Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej
Okładka tom 35
PDF

Słowa kluczowe

obciążenie pracą
warunki pracy
praca pielęgniarki
opieka nad chorym
bezpieczeństwo pracy
organizacja pracy

Jak cytować

KułagowskaE., KosińskaM., & KarolakI. (2017). Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 79-91. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.7991

Abstrakt

Celem badań było poznanie warunków pracy, a w szczególności zagrożeń podczas prac wykonywanych przez personel pielęgniarski w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej. W badaniach wykorzystano anonimowe kwestionariusze, które zostały wypełnione przez 95 (84%) pielęgniarek pracujących w siedmiu placówkach opieki długoterminowej. Kwestionariusz zawierał pytania, które dotyczyły procesu pracy, warunków pracy, wyposażenia, obciążenia pracą, zagrożeń, ciężkości wykonywanej pracy oraz dolegliwości odczuwanych w trakcie realizacji świadczeń. W opinii pielęgniarek praca w opiece długoterminowej jest bardzo ciężka. Największymi zagrożeniami i uciążliwościami w ich pracy są: duże obciążenie fizyczne (prace związane z ręcznym podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów) i duże obciążenie psychiczne (związane ze stanem zdrowia pacjentów, agresją pacjentów, trudnością w porozumiewaniu się z nimi). Zebrane dane wskazują, że ponad 90% pielęgniarek w zakładach opieki długoterminowej zgłasza dolegliwości związane z wykonywaną pracą (ból kręgosłupa 97%, ból pleców 78%, ból kończyn górnych 77%, ból kończyn dolnych 66%, ból głowy 45%, ból mięśni 28%, pieczenie powiek 18%, swędzące zmiany skórne 17%, zawroty głowy 15%, ból brzucha 13%).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.7991
PDF

Bibliografia

Borg, G.A.V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sport and Exercise, 14(5), 377–381.
Zobacz w Google Scholar

Fidecki, W., Wysokiński, M., Kachaniuk, H., Sadurska, A., Dobrowolska, B., Adamska-Kuźmicka, I. (2007). Samodzielność osób w podeszłym wieku przebywających w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 117(3), 361–363.
Zobacz w Google Scholar

Fidecki, W., Wysokiński, M., Wrońska, I., Ślusarz, R. (2011). Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa, 19(1), 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Kułagowska, E. (2011). Ciężkość pracy w Domu Pomocy Społecznej w opinii personelu. Medycyna Środowiskowa, 14(4), 58–65.
Zobacz w Google Scholar

Kułagowska, E., Kosińska, M. (2010). Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Medycyna Pracy, 61(6), 641–647.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2009). Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 119(3), 288–292.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2013). Normy obsad pielęgniarskich w zakładach opieki długoterminowej. Problemy Pielęgniarstwa, 21(2), 204–213.
Zobacz w Google Scholar

Pytka, D., Doboszyńska, A., Syryło, A. (2012). Ocena stanu psychofizycznego pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. Zdrowie Publiczne, 122(2), 155–159.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska-Pomorska, G., Klisowska, I., Misiak, K., Felińczak, A., Dąbek, A., Fal, A.M., Kinal, A., Florkowska, N. (2012). Przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta w zakładzie opiekuńczym i realizacja procesu pielęgnowania w opinii pielęgniarek. W: J. Rosińczuk-Tonderys, I. Uchmanowicz (red.). Elementy opieki nad chorym przewlekle (s. 73–85). Wrocław: Med-Pharm. ISBN 978-83-7846-002-2.
Zobacz w Google Scholar

Zysnarska, M., Biskupska, M. (2006). Ocena sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w aspekcie skali Barthel. Zdrowie Publiczne, 116(2), 337–339.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne