Autostrada A4 Kraków-Tarnów w opinii mieszkańców regionu
Okładka tom 13 cz. 3
PDF

Słowa kluczowe

autostrada A4
społeczne uwarunkowania inwestycji drogowych
opinie społeczne

Jak cytować

ChrabąszczK. (2009). Autostrada A4 Kraków-Tarnów w opinii mieszkańców regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 123-148. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.123148

Abstrakt

Artykuł opisuje wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu tarnowskiego, których celem było poznanie opinii ankietowanych na temat budowanej autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów oraz ewentualnych oczekiwań i obaw związanych z użytkowaniem autostrady w przyszłości. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że ankietowani popierają budowę odcinka autostrady A4, w większości deklarują chęć korzystania z niej, dostrzegając jednocześnie zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z tą inwestycją.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.123148
PDF

Bibliografia

brak

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne