Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużych firmach w Karlovacu
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
strategia biznesu
zrównoważony rozwój

Jak cytować

VaričakI. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużych firmach w Karlovacu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 211-219. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.211219

Abstrakt

Ze względu na rosnącą świadomość i presję społeczną, mając na uwadze stosowne przepisy, sektor biznesu zmuszony jest oprzeć swoje istnienie na zasadach zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się ze względu na narastający problem nierówności na świecie, jak również z powodu światowych problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Ma on na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy wymogami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, tak aby przyszłe pokolenia nie musiały wstrzymywać rozwoju z powodu działań podejmowanych współcześnie. Firmy, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, społecznych i etycznych, są uważane za podmioty społecznie odpowiedzialne. Obszary ogólnej troski uwzględniane przez odpowiedzialne społecznie  przedsiębiorstwa to ochrona środowiska i dobrobyt pracowników jak również działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości. Prezentowany artykuł dotyczy pojęcia zrównoważonego rozwoju i stosowania jego zasad przez firmy w powiecie Karlovac. Ma on również odpowiedzieć na pytanie, czy dla dużych przedsiębiorstw w Karlovacu społeczna odpowiedzialność biznesu jest zadaniem strategicznym.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.211219
PDF (English)

Bibliografia

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38 (3), 268‒295.
Zobacz w Google Scholar

Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle: What does the businessman owe to society? Business Horizons, 10, 45‒50.
Zobacz w Google Scholar

Hill, R. P., Stephens, D., Smith, I. (2003). Corporate Social Responsibility: An examination of individual firm behaviour. Business and Society Review, 108 (3), 339–364.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, P., Lee, N. (2009). Društveno odgovorno poslovanje. Zagreb: M.E.P. ISBN 978-953-6807-39-0.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. Kozioł, W., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2013). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Krkač, K. et al. (2007). Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost. Zagreb: Mate ZŠEM. ISBN 978-953-2460-36-0.
Zobacz w Google Scholar

Osmanagić Bedenik, N. et al. (2010). Kontroling između profita i održivog razvoja. Zagreb: MEP, ISBN 978-953-6807-51-2.
Zobacz w Google Scholar

Šimleša, D. (2003). Podržava li biznis održivi razvoj. Društvena istraživanja Časopis za opća društvena pitanja, 12 (3–4), 403‒426.
Zobacz w Google Scholar

Vitner Marković, S., Varičak, I. (2012). Hotel companies as the main stakeholders of sustainable tourism development. Beograd. Book of Proceedings BITCO (p. 429‒439).
Zobacz w Google Scholar

WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future, UN documents [online, accessed: 2014-04-16]. Retrieved from: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne