Koncepcja systemu zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
pdf (English)

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa pracy
system zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy
sprawność systemów zarządzania
fundamentalne wartości przedsiębiorstwa

Jak cytować

KorbelakM., & KoziołW. (2021). Koncepcja systemu zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 113-122. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.113122

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemów zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie oraz wskazanie kierunków ich doskonalenia. W trakcie dwustopniowych badań empirycznych zidentyfikowano i opisano elementy systemu zarządzania, które w wysokim stopniu determinują rozwój kultury bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to w szczególności: kompetencji technicznych i menedżerskich kadry kierowniczej, nowoczesności technologii IT, technik organizacji pracy, kooperacji, wartości wyznawanych w przedsiębiorstwie. Czynniki te uznano za istotne kryteria oceny sprawności systemów zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy. Scharakteryzowano pojęcie kultury bezpieczeństwa pracy oraz propozycje autorów systemów zarządzania odnoszących się do kultury bezpieczeństwa pracy. W zakończeniu artykułu podano ogólne rekomendacje merytoryczne oraz wskazania metodyczne dla przedsiębiorstw zainteresowanych sprawnością systemów zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy rozpatrywaną w kontekście wyników przedsiębiorstwa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.113122
pdf (English)

Bibliografia

Beesley, C. (2013). 7 tips for controlling and preventing employee absenteeism [online, accessed: 2020-06-26]. Retrieved from: http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-businessmatters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab.
Zobacz w Google Scholar

Berkowska, A., Drzewiecka, M., Mrugalska, B. (2014). Awareness of employers about the essence of work safety and the level of accidents at work in small and medium-sized enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organization and Management, 71, 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Bitsani, E. (2013). Theoretical approaches to the organizational culture and the organizational climate: Exploratory research examples and best policies in health care services. Journal of Human Resource Management, 1(4), 48–58. DOI: 10.11648/j.jhrm.20130104.11.
Zobacz w Google Scholar

Cascio, W., Boudreau, J. (2013). Investing in people: The impact of HRM initiatives on corporate financial performance. Warsaw: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer. ISBN 9788326431227.
Zobacz w Google Scholar

Ejdys, J. (ed.). (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 9788360200926.
Zobacz w Google Scholar

Glinka, B., Kostera, M. (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN9788326407611.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. In: R. Knosala (ed.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (pp. 929– 938). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskie Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788393039944.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M., Muszyński, Z., Kulwicki, E. (2018). Ergonomic aspects of accidents at work. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 85–101. DOI: 10.25944/znmwse.2018.01.85101.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Siewiora, J., Korbelak, M. (2020). Study of work safety culture in the company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 48(4), 111–120. DOI: 10.25944/znmwse.2020.04.111120.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Organizational climate and postponement of work. Organization and Management, 1, 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski, A., Sobczak, J. B. (2000). The culture of search. Personal Review, 2.
Zobacz w Google Scholar

Milczarek, M. (2002). Work safety culture. Doctoral dissertation. Warsaw: Central Institute for Labour Protection and Central Research Institute.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski, J. (1997). Fundamentals of ergonomics and physiology of work. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8385530908.
Zobacz w Google Scholar

Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Sources of information in the field of OSH—an international perspective. Education for Safety, 9(4), 89–111.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński, D., Solecki, L. (2015). Economic rationale for occupational risk reduction. Occupational Safety, 6, 25–27.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2004). Incentive accident insurance system—an effective simulator of working conditions and safety. In: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (eds.). Experience and effects of functioning of quality management systems in enterprises (pp. 297–305). Częstochowa: Publishing House of the Faculty of Management, Częstochowa University of Technology.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2012). Systemic management of work safety. In: R. Borowiecki, A. Jaki (eds.). Management of restructuring processes: Concepts, strategies, analysis. Kraków: University of Economics Foundation. ISBN 9788362511815.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (2011). The concept of multi-aspect analysis of enterprise management systems. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 871.
Zobacz w Google Scholar

Stach, R. (2020). Managing health and safety costs in a mining company (KGHM). Controlling and Management, 3(35).
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2013). Employee absenteeism and the diagnosis of human resource management dysfunctions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (1996). Organization of safe work in an enterprise. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8385718478.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (2000). Safety culture in the enterprise. Occupational Safety, 9, 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2016). The origins of interest in organizational climate issues in Polish scientific literature. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(1), 55–72.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne