Możliwości wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

baza danych
region
zrównoważony rozwój
strategia

Jak cytować

Popławski Łukasz, Rutkowska-PodołowskaM., PodołowskiG., BułatR., & StępieńM. (2011). Możliwości wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 183-191. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.183191

Abstrakt

W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. Planowanie zrównoważonego rozwoju uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Podstawą takiego planowania są badania przestrzenne, które mogą wyodrębnić grupy jednostek podobnych oraz zwaloryzować stan ich rozwoju. Opracowanie prezentuje propozycje wykorzystania baz danych w planowaniu zrównoważonego rozwoju. Zaproponowano wykorzystanie baz danych w kolejnych etapach planowania zrównoważonego rozwoju w przykładowych dokumentach strategicznych kilku autorów. W obecnych warunkach brak identyfikacji problemów, zwłaszcza społecznych i gospodarczych, oraz waloryzacji przyrodniczej, które można byłoby usprawnić za pomocą baz danych to główne przeszkody we właściwym wykorzystaniu zasobów i ich ochrony. Tworzenie wiedzy czy jej przekazywanie, a później zastosowanie będzie sprzyjało szerszemu wykorzystaniu baz danych w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w planowaniu zrównoważonego rozwoju.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.183191
PDF (English)

Bibliografia

Borys T. i in. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005. ISBN 83-88771-61-2.
Zobacz w Google Scholar

Drelichowski L., Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą, Studia i Materiały PSZW nr 1, Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004. ISBN 83-920375-0-2
Zobacz w Google Scholar

Dubel K. (red.), Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1999. ISBN 83-85426-86-8.
Zobacz w Google Scholar

Edquist C. (ed.), System of Innovation: Technologies, Institutions, Organizations, Pinter, Stockholm 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gucnia B., Planowanie strategiczne W: A. Jewutowicz (red.), Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1997. ISBN 83-00-03024-7.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz A., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. ISBN 83-01-12800-3.
Zobacz w Google Scholar

Lundvall B.A., Innovation as an Interactive Process: From User-producer Interaction to National Systems of Innovation, W: G. Dosi G., et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory, Pinter, London 1988. ISBN 086187949X.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł., Database as the foundation of eco-development planning on local level, “Polish Journal of Environmental Studies”, 2007, vol. 16, no. 4A, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł., Problem planowania ekorozwoju na obszarach chronionych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2011 [w przygotowaniu].
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B., Wymogi formalne przygotowania projektu strategii, W: Dubel K. (red.), Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1999. ISBN 83-85426-86-8.
Zobacz w Google Scholar

Wiatrak A.P., Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy, V Kongres SERiA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne