Hoboken: John Wiley & Sons, ISBN 9781118413616.
Zobacz w Google Scholar

Lam, J. (2016). Next Frontier: Performance-based continuous ERM. Workivia, https://www.workiva.com/resources/next-frontier-performance-based-continuous-erm.
Zobacz w Google Scholar

Lechner, P., Gatzert, N. (2018). Determinants and value of Enterprise Risk Management: empirical evidence from Germany. The European Journal of Finance, 10(24), 867–887. DOI: 10.1080/1351847X.2017.1347100.
Zobacz w Google Scholar

Lee, L. S., Green, E. (2015). Systems thinking and its implications in Enterprise Risk Management. Journal of Information Systems, 29(2), 195–210. DOI: 10.22051/IJAR.2017.13659.1251.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska, U. (2011). Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. In: S. Kasiewicz (ed.). Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce (pp. 63–78). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788326410314.
Zobacz w Google Scholar

McShane, M. (2018). Enterprise risk management: History and a design-science proposal. The Journal of Risk Finance, 19, 137–153. DOI: 10.1108/JRF-03-2017-0048.
Zobacz w Google Scholar

Mehr, R. I., Hedges, B. A. (1963). Risk management in the business enterprise. Homewood: R. D. Irwin, ISBN 9781258452483.
Zobacz w Google Scholar

Polska Izba Ubezpieczeń. (2017). Historia ubezpieczeń [online, accessed: 2022-06-18]. Retrieved from: https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/historia_ubezpieczen_-_na_swiecie_i_w_polsce.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik, S. (2018). From silo approach to risk portfolio management – a new way of analyzing risk in an enterprise. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 3, 251–262. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0065.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik, S. (2022). Key success factors of Enterprise Risk Management systems: Listed Polish companies. Central European Management Journal, 30(1), 91–114. DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.71.
Zobacz w Google Scholar

Rebelo, M. F., Silva, R., Santos, G. (2017). The integration of standardized management systems: Managing business risk. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(3), 395–405. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.168.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ross, J. F. (2004). Pascal’s legacy. EMBO Reports, 5, 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Saeidi, P., Saeidi, S. P., Gutierrez, L., Streimikiene, D., Alrasheedi, M., Saeidi, S. P., Mardani, A. (2021). The influence of enterprise risk management on firm performance with the moderating effect of intellectual capital dimensions. Economic Research – Ekonomska Istraživanja, 34(1), 122–151. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1776140.
Zobacz w Google Scholar

Saeidi, P., Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, S. P., Nilashi, M., Mardani, A. (2019). The impact of enterprise risk management on competitive advantage by moderating role of information technology. Computer Standards & Interfaces, 63, 67–82. DOI: 10.1016/j.csi.2018.11.09.
Zobacz w Google Scholar

Sarbanes-Oxley Act of 2002. (2002). Corporate Fraud Accountability Act of 2002, Public Law 107–204, 116 stat. 745.
Zobacz w Google Scholar

Schiller, F., Prpich, G. (2014). Learning to organise risk management in organisations: What future for enterprise risk management?. Journal of Risk Research, 17(8), 999–1017. DOI: 10.1080/13669877.2013.841725.
Zobacz w Google Scholar

Segal, S. (2011). Corporate value of Enterprise Risk Management: The next step in business management. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9780470882542.
Zobacz w Google Scholar

Sharman, R. (2002). Enterprise Risk Management – the KPMG approach. The British Journal of Administrative Management, May/June 2002, 26–28.
Zobacz w Google Scholar

Silva, J. R., da Silva, A. F., Chan, B.L. (2019). Enterprise Risk Management and firm value: Evidence from Brazil. Emerging Markets Finance and Trade, 3(55), 687–703. DOI: 10.1080/1540496X.2018.1460723.
Zobacz w Google Scholar

Sprčić, D. M., Kožul, A., Pecina, E. (2015). State and perspectives of enterprise risk management system development – the case of Croatian companies, Procedia Economics and Finance, 30, 768–779.
Zobacz w Google Scholar

Staniec, I., Klimczak, K. (2008). Panorama ryzyka. In: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiedzki (eds.). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (pp. 11–34). Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325502690.
Zobacz w Google Scholar

Stulz, R. (2008). Risk management failures: What are they and how do they happen?. Journal of Applied Corporate Finance, 20(4), 35–48. DOI: 10.1111/j.1745-6622.2008.00202.x.
Zobacz w Google Scholar

Tan C., Lee S. Z. (2022). Adoption of enterprise risk management (ERM) in small and medium-sized enterprises: Evidence from Malaysia. Journal of Accounting & Organizational Change, 18(1), 100–131.
Zobacz w Google Scholar

Ul Hameed, W., Waseem, M., Sabir, S. A., Dahri, A. S. (2020). Effect of Enterprise Risk Management system and implementation problem on financial performance: An empirical evidence from Malaysian listed firms. Abasyn University Journal of Social Sciences, 1(13), 12–24. DOI: 10.34091/AJSS.13.1.02.
Zobacz w Google Scholar

Yang, S., Ishtiaq, M., Anwar, M. (2018). Enterprise Risk Management practices and firm performance: The mediating role of competitive advantage and the moderating role of financial literacy. Journal of Risk and Financial Management, 3(11). DOI: 10.3390/jrfm11030035.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne