Koncepcja równoważenia życia zawodowego i prywatnego
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

system czasu pracy
metoda pracy
metodyka doskonalenia czasu pracy
work-life-balance

Jak cytować

KaraśA., & BełzowskiP. (2020). Koncepcja równoważenia życia zawodowego i prywatnego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 133-145. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.133145

Abstrakt

W artykule opisano wybrane elementy systemu work-life balance, ze zwróceniem uwagi szczególnie na instrumenty równoważenia życia zawodowego i osobistego, eksponując przy tym aspekty równowagi czasowej pracownika. Przedstawiono także koncepcję doskonalenia systemu czasu pracy (metodykę badań) w aspekcie zwiększania efektywności i elastyczności pracy. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad work-life balance oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Warto podkreślić, że analiza determinant czasu pracy nadal pozostaje słabo rozpoznanym zagadnieniem analizy ekonomicznej. Podstawowy problem badań to identyfikacja i parametryzacja luki istniejącej między metodą pracy stosowaną w firmie a systemem czasu pracy z jednej strony oraz wymaganiami zawodowymi i prywatnymi z drugiej, jak również wskazanie możliwych sposobów i instrumentów jej ograniczenia. Przyjęto tezę, która zakłada zgodność między systemem czasu pracy a metodą pracy. Wspomniana w artykule koncepcja metody pracy obejmuje system technologiczny, system ekonomiczny, system społeczny obejmujący wskazania work-life balance. Na bazie przyjętej tezy w empirycznej części artykułu przedstawiono wyniki badań w postaci studium przypadku (analiza case study). Opisano i oceniono systemy czasu pracy wraz ze zidentyfikowanymi metodami pracy w badanym zakładzie pracy. Wskazano rozwiązania organizacyjne, które przysłużyły się do poprawy istniejących systemów czasu pracy. Wykorzystane metody badawcze to: analiza ekonomiczna, elementy analizy ergonomicznej, wywiad i ankieta.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.133145
PDF (English)

Bibliografia

Armstrong, M. (2000). Employee reward. London: Institute of Personnel and Development. ISBN ISBN 0852928203.
Zobacz w Google Scholar

Bargij, J. (2014). Work-life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym [online, accessed: 2014-07-11]. Ready for Future. Wrocław: Fundacja Educover. Retrieved from: http://educover.pl/czaspismo/work-life-balance-czyli-balansowanie-miedzy-praca-a-zyciem-osobistym/.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. In: S. Borkowska (ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 838789057X.
Zobacz w Google Scholar

Cinamon, R. G., Rich, Y. (2002). Gender differences in the importance of work and family roles: Implications for work-family conflict. Sex Roles, 47, 531–541. DOI: 10.1023/A:1022021804846.
Zobacz w Google Scholar

Chodkiewicz, J., Hauk, M. (2012). Relacje między pracoholizmem ujmowanym jako uzależnienie i jako tendencja behawioralna a konfliktem praca–rodzina. Medycyna Pracy, 63(2), 199–209.
Zobacz w Google Scholar

Chou, H. Y., Hecker, R., Martin, A. (2012). Predicting nurses’ wellbeing from job demands and resources: A cross-sectional study of emotional labour. Journal of Noursing Management, 20(4), 502–511. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01305.x.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Transl. by G. Łuczkiewicz. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
Zobacz w Google Scholar

Danecki, J. (1970). Jedność podzielonego czasu: czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska, K. (2014). Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 17(2), 41–53. DOI: 11089/4692.
Zobacz w Google Scholar

Demerouti, E., Geurts, S. A. E., Kompier, M. (2004). Positive and negative work-home interaction: Prevalence and correlates. Equal Opportunities International, 23(1/2), 6–35. DOI: 10.1108/02610150410787837.
Zobacz w Google Scholar

DeSerpa, A. C. (1971). Theory of the economics of time. The Economic Journal, 81(324), 828–846. DOI: 10.2307/2230320.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson, M., Carlson, D., Zivnuska, S., Whitten, D. (2012). Support at work and home: The path to satisfaction through balance. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 299–307. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.01.001.
Zobacz w Google Scholar

Gerlach, R. (2014). Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca–życie pozazawodowe. In: R. Tomaszewska-Lipiec (ed.). Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju (pp. 72–93). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 9788380180055.
Zobacz w Google Scholar

Ghez, G. R., Becker, G. S. (1975). The allocation of time and goods over the life cycle. New York: National Bureau of Economic Research and Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. The Academy of Management Review, 10(1), 76–88. DOI: 10.2307/258214.
Zobacz w Google Scholar

Greis, T. D. (1984). The decline of annual hours worked in the United States since 1947. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Industrial Research Unit.
Zobacz w Google Scholar

Guglielmetti, R. (2010). L’attenzione al cliente: approccio teorico. In: L. Cappelli, M. F. Renzi. Management della qualità (pp. 5–36). Padova: Cedam. ISBN 9788813299736.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2015). Budżet czasu ludności w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
Zobacz w Google Scholar

Ingaldi, M. (2018). Overview of the main methods of service quality analysis. Production Engineering Archives, 18, 54–59. DOI: 10.30657/pea.2018.18.10.
Zobacz w Google Scholar

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE: N. S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheim. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. ISBN 9788360733288.
Zobacz w Google Scholar

Kalliath, P., Kalliath, T. (2014). Work-family conflict: Coping strategies adopted by social workers. Journal of Social Work Practice, 28(1), 111–126. DOI: 10.1080/02650533.2013.828278.
Zobacz w Google Scholar

Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [dostęp: 2016-02-15]. Jobs.pl. Twój serwis pracy. Retrieved from: https://www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-work-life-balance-slow-kilka.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101–117. DOI: 10.25944/znmwse.2018.02.101117.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M., Mikos, A., Leśniak, K. (2018). Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 40(4), 13–23. DOI: 10.25944/znmwse.2018.04.1323.
Zobacz w Google Scholar

Lee, N., Zvonkovic, A. M., Crawford, D. W. (2014). The impact of work-family conflict and facilitation on women’s perceptions of role balance. Journal of Family Issues, 35(9), 1252–1274. DOI: 10.1177/0192513X13481332.
Zobacz w Google Scholar

Nieżurawska, J., Dziadkiewicz, G., Kowalewska, G. (2015). Systemy work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z – wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 241–255.
Zobacz w Google Scholar

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50. DOI: 10.2307/1251430.
Zobacz w Google Scholar

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin. 9788372518774.
Zobacz w Google Scholar

Qu, H., Zhao, X. (2012). Employees’ work-family conflict moderating life and job satisfaction. Journal of Business Research, 65(1), 22–28. DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.010.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska, C. (2014). Koncepcja równowagi praca–życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej. In: R. Tomaszewska-Lipiec (ed.). Relacje praca–życie pozazawodowe droga do zrównoważonego rozwoju (pp. 21–46). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 9788380180055.
Zobacz w Google Scholar

Samojlik, M. (2015). Work-life balance [online, accessed: 2016-02-15]. Dokariery.pl. Warszawa: Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Retrieved from: www.ecam.ohp.pl/-/worklife-balance-71323.
Zobacz w Google Scholar

Sharp, C. (1981). The economics of time. Oxford: Robertson. ISBN ISBN 0855201622.
Zobacz w Google Scholar

Siemieniak, P., Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377754313.
Zobacz w Google Scholar

Styhre, A. (2011). The overworked site manager: Gendered ideologies in the construction industry. Construction Management and Economics, 29(9), 943–955. DOI: 10.1080/01446193.2011.588955.
Zobacz w Google Scholar

Torre, T. (2016). Information technologies and quality management. Towards a new idea of quality? In: F. Ricciardi, A. Harfouche (eds.). Information and Communication Technologies in Organizations and Society (pp. 191–204). Cham: Springer. ISBN 9783319289069.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński, E. (1981). Budżet czasu. Struktura społeczna. Polityka społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304006901.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. M. (2009). Konflikty „praca–rodzina” oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzieci. In: A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska (eds.). Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne (pp. 101–124). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788375870695.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne