Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

wiedza
kapitał wiedzy
system zarządzania wiedzą
rozwój
restrukturyzacja
innowacje

Jak cytować

StabryłaA. (2015). Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 169-178. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.169178

Abstrakt

Artykuł stanowi propozycję ogólnego modelu systemu zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą koncentruje się na problemie kreowani i dysponowania zasobami kompetencji merytorycznych (intelektualnych) oraz umiejętnościami praktycznymi, jakie stanowią aktywa niematerialne przedsiębiorstwa. Dotyczą one różnych dziedzin nauki i zastosowań empirycznych, a wykorzystuje się je w celu osiągnięcia znaczącej przewagi konkurencyjnej. Wiedza jest usystematyzowanym zbiorem wiadomości będącym uniwersalnym lub wyspecjalizowanym materiałem faktograficznym, jaki zużytkowuje się w procesach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza jest rezultatem uczenia się, może być przedmiotem pozyskiwanym w trybie aktu kupna-sprzedaży (własność intelektualna, wynalazki, prawa autorskie), może być też dziedziną zarządzania. W prezentowanym tekście zostały przedstawione: interpretacja kapitału wiedzy, pojęcie systemu zarządzania wiedzą, wieloaspektowy model systemu zarządzania wiedzą, rozwój przez restrukturyzację i innowacje, kryteria oceny rozwoju przedsiębiorstwa. Niniejsza problematyka należy do zakresu metodologii zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa. Jej szczególnym ukierunkowaniem jest generowanie postępu naukowego, technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.169178
PDF

Bibliografia

Anthony, S.D., Johnson, M.W., Sinfield, J.V., Altman, E.J. (2010). Przez innowację do wzrostu: jak wprowadzić innowację przełomową. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7526-708-2.
Zobacz w Google Scholar

Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Davenport, T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-030-4.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1877-2.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-63962-43-2.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-694-7.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-302-9.
Zobacz w Google Scholar

Perechuda, K. (red.) (2005). Zarzadzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14492-0.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13480-1.
Zobacz w Google Scholar

Skyrme, D.J. (1999). Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprises. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0-7506-3976-8.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (2005). Categorization as an instrument in managing company development capacity. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (red.) (2012). The Opportunities for Constraints to Organizational Development in the Information Society. Kraków: Mfiles.pl. ISBN 978-83-935104-0-5.
Zobacz w Google Scholar

Zahay, D., Griffin, A. (2004). Customer learning processes, strategy selection and performance in business-to-business service firms. Decision Sciences, 35(2).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne