Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

ekonomia społeczna
koszty alternatywne
społeczna wartość dodana
kapitał społeczny

Jak cytować

PłonkaM. (2009). Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 135-150. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.135150

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych aspektów wyboru działań organizacji w oparciu o kryterium „koszt – korzyść” i pomiaru społecznej wartości dodanej w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części scharakteryzowano sektor ekonomii społecznej i jego specyficzne problemy związane z oceną efektywności. W drugiej części nakreślono teorię rachunku kosztów i korzyści oraz kreowania wartości dodanej, która w przypadku podmiotów ekonomii społecznej składa się z trzech komponentów: finansowej wartości dodanej (FVA) - ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz- społecznej wartości dodanej (SVA). W trzeciej części artykułu nakreślono własna koncepcję pomiaru wartości dodanej przedsięwzięć społecznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.135150
PDF

Bibliografia

CEP-CMAF Charter on Social Economy. [online, dostęp 2008-05-08]. Bruksela 2002. Dostępny w Internecie: www.cepcmaf.org.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A., Huczek M., Socha J. (red.) 2002. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. 2007. Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. „Problemy Jakości” nr 5, s. 40.
Zobacz w Google Scholar

De-Los-Angeles Gil Estallo M., Giner de La Fuente R, Griful-Miguela C. 2006. The Strategic Social Map of a Nongovernmental Organization. “International Advances in Economic Research” no 12.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D. 2004. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego. ISBN 83-89437-08.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 1997. Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12368-0.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F. [1995]. Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy. Program PHARE Dialog społeczny.
Zobacz w Google Scholar

Gumkowska M., Herbst J. [2006]. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guz H. [2008], Zarządzanie projektami społecznymi. W: Hausner J. (red.). Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK w Krakowie. ISBN: 978-83-89410-26-9.
Zobacz w Google Scholar

Kamershen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C. 1992. Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”. ISBN 83-00-03545-1.
Zobacz w Google Scholar

Micherda B. 2001. Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-022-04.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strona internetowa: www.mps.gov.pl [dostęp: 2009-01-04]
Zobacz w Google Scholar

Płonka M. 2008. Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. „Ekonomia Społeczna” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Turowski B., Zawicki M. 2007. Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji. W: Mazur S. (red.). Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna. Kraków: Małopolska Szkota Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 978-83-89410-11-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne