Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów
Okładka tom 13 cz. 3
PDF

Słowa kluczowe

inwestycje drogowe
autostrady
autostrada A4 na odcinku Kraków– Tarnów

Jak cytować

BelniakS., Kałkowski L., KowalikJ., & MaciejowskiS. (1). Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 7-18. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.718

Abstrakt

Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału autorytatywne osoby reprezentujące profesjonalnie najważniejsze elementy tworzenia autostrady. Na wstępie streszczono przygotowane dla potrzeb konferencji referaty, po czym podjęto próbę inwentaryzacji najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych związanych z jej budową. Przedstawiono także ocenę poszczególnych przedsięwzięć wynikających z procesu inwestycyjnego przy użyciu metody SWOT, jak również kwantyfikacji stopnia dotychczasowej realizacji poszczególnych elementów budowy autostrady. Być może przydadzą się one przy realizacji następnych odcinków autostrady A4 do granicy państwa, bądź przy innych tego typu inwestycjach.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.718
PDF

Bibliografia

brak

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne