Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa pracy
fundamentalne wartości przedsiębiorstwa
analiza czynników kultury bezpieczeństwa

Jak cytować

KoziołL., SiewioraJ., & KorbelakM. (2020). Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 111-120. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.111120

Abstrakt

W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i zakresu pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy oraz wskazano na znaczenie tego zjawiska w procesie zwiększania ochrony i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Opisano wybrane klasyfikacje czynników kultury bezpieczeństwa oraz scharakteryzowano ważniejsze z nich. W szczególności zwrócono uwagę na kwestie analizy i rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji diagnozowania kultury bezpieczeństwa pracy we współczesnym przedsiębiorstwie oraz warunki jej implementacji. Zaprezentowano również wyniki badań empirycznych uzyskanych za pomocą wspomnianej metodyki analizy. W procesie diagnozowania kultury bezpieczeństwa pracy zastosowano metodę studium przypadku oraz technikę analizy dokumentów, rozmowy i wywiady z kadrą kierowniczą i pracownikami. W zakończeniu artykułu podano ogólne rekomendacje merytoryczne oraz wskazania metodyczne dla przedsiębiorstw.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.111120
PDF (English)

Bibliografia

Berkowska, A., Drzewiecka, M., Mrugalska, B. (2014). Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71, 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Bitsani, E. (2013). Theoretical approaches to the organizational culture and the organizational climate: Exploratory research examples and best policies in health care services. Journal of Human Resource Management, 1(4), 48–58. DOI: 10.11648/j.jhrm.20130104.11.
Zobacz w Google Scholar

Ejdys, J. (ed.). (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 9788360200926.
Zobacz w Google Scholar

Gabryelewicz, I. (2016). Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy – efekt synergii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31(3), 83–95. DOI: 10.25944/znmwse.2016.03.8395.
Zobacz w Google Scholar

Galwas-Grzeszkiewicz, M., Rzepecki, J. (2017). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), 99–107. DOI: 10.25944/znmwse.2017.02.99107.
Zobacz w Google Scholar

Glinka, B., Kostera, M. (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326407611.
Zobacz w Google Scholar

ILO. (2015). Join in building a culture of prevention on OSH. International Labour Organization World Day for Safety and Health at Work [online, accessed: 2017-05-30]. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-safework/documents/poster/wcms_36002.pdf.
Zobacz w Google Scholar

INSAG. (1991). Safety culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [online, accessed: 2017-05-30]. Vienna: International Atomic Energy Agency. Retrieved from: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak, P. (ed.). (2004). Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Księgarnia Akademicka. ISBN 8371887426.
Zobacz w Google Scholar

Konodyba-Szymańska, B. (2010). Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami o podwyższonym ryzyku zawodowym. Doctoral dissertation. Częstochowa: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. In: R. Knosala (ed.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (pp. 929-938). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788393039944.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A. (2005). Kulturowe aspekty implementacji strategii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 673, 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M., Muszyński, Z., Kulwicki, E. (2018). Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 85–101. DOI: 10.25944/znmwse.2018.01.85101.
Zobacz w Google Scholar

Lipinska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później. Organizacja i Kierowanie, 1, 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski, A., Sobczak, J. B. (2000). Kultura poszukiwana. Przegląd Personalny, 1.
Zobacz w Google Scholar

Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Doctoral dissertation. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Centralny Instytut Badawczy.
Zobacz w Google Scholar

Morrow, S. L., Koves, G. K., Barnes, V. E. (2014). Exploring the relationship between safety culture and safety performance in U.S. nuclear power operations. Safety Science, 69, 37–47. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.02.022.
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek, W. (2018). Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 103–111. DOI: 10.25944/znmwse.2018.01.103111.
Zobacz w Google Scholar

Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Źródła informacji w obszarze BHP – ujęcie międzynarodowe. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 9(4), 89–111.
Zobacz w Google Scholar

Smolinski, D., Solecki, L. (2015). Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 6, 25–27.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2004). Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych – skuteczny symulator warunków pracy i bezpieczeństwa. In: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (eds.). Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach (pp. 297–305). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2012). Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. In: R. Borowiecki, A. Jaki (eds.). Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje, strategie, analiza. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511815.
Zobacz w Google Scholar

Standing, G. (2016). The precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury Academic. ISBN 9781474294171.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8385718478.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2016). Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(1), 55–72.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne