Nr 7 (2005): Prace z zakresu informatyki i zarządzania
Prace z zakresu informatyki i zarządzania

Artykuły

Kazimierz Barwacz
7-17
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą
PDF
Anna Belniak
19-26
Marketing partnerski w erze globalizacji
PDF
Leszek Kozioł
27-40
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie
PDF
Michał Kozioł
41-54
Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych
PDF
Małgorzata Kuźnik-Urban, Wit Urban
55-72
Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych
PDF
Katarzyna Michalik
73-86
Stosowanie nagród i kar w organizacji
PDF
Janusz Morajda
87-100
Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej
PDF
Janusz Morajda
101-108
Wykorzystanie perceptronowych sieci neuronowych w zagadnieniu wyceny nieruchomości
PDF
Robert Panek
109-125
Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
PDF
Anna Piechnik-Kurdziel
127-140
Podejmowanie decyzji personalnych
PDF
Radosław Pyrek
141-156
Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
PDF
Wit Urban
157-167
Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym
PDF
Anna Wojtowicz
169-179
Proces informatyzacji i budowy systemu informatycznego zarządzania w organizacji non profit : Studium przypadku
PDF
Jacek Wołoszyn
181-189
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych
PDF
Jacek Wołoszyn
191-200
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych
PDF
Paweł Wołoszyn
201-211
Ergodyczność i własność mieszania w chaotycznej dynamice systemów komputerowych
PDF
Paweł Wołoszyn
213-219
Wybrane zagadnienia projektowania interfejsu człowiek-komputer dla osób niepełnosprawnych
PDF
Ewa Zych
221-233
Podatkowe i fiskalne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce
PDF