Tom 13 Nr 2 (2009): Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Cz. 3: Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów
Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Cz. 3: Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów