Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa
pdf

Słowa kluczowe

alianse wiedzy
innowacje
potencjał innowacyjny
zdolność innowacyjna

Jak cytować

KaraśA. (2021). Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa: -. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 75-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.7585

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie motywów zawierania aliansów między podmiotami oraz próba ukazania ich wpływu na innowacyjność i działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano dyskusję na temat pojęć związanych z innowacyjnością i potencjałem innowacyjnym przedsiębiorstwa, jak również klasyfikację, cechy i cele współpracy w ramach aliansów strategicznych. W artykule przyjęto, iż potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa to zespół cech społeczno-gospodarczych, kształtowanych w ramach rozwoju danego przedsiębiorstwa, stanowiących bazę dla jego działalności innowacyjnej. Silny wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa ma również jego otoczenie sektorowe, tj. klienci, konkurenci czy kooperanci oraz łączące ich relacje. Oceną zaś stopnia prowadzonej działalności innowacyjnej jest liczba wdrożonych innowacji, rodzaj innowacji czy uzyskane wartości z innowacji. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki analizy metodą case study. W zaprezentowanych przykładach przedsiębiorstw działalność innowacyjna jest wynikiem prowadzenia efektywnej współpracy z innymi podmiotami poprzez zawieranie aliansów łączenia sił lub aliansów wiedzy. Dzięki aliansom przedsiębiorstwa mają możliwość poszerzania własnego potencjału innowacyjnego, pozyskiwania wiedzy niezbędnej do tworzenia innowacji oraz budowania pozycji rynkowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.7585
pdf

Bibliografia

Badaracco, J.L., Jr. (1991). The knowledge link: How firms compete through strategic alliances. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875842267.
Zobacz w Google Scholar

Cygler, J. (2002). Alianse strategiczne. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-223-X.
Zobacz w Google Scholar

Cygler, J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 9788373784215.
Zobacz w Google Scholar

Doz, Y.L., Hammel, G. (2006). Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Gliwice: Helion. ISBN 9788324601561.
Zobacz w Google Scholar

Drewniak, R., Karaszewski, R. (2017). Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym – rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy. Przegląd organizacji, 6(929), 3-11. DOI: 10.33141/po.2017.06.01.
Zobacz w Google Scholar

Garette, B., Dussauge, P. (1996). Strategie aliansów na rynku. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-06-1.
Zobacz w Google Scholar

Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47/3, 617-622. DOI: 10.1016/j.respol.2018.01.007.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska, B. (2010). Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 87, 225-235.
Zobacz w Google Scholar

Gulati, R. (1999). Network Location and Learning: The Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation. Strategic Management Journal, 20(5), 397-420.
Zobacz w Google Scholar

Gupta, A., Mistra, L. (2000). The Value of Experiential by Organizations: Evidence from International Joint Ventures. Journal of Financial Research, 23(1), 77-102.
Zobacz w Google Scholar

Hall, C.M., Williams, A.M. (2008). Tourism and Innovation. London: Routledge. ISBN 978-0-415-41404-3.
Zobacz w Google Scholar

Karaś, A., Pyrek, R. (2012). Relacje wynikające z wiedzy i ich rola w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 21(2), 65-76. DOI:
Zobacz w Google Scholar

25944/znmwse.2012.02.6576.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Cham: Springer, 159-172. DOI: 10.1007/978-3-319-47732-9_11.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2014). Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(24), 113-122. DOI: 10.25944/znmwse.2014.01.113122.
Zobacz w Google Scholar

Kuraś, P. (2012). Alians jako model współdziałania strategicznego przedsiębiorstw. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.). Strategia rozwoju organizacji, 57-71. Kraków: Mfiles.pl. ISBN 9788393112876.
Zobacz w Google Scholar

Morris, D., Hergert, M. (1987). Trends in Collaborative Agreements. Columbia Journal of World Bussines, 22 (2), 15-21.
Zobacz w Google Scholar

Morrison, M., Mezentseff, L. (1997). Learning Alliances – a New Dimension of Strategic Alliances. Management Decision, 35(5), 351-357.
Zobacz w Google Scholar

Moszkowicz, M. (2000). Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. Warszawa: PWE. ISBN 8320812771.
Zobacz w Google Scholar

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

ISBN 8388597779.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 8320810639 .
Zobacz w Google Scholar

Romanowska, M. (2017). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE. ISBN 9788320822762.
Zobacz w Google Scholar

Simonin, B.L. (1997). The Importance of Collaborative Know-how: An Empirical Test of the Learning Organization.
Zobacz w Google Scholar

Academy of Management Journal, 20, 1150-1174.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder, A. (2019). Alianse marketingowe na tle innych rodzajów aliansów, W: A. Sznajder (red.). Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, 41-74. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste. ISBN 9788363391782.
Zobacz w Google Scholar

Von Hippel, Eric. (2016). Free Innovation. Cambridge MA: The MIT Press. ISBN 9780262035217.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej
Zobacz w Google Scholar

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 211-223. DOI: 10.25944/znmwse.2012.01.211223.
Zobacz w Google Scholar

Yoshino, M.,Y., Rangan, U.,S. (1995). Strategic Alliances – An entrepreneurial approach to globalization. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875845843.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne