Tom 18 Nr 1 (2011): Prace z Zakresu Oświaty i Wychowania
Prace z Zakresu Oświaty i Wychowania

Artykuły

Jan Krukowski
13-31
Ideowe i wychowawcze wartości wyposażenia izby szkolnej
PDF
Helena Komarynska-Polak
33-46
Psychicznie chorzy w krakowskim szpitalu bonifratrów w XVII-XVIII wieku
PDF
Edmund Juśko
47-59
Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej
PDF
Marta Kutowska-Janiczek
63-81
Placówki wychowania pozaszkolnego w Tarnowie
PDF
Daniel Puciato, Teresa Szczebak
83-94
Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u młodzieży z różnych środowisk
PDF
Małgorzata Stępa
95-125
Wpływ emocji towarzyszących chorobie przewlekłej somatycznej na przystosowanie społeczne młodzieży
PDF
Łucja Reczek-Zymróz
127-139
Współczesne funkcjonowanie nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej
PDF
Barbara Klasińska
141-151
Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji
PDF
Małgorzata Kaliszewska
153-160
Czytanie ważnym składnikiem warsztatu zawodowego i naukowego każdego studenta
PDF
Maria Dąbrowa
161-172
Specyfika tekstu matematycznego i jego lektury
PDF
Anna Gądek
173-185
Cele edukacji prawnej w uczelniach nieprawniczych
PDF
Wojciech Kozioł
187-196
Ekonomiczne aspekty procesu edukacji
PDF
Karolina Chrabąszcz
197-208
Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych
PDF
Krzysztof Leśniak
209-223
Dyrektor szkoły jako menedżer
PDF
Anna Włoch
225-241
Społeczny wymiar edukacji europejskiej
PDF
Wacław Srebro
245-271
Zmiany w zachowaniach emocjonalnych nastolatków uczestniczących w programie profilaktycznym
PDF
Renata Smoleń
273-288
Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym
PDF