Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

kapitał
kapitał ludzki
wzrost gospodarczy
płaca stała
gospodarstwo domowe

Jak cytować

KoziołW. (2011). Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 121-137. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.121137

Abstrakt

W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę badań nad problematyką kapitału ludzkiego jako jednego z najważniejszych zasobów ekonomicznych. Następnie została omówiona koncepcja kapitału ludzkiego stanowiąca rozwinięcie ogólnego modelu kapitału opracowanego przez Mieczysława Dobiję. W świetle tej koncepcji kapitał ludzki to kapitał ucieleśniony w zasobach ludzkich. Ponadto podano zasady pomiaru, które umożliwiają wyodrębnienie struktury kapitału ludzkiego. W dalszej części podano zasady opłacenia pracy kapitału ludzkiego. Zasady te wynikają z natury kapitału. Najistotniejszym oddziaływaniem na jakie narażony jest kapitał ludzki są siły rozpraszające jego wartość. Zachowanie tej wartości wymaga odpowiedniego strumienia kompensującego. W przeciwnym wypadku wartość kapitału ludzkiego będzie ulegać rozproszeniu, co prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji mikro i makroekonomicznych. Wykazano również, że dzięki właściwym rozwiązaniom instytucjonalnym i postawom ludzi kapitał ludzki może wzrastać z korzyścią dla całego społeczeństwa. Proces wzrastania kapitału ludzkiego przebiega w rodzinie (gospodarstwie domowym). W ostatniej części artykułu dokonano analizy czynników, które wykazują pozytywny lub negatywny wpływ na wartość kapitału ludzkiego. Całość rozważań opatrzono stosownym podsumowaniem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.121137
PDF (English)

Bibliografia

Cahuc P., Zylberberg A., Labor Economics, The MIT Press, Cambridge – London 2004. ISBN 0-262-03316-X.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003. ISBN 83-89437-08-2.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010. ISBN 978-83-7252-500-0.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2(13).
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 1, s. 8–13.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Urzędowy UE C318/14.
Zobacz w Google Scholar

Hayter S., Institutions and Labour Policy in an Integrating World, In: Globalization, Growth and (In)Equality, University of Warwick, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł W., Stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności ekonomiczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pałaszewska–Reindl T., Michna W., Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej, W: T. Pałaszewska–Reindl (red.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986. ISBN 83-202-0486-0.
Zobacz w Google Scholar

Przybyła H., Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej, W: U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, Wyd. Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2001. ISBN 83-7246-889-3.
Zobacz w Google Scholar

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, wyd. 2, przeł. M. Panufnik, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. ISBN 978-83-01-16173-6.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T., Investing in People. The Economics of Population Quality, University of California Press, Berkeley 1981.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne