Ergodyczność i własność mieszania w chaotycznej dynamice systemów komputerowych
Okładka tom 7
PDF

Słowa kluczowe

symulacje komputerowe
modelowanie systemowo-dynamiczne
teoria chaosu

Jak cytować

Wołoszyn P. (2005). Ergodyczność i własność mieszania w chaotycznej dynamice systemów komputerowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 201-211. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.201211

Abstrakt

W artykule zaprezentowano pojęcie ergodyczności w chaotycznej dynamice systemów komputerowych. Przedyskutowano także problem definiowania własności mieszania w kontekście okresowości wszystkich trajektorii systemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.201211
PDF

Bibliografia

Dorfman J. R., Wprowadzenie do teorii chaosu w nierównowagowej mechanice statystycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Morrison F., Sztuka modelowania układów dynamicznych deterministycznych, chaotycznych, stochastycznych, WNT, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Peitgen H. O., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu. Fraktale, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Schuster H. G., Chaos deterministyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Analiza chaotycznej dynamiki w systemach multiagentowych i możliwości jej zastosowania w przetwarzaniu danych, Badania Naukowe, zeszyt 2: 167-173, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów biologicznych z użyciem metod multiagentowych, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne